Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Preinscripció i matriculació a les escoles bressol i/o llars d'infants públiques


-------- El termini de preinscripció serà del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos --------
 (La sol·licitud ha d'anar a nom del pare, mare o tutor/a legal de l'infant) 


És molt important que abans de fer qualsevol acció llegiu detingudament tota la informació de com tramitar i quina documentació cal presentar.


Preinscripció i matriculació a les escoles bressol i/o llars d'infants, sufragades amb fons públics, de la ciutat de Terrassa.

En data 30 de març de 2007 l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni pel qual l'Ajuntament de Terrassa assumeix les competències relacionades amb el primer cicle de l'educació infantil que s'estableixen a l'article 20 del decret 282/2006, de 4 de juliol, entre elles les relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants als centres sostinguts amb fons públics.

L'assumpció de competències implica que l'Ajuntament de Terrassa pot aplicar un barem diferent de l'establert amb caràcter general, respectant en tot cas els criteris de prioritat que marca l'article 84 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de març d'Educació i pot establir també quines són les àrees d'influència dels centres d'educació infantil de primer cicle sostinguts amb fons públics de la ciutat.


Calendari


- Període de presentació de sol·licituds: entre el 8 i el 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.
- Publicació de relacions baremades de les sol·licituds: 3 de juny de 2024, a partir de les 12h.
- Termini de reclamació als barems de les sol·licituds: del 4 al 6 de juny de 2024, ambdós inclosos.
- Sorteig: 10 de juny de 2024, a les 14:00h (sorteig virtual)
- Publicació de la relació definitiva de l'alumnat admès: 14 de juny de 2024, als centres educatius, al Servei d'Educació i al web municipal.
- Període de matrícula: del 17 al 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.
Tant en el cas de les Escoles Bressol Municipals com de les Llars d'Infants de la Generalitat (Núria, Patufet i Oreneta), la matrícula es formalitzarà als respectius centres.


Formalització de la preinscripció

(del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos)


S'ha de presentar una única sol·licitud amb les dues opcions de plaça sol·licitada a escola bressol o llar d'infants.

La presentació de la sol·licitud de preinscripció s'ha de fer per un únic canal, el telemàtic.

La sol.licitud ha d'anar a nom del pare, mare o tutor/a legal de l'infant.La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar, per internet, a través del formulari de la Seu Electrònica, disponible més avall, dins del termini establert. Aquesta tramitació requereix de la signatura digital electrònica de la sol·licitud.


Abans d'iniciar la tramitació a través de la seu electrònica opció EMPLENEU EL FORMULARI, caldrà prèviament consultar tots els apartats d'informació d'aquesta fitxa. És obligatori aportar els documents requerits a la tramitació adjuntant-los al formulari telemàtic, a l'apartat d'afegir documents.


Excepcionalment, es podrà demanar cita telefonica per solucionar dificultats del tràmit (durant el període de preinscripció).

Sol·licitud de CITA TELEFÒNICA:
- Per internet: servei de cita prèvia
- Telèfon: trucant al 010 Informació i Tràmits per Telèfon (telèfon gratuït)


El Servei d'Escoles Bressol Municipals un cop finalitzat el procès de preinscripció enviarà un sms per comunicar el codi de sol·licitud i la baremació corresponent.

Per a consultes telèfoniques
Telèfon de contacte 93 780 35 11.
Horari:
. dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h, i
. dimarts a la tarda de 15:00 a 17:30h.


Més informació escoles bressol
- Informació general escoles bressol
- Zones i escoles bressol
- Tarifació social


» Consulteu les àrees d'influència de les escoles bressol i llars d'infants públiques del municipi de Terrassa

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet de qualsevol infant en edat d'estar escolaritzat dins l'educació infantil de primer cicle.
(La sol·licitud ha d'anar a nom del pare, mare o tutor/a legal de l'infant)

Documentació que cal presentar

Les dades d'identificació o filiació de l'alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família

Documentació acreditativa dels diferents criteris de barems, que només s'han de presentar si s'al·leguen

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

La documentació acreditativa a efectes d'aplicació del barem, s'ha d'aportar dins el període de presentació de sol·licituds de preinscripció. La no acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de baremació.

Preu

Consulteu les tarifes a l'ordenança fiscal 3.25 sobre taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal, en cas d'obtenir plaça.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini de presentació

Del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos

Compromís en el termini de resolució


Calendari determinat per resolució de la Generalitat.

Impresos

Servei responsable

Servei Escoles Bressol Municipal
Ca de la Rasa, 24 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 081
escoles.bressol@terrassa.cat

Observacions

Si s'al·lega l'existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen, el servei comprovarà directament aquestes circumstàncies.

L'ordenança fiscal núm. 3.25, també estableix, en l'article 5è.1, un règim de Tarifació social en relació al nivell de renda de les famílies dels alumnes. (Consulteu la informació a l'apartat de "Normativa relacionada")

Informació actualitzada el dia 15-4-2024

La meva carpeta ciutadana