Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Mediació i/o arbitratge per als talls de subministrament elèctric

Pas 1 de 2: Entrada de dades

En aquest pas cal entrar les dades de la persona sol·licitant i omplir la informació relativa a allò que es demana.

Instruccions de tramitació

Entrada de dades:

  • Empleneu les vostres dades personals i la resta de dades específiques del formulari.
  • A la part inferior de la pantalla, disposeu d'una relació dels documents requerits per aquest tràmit. Afegiu-los si els teniu en format digital.
  • Premeu el botó "Continuar".

Accedireu a la pantalla de repàs de les dades del tràmit, si cal podeu modificar-les. Si les dades són correctes premeu "Confirmar".

En la pàgina final trobareu un document electrònic original en format PDF.
Aquest document és el comprovant, signat per l'Ajuntament, conforme la vostra sol·licitud, comunicació o queixa ha estat rebuda per l'Ajuntament.

Tancar instruccions

Dades personals:

Sol·licitantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

RepresentantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)Dades de contacte


Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333

Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333
Adreça de correu electrònic.
Exemple: seuelectronica@terrassa.cat

* Dades obligatòries ( ** dades obligatòries només en cas de persona física)
És obligatori fer constar un número de telèfon, fixe o mòbil.


Compareixo:

davant de la Junta Arbitral, a l'empara de l'article 111.2 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, i de l'article 34 del Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum, i sotmet a la decisió arbitral prevista per aquests preceptes, la qüestió litigiosa següent:

1. Fets i circumstàncies: talls en el subministrament elèctric

(max. 400 caràcters)

2. Identificació del reclamat/da


3. Per a aquests efectes acompanyo la documentació que s'adjunta a aquest formulari .

RENUNCIO:
a presentar aquesta reclamació a qualsevol altra Junta Arbitral, organisme administratiu o judicial, en cas d'arxiu de la mateixa per mediació prèvia al Col·legi Arbitral, o en cas de que es dicti el corresponent Laude pel Col·legi Arbitral, i en conseqüència, d'aquesta Junta Arbitral de Consum,

SOL·LICITO:
Que es tingui per interposada la reclamació a l'objecte de decisió arbitral i, previs els tràmits procedents, es dicti laude estimador de les meves pretensions, que consisteixen en que es facin les actuacions necessàries per no patir més talls de subministrament elèctric i se`m compensi els danys i perjudicis soferts , comprometent-me a complir la decisió dictada pel Col·legi Arbitral.
 

Informació addicional

Si teniu dubtes alhora d'emplenar aquest formulari, recordeu que el Servei de Consum us ofereix assessorament previ.

* Dades obligatòries

Afegir documents

Adjunteu, en format electrònic (tamany màxim 30 MB), els documents necessaris per a la tramitació.
Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer. El servei responsable es reserva el dret a requerir l'original dels documents aportats en la present sol.licitud.

 »   Document d'identitat de la persona titular del subministrament elèctric
» Seleccioneu el fitxer
 »   Factura de la companyia subministradora de la llum (última factura)
» Seleccioneu el fitxer

En cas que el document que heu de presentar no consti en l'apartat anterior, incorporeu-lo a través de la següent opció:

Altres documents per a la tramitació
 »  Descripció breu  
» Tipus de document
» Seleccioneu el fitxer

Els tipus de fitxers acceptats son: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx, jpg, tif, mpg, avi, dwg, gml.

 
La meva carpeta