Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Preinscripció i matriculació a les escoles bressol i/o llars d'infants públiques


-------- Properament s'actualizarà la informació pel curs 2021-2022 --------
(El termini previst de preinscripció serà del 5 al 19 de maig de 2021, ambdós inclosos)És molt important que abans de fer qualsevol acció llegiu detingudament tota la informació de com tramitar i quina documentació cal presentar.


Preinscripció i matriculació a les escoles bressol i/o llars d'infants, sufragades amb fons públics, de la ciutat de Terrassa.

En data 30 de març de 2007 l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni pel qual l'Ajuntament de Terrassa assumeix les competències relacionades amb el primer cicle de l'educació infantil que s'estableixen a l'article 20 del decret 282/2006, de 4 de juliol, entre elles les relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants als centres sostinguts amb fons públics.

L'assumpció de competències implica que l'Ajuntament de Terrassa pot aplicar un barem diferent de l'establert amb caràcter general, respectant en tot cas els criteris de prioritat que marca l'article 84 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de març d'Educació i pot establir també quines són les àrees d'influència dels centres d'educació infantil de primer cicle sostinguts amb fons públics de la ciutat.


Calendari

Consultar més informació sobre el calendari.
- Període de presentació de sol·licituds: entre el 13 i el 25 de maig de 2020, ambdós inclosos.
- Període de presentació de sol·licituds pels casos excepcionals de tramitació presencial, amb cita pèvia: entre el 19 i el 25 de maig de 2020, ambdós inclosos.
- Publicació de relacions baremades de les sol·licituds: 8 de juny de 2020, a partir de les 12h.
- Termini de reclamació als barems de les sol·licituds: 8, 9 i 10 de juny de 2020.
- Sorteig: 12 de juny de 2020 a les 15:30h. Queda pendent de concretar el lloc i la forma en funció de les instruccions del PROCICAT.
- Publicació de la relació definitiva de l'alumnat admès: 18 de juny de 2020, a partir de les 12:00h.
- Període de matrícula: del 19 al 25 de juny de 2020, ambdós inclosos.
(La matrícula s'ha de formalitzar en el centre educatiu on s'hagi obtingut plaça)


Formalització de la preinscripció

(del 13 al 25 de maig de 2020, ambdós inclosos)


S'ha de presentar una única sol·licitud amb les dues opcions de plaça sol·licitada a escola bressol o llar d'infants.

La presentació de la sol·licitud de preinscripció s'ha de fer per un únic canal: telemàtic, per correu electrònic o, excepcionalment, de manera presencial (sempre amb cita prèvia).La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar, preferiblement, per internet a través del formulari de la Seu Electrònica, disponible més avall. Aquesta tramitació requereix de la signatura digital electrònica de la sol·licitud amb certificat digital de la persona que actua en nom de l'/la infant.
En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata, així com, fer tràmits signats per internet d'una manera fàcil i àgil, amb les mateixes garanties que un certificat digital. Per donar-vos d'alta accediu al següent enllaç idCAT mòbil,

O bé per correu electrònic a l'adreça electrònica: escoles.bressol@terrassa.cat adjuntant l'imprès de sol·licitud de preinscripció, model disponible a l'apartat d'impresos d'aquesta fitxa, degudament emplenat i signat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i la documentació corresponent, escanejada o fotografiada.


Abans d'iniciar la tramitació a través de la seu electrònica opció EMPLENEU EL FORMULARI (id.obligatòria) o del correu electrònic, caldrà prèviament consultar tots els apartats d'informació d'aquesta fitxa pel que fa a documentació obligatòria que cal aportar, així com, els impresos i altra informació.
És obligatori aportar els documents requerits a la tramitació adjuntant-los al formulari telemàtic, a l'apartat d'afegir documents, o bé adjuntar-los al correu electrònic, si és el cas. Si no s'adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà fer efectiva la preinscripció.


Excepcionalment, les persones que no puguin fer la sol·licitud per internet o mitjançant correu electrònic, ho podran fer presencialment (sempre amb cita prèvia), entre el 19 i el 25 de maig (ambdós inclosos) al Servei d'Educació, C/ La Rasa, 24.
Sol·licitud de CITA PRÈVIA:
- Per internet: servei de cita prèvia
- Telèfon: trucant al 010 Informació i Tràmits per Telèfon (telèfon gratuït)


El Servei d'Escoles Bressol Municipals enviarà un correu electrònic per comunicar el codi de sol·licitud i s'informarà que la puntuació de barems es publicarà en el termini establert a les pàgines: escoles bressol i preinscripció escoles bressol

Per a consultes telèfoniques
Telèfon de contacte 93 739 70 00, extensió 9211.
Horari:
. dilluns de 8:00 a 14:00h i de 15:00 a 17:30h.
. de dimarts a divendres de 8:00 a 15:00h.

Més informació» Consulteu les àrees d'influència de les escoles bressol i llars d'infants públiques del municipi de Terrassa

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
Presencialment

Qui el pot demanar?

Pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet de qualsevol infant en edat d'estar escolaritzat dins l'educació infantil de primer cicle.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

(1)Autorització per a la:
- Consulta a la Tresoreria de la Seguretat Social per comprovar que treballen tots dos progenitors/tutors o un de sol progenitor/a en el cas de famílies monoparentals, o que la mare està en situació de baixa maternal.
- Consulta al Departament de Benestar Social i Família del Títol de Família Nombrosa.
- Consulta al Departament de Benestar Social i Família del Títol de Família Monoparental.
- Consulta a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del certificat del reconeixement de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició.

La documentació acreditativa a efectes d'aplicació del barem, s'ha d'aportar dins el període de presentació de sol·licituds de preinscripció. La no acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de baremació.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Consulteu les tarifes a l'ordenança 3.25 sobre taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal (apartat de Normativa relacionada), en cas d'obtenir plaça.

Termini de presentació

Del 5 al 19 de maig de 2021, ambdós inclosos

Compromís en el termini de resolució


Calendari determinat per resolució de la Generalitat.

Impresos

Servei responsable

Servei Escoles Bressol Municipal
Ca de la Rasa, 24 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 081
escoles.bressol@terrassa.cat

Observacions

Si s'al·lega l'existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen, el servei comprovarà directament aquestes circumstàncies

L'ordenança fiscal núm. 3.25, també estableix, en l'article 5è.1, un règim de bonificacions per raó de capacitat econòmica en relació al nivell de renda de les famílies dels alumnes empadronats en el municipi de Terrassa. (Consulteu la informació a l'apartat de "Normativa relacionada")
En cas d'obtenir plaça i sol·licitar bonificació per capacitat econòmica, es farà la consulta de dades d'ingressos familiars a l'Agència Tributària per tal d'aplicar la bonificació corresponent.

Informació actualitzada el dia 25-3-2021

La meva carpeta