Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Pagament de la taxa per serveis urbanístics i fiança en metàl·lic (autoliquidació)

Pas 2 de 3: Quota, conceptes econòmics i exempcions. Simulació

En aquest pas es fa el càlcul de la quota, i cal marcar aquells conceptes de la llista que ens afectin. Pot donar-se el cas que hi hagi exempcions i ens afecti algun motiu, aleshores caldrà marcar aquest supòsit en comptes de fer el càlcul ordinari de la quota. Recordeu que no es pot calcular la quota i marcar un motiu d'exempció alhora.

En el cas d'una simulació, es poden omplir la resta de dades necessàries per aprofitar els càlculs ja realitzats i efectuar finalment l'emissió i pagament del document.

Instruccions de tramitació
  1. Calcular els conceptes individualment (ja siguin un o més).
  2. Marcar els conceptes explícitament, picant la casella que hi ha al costat del text del concepte. Quan marqueu/desmarqueu un concepte observareu com el seu import es suma/resta de l'import final de l'autoliquidació.
  3. Fer un repàs del valor total de l'autoliquidació i els conceptes.
  4. Seleccionar el mètode de pagament
  5. Prémer el botó "Continuar" per seguir endavant amb el tràmit.
Tancar instruccions

 

Quota i mètode de pagament

1) Indiqueu els conceptes que voleu comunicar de la llista següent:

Buidar quadre de conceptes
Concepte Càlcul de l'import
_CNL Canvi de nom de llicència d'obres [9.4] 83.15 €
_OCC Comunicació de primera utilització i ocupació d'edificis (taxa complementària) [11b] unitats d'habitatge
m2 superfície d'altres usos
_OC Comunicació de Primera utilització i ocupació d'edificis [11a] 187.42 € quota base
unitats d'habitatge
m2 superfície d'altres usos
_CM3 Comunicació prèvia d'obres (amb direcció facultativa i projecte tècnic) [8.2.3] 150.48 €
_CM2 Comunicació prèvia d'obres (amb direcció facultativa) [8.2.2] 93.14 €
_CM1 Comunicació prèvia d'obres (sense direcció facultativa) [8.2.1] 48.65 €
_TS Comunicació prèvia d'obres amb ocupació de la via pública [8.2.4] 93.14 €
_CM Comunicació prèvia d'obres bàsiques [8.1.1] 18.83 €
_CO1 Comunicació prèvia d'obres per implantacio d'activitats (sense tècnic) [8.3.1] 263.35 €
_CO2 Comunicació prèvia d'obres per implantació d'activitats (amb tècnic) i instal·lació d'antenes de telefonia [8.3.2] 375.42 €
_DR Expedient contradictori de ruïna [7] 1651.14 €
_LP1 Expedient de segregació en sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable i sòl urbà no consolidat [13.1] hectàrea x 95.57 €
(mín.: 0.00 € , màx. 1671.56 €)
FA Fiança per garantir l'enjardinament de pati protegit [910.5.10] metres x 16 €
FCL Fiança per garantir la correcta execució de canalització de connexió al clavegueram x 100%
FV Fiança per garantir la correcta execució de gual [910.5.08] 150.25 €
FCO Fiança per la reposició d'asfalt/vorera en paviment estàndards ml x 92.00 €
FCE Fiança per la reposició de paviments especials ml x 245.00 €
FRS Fiança per la retirada de suports (pals) unitats x 370.00 €
FOC Fiança per la retirada del provisional d'obres, altres elements i/o reposició de la vorera [910.5.11] 1000.00 €
_ICR Informes a resultes de visites de comprovació i reconeixement d'edificis [6.4] 56.28 €
_LEG Legalització d'obres executades o iniciades sense la preceptiva llicència [10] taxa x 200%
(mín.: 560.34 € )
_OMV Llicència d'obres majors amb proposta d'ordenació de volums [9.1.3] 1041.22 € quota base
unitats d'habitatge
m2 superfície d'altres usos
_OMG Llicència d'obres majors d'habitatges plurifamiliars i d'altres usos [9.1.2] 363.87 € quota base
unitats d'habitatge
m2 superfície d'altres usos
_OM Llicència d'obres majors d'habitatges uni i bifamiliars [9.1.1] 363.87 €
_ONT Llicència d'obres menors (amb direcció facultativa i projecte tècnic) [9.2.3] 150.48 €
_ONF Llicència d'obres menors (amb direcció facultativa) [9.2.2] 93.14 €
_ON Llicència d'obres menors (sense direcció facultativa) [9.2.1] 48.65 €
_RS Llicència d'obres menors d'instal·lació de serveis [9.2.4] 266.56 € quota base
metres (longitud total)
_GRU Llicència d'obres menors per a enderrocs, instal·lació de grues, elevadors i similars [9.2.5] 189.14 €
_OAN Llicència d'obres menors per a l'adequació de locals (amb direcció facultativa) [9.2.7] 605.13 €
_OAT Llicència d'obres menors per a l'adequació de locals (sense direcció facultativa) [9.2.6] 386.61 €
_DH1 Llicència de divisió horitzontal d'habitatges plurifamiliars i d'altres usos [14.2] 250.87 € quota base
unitats x 12.54 €/unitat
_DH Llicència de divisió horitzontal d'habitatges uni i bifamiliars [14.1] 250.87 €
_LP Llicència de parcel·lació urbanística [13.2] superfície x
par. inic. x
par. finals
€ (màx. 1671.56)
_OMP Modificació no substancial de llicència (projecte inicial) [9.3.1] x 40%
_OM2 Modificació substancial de llicència d'obres majors [9.3.2] € drets inicials
unitats d'habitatge
m2 superfície d'altres usos
x 40%
VP1 Ocupació de la via pública per bastides, tanques, sitges i similars [6.3.2] m2 x 10.22 € x mesos € (màx. 11459.83 € / mes)
_RE Placa d'Obres Majors [9.1.4] 20.31 €
_OM3 Pròrroga de llicència [9.3.3] x 40%
_EAR Reajustament d'alineacions i rasants [6.3] 664.21 €
_AIR Senyalament d'alineacions i rasants (menys de 200 ml) [6.2.1] metres x 1.51 €
(mín.: 75.28 € , màx. 301.13 €)
_AI1 Senyalament d'alineacions i rasants (més de 200 ml) [6.2.2] metres x 1.25 €
(mín.: 0.00 € , màx. 2239.68 €)
_AOR Senyalament d'alineacions o rasants (menys de 200 ml) [6.1.1] metres x 1.25 €
(mín.: 58.03 € , màx. 248.85 €)
_AO2 Senyalament d'alineacions o rasants (més de 200 ml) [6.1.2] metres x 1.01 €
(mín.: 0.00 € , màx. 1825.62 €)
_COM Taxa complementària de comunicació prèvia d'obres x 100%
_OMC Taxa complementària per la tramitació de llicència d'obres majors d'habitatges plurifamiliars i altres usos [9.1.2] unitats d'habitatge
m2 superfície d'altres usos
_ONC Taxa complementària per la tramitació de llicències urbanístiques [9] x 100%
Quota total (el valor ha de ser diferent de 0)
Buidar quadre de conceptes
 

Les dades numèriques s'han d'entrar sense separador de milers i amb un punt per indicar els decimals, per exemple: 89234, 123.34, 1256.93


2) Escolliu el mètode de pagament:

Exempció de pagament

 

 
La meva carpeta