Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud del taller informatiu i/o serveis d'assessorament d'Emprenedoria i economia social

Pas 1 de 2: Entrada de dades

En aquest pas cal entrar les dades de la persona sol·licitant i omplir la informació relativa a allò que es demana.

Instruccions de tramitació

Entrada de dades:

  • Empleneu les vostres dades personals i la resta de dades específiques del formulari.
  • Premeu el botó "Continuar".

Accedireu a la pantalla de repàs de les dades del tràmit, si cal podeu modificar-les. Si les dades són correctes premeu "Confirmar".

En la pàgina final trobareu un document electrònic original en format PDF.
Aquest document és el comprovant, signat per l'Ajuntament, conforme la vostra sol·licitud, comunicació o queixa ha estat rebuda per l'Ajuntament.

Tancar instruccions

Sol·licitant

Introduïu les dades de la persona, entitat o empresa titular de la sol·licitudEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

Dades de contacte

Introduïu les dades necessàries a efectes de comunicació


Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333

Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333
Adreça de correu electrònic.
Exemple: seuelectronica@terrassa.cat

* Dades obligatòries ( ** dades obligatòries només en cas de persona física)
És obligatori fer constar un número de telèfon, fix o mòbil.


Sol·licito:

Serveis d'informació, assessorament i/o acompanyament per a persones emprenedores, en relació a les següents dades:

la inscripció al taller grupal "Vull emprendre. Per on començo?" que es realitza tots els dimarts.
Servei d'assessorament en creació d'empresa
Servei d'assessorament en pla d'empresa
Servei d'assessorament financer
Servei especialitzat en economia social: assessorament en creació d'empreses i assessorament a empreses i entitats d'aquest sector
Assistència a formacions
Si
No

Altres dades de la persona sol·licitant:
Sense estudis
Certificat d'estudis primaris
Graduat escolar
FP1 (tècnic/a auxiliar)
Graduat ESO
Cicle formatiu de grau mig
Batxillerat - BUP - COU
Cicle formatiu de grau superior
FP2 (tècnic/a especialista)
Diplomatura
Llicenciatura
Postgrau
Màster
Doctorat
En actiu
Aturat/da (1)
Si
No
(Ex.: 01/12/2004)


(max. 200 caràcters)

Sí, AUTORITZO l'Ajuntament de Terrassa a enviar-me informació de les activitats i serveis de l'Àrea de Promoció Econòmica.
No AUTORITZO

Informació sobre protecció de dades
De conformitat al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem sobre el tractament de dades que es farà de les vostres dades personals:
- Responsable del tractament: Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat 14, 08221, telèfon 93 739 70 00.
- Finalitat del tractament: gestió de les inscripcions als serveis d'assessorament i/o al taller informatiu d'emprenedoria i economia social, contacte amb les persones inscrites i presentació a les corresponents administracions les dades que siguin necessàries a efectes de justificació dels ajuts amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
- Cessió de les dades: les vostres dades es cediran a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o altres administracions públiques, si s'escau, amb la finalitat d'obtenir informació estadística per accions relacionades amb la creació i consolidació empresarial. Les dades també es podran cedir a empreses/entitats privades amb la finalitat estadística, de diagnosi i per informes, estudis o treballs relacionats amb l'àmbit de l'emprenedoria i l'economia social.
- Exercici de drets: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació o oposició al tractament, mitjançant els formularis de la Seu electrònica, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@terrassa.cat o a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa. Trobareu més informació sobre la nostra política de protecció de dades a http://terrassa.cat/protecciodades

* Dades obligatòries

 
La meva carpeta ciutadana