Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Bonificació de l'Impost de Béns Immobles per instal·lació de sistemes d'energia solar


Sol·licitud de bonificació de l'impost, per aquells immobles en els quals s'hagi instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. S'aplicarà una bonificació del 50 per 100 de la quota recollida a l'Ordenança Fiscal 2.1, article 5è. punt 6.

L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per produir calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació.

Quan es tracti de sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia solar mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la bonificació del 25 per 100 tindrà una vigència de 5 anys posteriors a aquell en què es realitzi la instal·lació.

Si es tracta de sistemes d'aprofitament tèrmic mitjançant la instal·lació de plaques tèrmiques, la bonificació del 50 per 100 tindrà una vigència de 3 anys, i no serà aplicable als immobles afectats per allò que preveu l'Ordenança Municipal per a l'Aprofitament de l'Energia Solar, i que són els que queden expressats en el seu article 2n.

Com es pot tramitar

Per Internet
Presencialment
Per telèfon

Qui el pot demanar?

Titulars de béns immobles que compleixin els requisits exigits per aquesta bonificació.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Observacions

Per a l'atorgament de la bonificació caldrà informe favorable del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, el qual es pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada. Aquest informe el demanarà directament el servei responsable de la tramitació al servei de Medi Ambient.

Informació actualitzada el dia 17-10-2018

La meva carpeta