Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Sol·licitud d'instal·lació d'una parada de venda a la Fira Modernista

Sol·licitud d'instal·lació d'una parada de venda a la Fira Modernista


Sol·licitud d'adjudicació d'una parada de venda d'alimentació, d'artesania o de flors al Mercat Modernista de la Fira Modernista de Terrassa.

La Fira recrea escenes populars similars a l'època del modernisme (voltant any 1900) i busca la interacció i participació del públic.

Demostració del producte
Les persones interessades poden sol·licitar fer demostració del seu producte en la parada. Caldrà que diferenciïn els metres que volen dedicar a la venda i els que destinarien a la demostració.
La demostració haurà de ser autoritzada expressament per l'Ajuntament i puntuarà en l'apartat de millores en l'exercici de l'activitat de vendes.. En cas que la persona interessada obtingui parada però no s'autoritzi la demostració, només podrà ocupar els metres que va demanar per a la parada de venda.
En tot cas, la persona titular de la parada haurà de fer-se càrrec del pagament de la taxa corresponent als metres autoritzats com a parada de venda. Pel que fa als metres de demostració, si aquests són autoritzats, no computaran com a taxa.

Informació sobre la Fira Modernista:
Dates: 13 i 14 de maig de 2017
Horaris de venda:
. dissabte 13 de maig: de les 10:00 h. a les 23:00 h.;
. diumenge 14 de maig: de les 10:00 h. a les 22:00 h..
Horaris de muntatge:
divendres dia 12 de 17:00 a 21:00 hores (només parades ubicades en zona Parc de Sant Jordi).
Si el muntatge es fa dissabte: a partir de les 8:00 hores

Lloc/s: carrers i places del centre històric i annexes, edificis municipals o cedits.
Ubicació del Mercat Modernista: Rambla d'Egara, Plaça Freixa i Argemí i Parc de Sant Jordi

Més informació» Informació Fires a Terrassa

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Professionals del sector de fires.

Documentació que cal presentar

Documentació obligatòria

 • Imprès de sol·licitud (original)
 • Fotografia actualitzada de la parada i dels productes a la venda (màxim 2 fotografies) (original)
 • Declaració responsable degudament signada (original)
 • Dossier / Resum explicatiu de decoració i ambientació de la parada i dels participants, així com de la trajectòria professional i el procés d'elaboració dels productes (màxim 3 pàgines) (original)
 • Declaració responsable de documentació presentada en edicions anteriors, si és el cas (original)

Si el sol·licitant és una persona jurídica, cal presentar la documentació acreditativa de la representació:

 • Poders notarials o escriptura pública del representant legal. (original)
 • Acta fundacional o de constitució de la junta, en cas d'una entitat o associació. (original)

Documentació complementària (puntuable)

 • Documentació acreditativa de millores en l'exercici de l'activitat de venda (utilització de materials reciclats i/o de processos ecològics, ...) (còpia)
 • Documentació acreditativa de participació en fires artesanals. (còpia)
 • Documentació acreditativa de la realització de cursos o accions formatives en l'àmbit comercial (còpia)
 • Carnet d'artesà/na o de Mestre/a artesà/na i/o de ser productor/a agroalimentari (còpia)
 • Documentació acreditativa de la comercialització de productes amb indicació geogràfica protegida (còpia)
 • Documentació acreditativa de productes de Comerç Just, Solidari o Sostenible (còpia)
 • Documentació acreditativa de l'elaboració d'articles amb tècniques pròpies del modernisme (còpia)

No caldrà aportar la documentació complementària si ja s'ha presentat en edicions anteriors, a excepció de la documentació acreditativa de realització de cursos o accions formatives en àmbit comercial. Només s'haurà d'emplenar la Declaració responsable de documentació aportada en edicions anteriors.

En el cas què li sigui adjudicada la instal·lació d'una parada de venda haurà de realitzar, obligatòriament els tràmits de coordinació d'activitats a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa relatius a la coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals.(*)

(*) Abans del dia 28 d'abril de 2017 s'hauran d'haver finalitzat les gestions corresponents a aquesta tramitació, d'acord al punt 7è de les Bases d'aquesta convocatòria.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Les persones adjudicatàries hauran de satisfer les taxes vigents per a l'any 2017, tant pel que fa als metres de venda com a l'escomesa elèctrica.
Es facilitarà a totes les parades que participin en l'edició de 2017 de la Fira Modernista una potència elèctrica de 350W, sotmesa a la taxa que s'estableixi. En cas que requereixin una potència superior, caldrà que ho especifiquin en l'imprès de sol·licitud.

Termini de presentació

Del 14-12-2016 al 31-01-2017

Compromís en el termini de resolució

3 mesos
Els terminis estan determinats en el calendari aprovat en les bases de la convocatòria.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

 • Sol·licitud de participació parada de venda a la Fira Modernista (*)
 • Declaració responsable per participar en la Fira Modernista
 • Declaració responsable sobre documentació presentada en edicions anteriors de la Fira Modernista
 • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona, en la sol·licitud de participació a la Fira Modernista

Servei responsable

Servei de Comerç
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 407
comerciants@terrassa.cat

Observacions

(*) Si desea recibir el impreso en lengua castellana, póngase
en contacto
con nosotros

Procediment i calendari

Consulta del llistat de les persones participants admeses i excloses en el procediment de selecció
Un cop finalitzat el període de presentació d'instàncies, s'elaborarà la llista de les persones participants admeses i excloses del procediment.
Quedaran excloses les persones que no hagin aportat la documentació obligatòria establerta en les bases. Aquest llistat es publicarà a la Seu Electrònica el dia 22 de febrer de 2017.

Publicació del llistat de les persones participants que han obtingut parada a la Fira Modernista
En data 31 de març de 2017 es publicarà a la Seu Electrònica la llista definitiva, diferenciant tres grups:
- Les persones participants seleccionades que han obtingut parada al mercat modernista.
- Les persones participants que no han obtingut parada i que constitueixen la llista de reserva.
- Les persones participants excloses.

 • Relació de persones admeses i excloses en el procés de selecció per participar en el mercat modernista, que es celebrarà a la 15a edició de la Fira Modernista.

 • Podeu consultar tota la informació a les Bases de participació

  Informació actualitzada el dia 31-3-2017

   
   

  Normativa

  Dubtes i suggeriments

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)