Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Bonificació de l'Impost de Béns Immobles per a la instal·lació d'energies renovables


Sol·licitud de bonificació de l'impost, per aquells immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes de generació elèctrica mitjançant energies renovables com panells solars o energia eòlica, quan la producció anual elèctrica sigui del 70% del consum elèctric anual, en el cas d'immobles que per compliment normatiu tinguin obligació de tenir una instal·lació d'energia renovable; i en la resta de casos quan tingui una producció anual elèctrica del 30% del consum elèctric anual.

Els percetatges de bonificació seran els següents:
- Habitatges unifamiliars: 50% de bonificació durant 5 anys
- Habitatges plurifamiliars: si es subministra serveis comuns, 5% de bonificació de tots els immobles de l'edifici, durant 5 anys. Si es dóna servei a tots els locals, la bonificació serà del 50%.
- Activitats econòmiques: 50% de bonificació durant 5 anys.

Aquesta bonificació va en combinació amb l'establerta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) pel mateix concepte, i en el seu conjunt no podrà superar el 50% del cost total de la instal·lació.

Informació sobre la documentació que cal presentar:

 • Projecte tècnic o memòria, a on consti:
  - el consum elèctric anual de l'immoble mitjançant factura elèctrica o estudi de consums elèctrics anuals
  - el càlcul de la producció d'energia anual de la instal·lació (energia anual produïda)
  - el percentatge (%) d'energia anual produïda respecte el consum elèctric anual
  - pressupost de la instal·lació d'energia renovable on es desglossi el Pressupost d'Execució Material (PEM) degudament acreditat.

 • L'Acord de Repartiment d'Energia d'Autoconsum, en el cas d'instal·lacions col·lectives.
 • A la sol·licitud s'haurà de fer constar el número d'inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (Número RAC), per acreditar que la instal·lació està legalitzada davant la Generalitat de Catalunya.

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Titulars de béns immobles que compleixin els requisits exigits per aquesta bonificació.

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Gestió gratuïta

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Servei responsable

  Gestió Tributària i Recaptació
  Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  recaptacio@terrassa.cat

  Observacions

  Per a l'atorgament de la bonificació caldrà informe favorable del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, el qual es pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada. Aquest informe el demanarà directament el servei responsable de la tramitació al servei de Medi Ambient.

  Informació actualitzada el dia 22-1-2020

  La meva carpeta