Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Autoliquidació de la taxa de les activitats i instal·lacions

Pas 2 de 3: Quota, conceptes econòmics i exempcions. Simulació

En aquest pas es fa el càlcul de la quota, i cal marcar aquells conceptes de la llista que ens afectin. Pot donar-se el cas que hi hagi exempcions i ens afecti algun motiu, aleshores caldrà marcar aquest supòsit en comptes de fer el càlcul ordinari de la quota. Recordeu que no es pot calcular la quota i marcar un motiu d'exempció alhora.

En el cas d'una simulació, es poden omplir la resta de dades necessàries per aprofitar els càlculs ja realitzats i efectuar finalment l'emissió i pagament del document.

Instruccions de tramitació
  1. Calcular els conceptes individualment (ja siguin un o més).
  2. Marcar els conceptes explícitament, picant la casella que hi ha al costat del text del concepte. Quan marqueu/desmarqueu un concepte observareu com el seu import es suma/resta de l'import final de l'autoliquidació.
  3. Fer un repàs del valor total de l'autoliquidació i els conceptes.
  4. Seleccionar el mètode de pagament
  5. Prémer el botó "Continuar" per seguir endavant amb el tràmit.
Tancar instruccions

 

Quota i mètode de pagament

1) Indiqueu els conceptes que voleu comunicar de la llista següent:

Buidar quadre de conceptes
Concepte Càlcul de l'import
TG 0- Tarifa General VAS:
(calcular VAS)
Sup. total ocupada   m2
(coberta + descoberta, mínim 1 m2)
CATM 06.4- Correcció per antenes de telefonia mòbil 300% quota
CF 06.5a- Correcció per instal·lacions fotovoltaiques en sòl urbà 30% quota
CFNU 06.5b- Correcció per instal·lacions fotovoltaiques en sòl no urbanitzable 70% quota
CSDN 06.6- Correcció per factor de superfície descoberta en sòl no urbanitzable 50% quota
DT 07- Descompte local de temporada 50% quota
MOD 08- Descompte per modificació d'activitat 50% quota
V1 10.1- Primera visita de control inicial o periòdic x .1 €
(mín.: 139.19 € )
V2 10.2- Segona visita de control inicial o periòdic x .2 €
(mín.: 275.95 € )
V3 10.3- Tercera i successives visites de control inicial o periòdic x .2 €
(mín.: 275.95 € )
SA1 12.1- Consultes prèvies 140.91 €
SA2 12.2- Canvis de titularitat de l'expedient d'activitat 167.25 €
SA4 12.4- Consultes d'assessorament tècnic sobre compliment de la normativa ambiental a les activitats 102.30 €
SA6 12.6- Autoritzacions diverses d'activitats en sòl no urbanitzable 112.23 €
BER 16.1a- Bonificació per utilització d'energies renovables i/o cogeneració 75% quota
BER1 16.1b- Bonificació per incorporació de disp. i instal.lacions d'estalvi energ. 90% quota
BT 16.2- Bonificació per trasllat a zones industrials aïllades 20% quota
BM 16.3- Bonificació per ser el titular menor de 30 anys i local < 500 m² 50% quota
BF 16.4- Bonificació per sistemes d'ecogestió i ecoauditories (EMAS) 25% quota
BCO 16.5- Bonificació a cooperatives 40% quota
BL 98- (DT) Adaptació a la normativa d'activitats (per canvis normatius) 25% quota
(mínim: 241.70 ,
màxim 2417.03)
CMP 99- Autoliquidació complementària x 1 €
Quota total (el valor ha de ser diferent de 0)
Buidar quadre de conceptes
 

Bonificacions no acumulables:

La bonificació prevista a l'apartat BER1 -16.1b (article 16.1.b de l'Ordenança fiscal) del 10% de la taxa als establiments que justifiquin documentalment la incorporació de dispositius d'estalvi energètic no és acumulable a la bonificació prevista a l'apartat BER -16.1a (article 16.1.a de l'Ordenança fiscal)

La bonificació prevista a l'apartat BF -16.4 (article 15.4 de l'Ordenança fiscal) del 75% de la taxa per sistemes d'ecogestió i ecoauditories (EMAS) no és acumulable a cap altra bonificació.


Les dades numèriques s'han d'entrar sense separador de milers i amb un punt per indicar els decimals, per exemple: 89234, 123.34, 1256.93


2) Escolliu el mètode de pagament:

Exempció de pagament

 

 
La meva carpeta