Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de plaça escolar a Terrassa una vegada iniciat el curs escolar - Matricula viva

Pas 1 de 2: Entrada de dades

En aquest pas cal entrar les dades de la persona sol·licitant i omplir la informació relativa a allò que es demana.

Instruccions de tramitació

Entrada de dades:

  • Empleneu les vostres dades personals i la resta de dades específiques del formulari.
  • A la part inferior de la pantalla, disposeu d'una relació dels documents requerits per aquest tràmit. Afegiu-los si els teniu en format digital.
  • Premeu el botó "Continuar".

Accedireu a la pantalla de repàs de les dades del tràmit, si cal podeu modificar-les. Si les dades són correctes premeu "Confirmar".

En la pàgina final trobareu un document electrònic original en format PDF.
Aquest document és el comprovant, signat per l'Ajuntament, conforme la vostra sol·licitud, comunicació o queixa ha estat rebuda per l'Ajuntament.

Tancar instruccions

Dades personals:

Sol·licitantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

Dades de contacteNomés números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333

Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333
Adreça de correu electrònic.
Exemple: seuelectronica@terrassa.cat

* Dades obligatòries ( ** dades obligatòries només en cas de persona física)
És obligatori fer constar un número de telèfon, fixe o mòbil.


Sol·licito:

L'escolarització a Terrassa, una vegada iniciat el curs escolar, en relació a les següents dades:

Dades de l'alumne/a
(només lletres)
(només lletres)
(Ex.: 01/12/2004)
Home
Dona
(només lletres)
(només lletres)
(només lletres)

Dades acadèmiques

Motiu de la sol·licitud (marqueu l'opció que correspongui)
* Nouvingut/da a l'Estat Espanyol
* Trasllat d'altra població
* Canvi de domicili
* Circumstàncies excepcionals (concreteu-les a continuació)

(max. 400 caràcters)

Centres de preferència
(nom del centre educatiu)
(nom del centre educatiu)
(nom del centre educatiu)
En el cas de no tenir informació sobre cap centre o preferir el més pròxim al domicili marqueu aquesta opció

(nom del centre educatiu)

(nom del centre educatiu)
Si
No
Tipus A: alumnat amb discapacitat, transtorns greus de la personalitat o conducta o amb malalties degeneratives greus
Tipus B: alumnat amb situacions socials i/o culturals desfavorides (protecció internacional, manca d'ingressos, seguiment de serveis socials, violència de genere, etc)
Tipus C: alumnat nouvingut al sistema educatiu
No

(max. 400 caràcters)


(max. 400 caràcters)

* Dades obligatòries

Afegir documents

Adjunteu, en format electrònic (tamany màxim 30 MB), els documents necessaris per a la tramitació.
Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer. El servei responsable es reserva el dret a requerir l'original dels documents aportats en la present sol.licitud.

 »   Document d'Identitat DNI / NIE / PASS de la persona sol·licitant (pare / mare / tutor/a legal). En cas de fer el tràmit per internet, adjunteu una fotografia del document d'identitat.
» Seleccioneu el fitxer
 »   Llibre de Família o certificat de naixement. Si s'aporta el Llibre de Família s'hauran de presentar les pàgines dels pares i de l'alumne/a.
» Seleccioneu el fitxer
 »   Documentació acreditativa si hi ha circumstàncies excepcionals que s'al·leguen (certificats mèdics, documents judicials, informes socials ...)
» Seleccioneu el fitxer
 »   Autorització per a l'escolarització de menors
» Seleccioneu el fitxer
 »   Document d'Identitat de la persona que signa l'autorització per a l'escolarització de menors
» Seleccioneu el fitxer

En cas que el document que heu de presentar no consti en l'apartat anterior, incorporeu-lo a través de la següent opció:

Altres documents per a la tramitació
 »  Descripció breu  
» Tipus de document
» Seleccioneu el fitxer

Els tipus de fitxers acceptats son: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx, jpg, tif, mpg, avi, dwg, dxf, dgn, shp, gml.

 
La meva carpeta