Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Revisió de la quota a les escoles bressol municipals


De manera excepcional i justificada, si la situació de renda de la família ha variat, es pot sol·licitar Revisió de la quota de l'escola bressol municipal en funció dels ingressos actuals, i s'ha d'acreditar, amb documentació justificativa, la nova situació econòmica.

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar provisionalment l'abril de 2021 el nou sistema de tarifació social per a les escoles bressol municipals, que comportarà que les famílies paguin més o menys segons el seu nivell d'ingressos.

La tarifació social s'aplicarà progressivament:

 • El curs 2021-22 s'aplicarà TARIFACIÓ SOCIAL als lactants i a P-1, infants nascuts 2021 i 2021
 • El curs 2021-22 s'aplicarà BONIFICACIÓ a P-2 Infants nascuts 2019
 • En el curs següent (2022-23) s'aplicarà també el nou sistema a P-2, completant així la transformació.

  La revisió de la quota es pot tramitar en qualsevol moment durant el curs i sempre serà efectiva a partir de la data en què la sol·liciten en cas de tenir dret a algun tipus de bonificació per nivell de renda.

  Si la revisió es tramita abans del 30 de setembre, inclòs, de cada any, i el resultat dona dret a alguna bonificació, aquesta s'aplicarà a la primera quota d'escolarització i/o menjador (no a l'ampliació horària).

  Les famílies que renunciïn a la plaça escolar o es donin de baixa com a màxim el primer dia escolar, inclòs, no hauran de fer cap pagament.


  Més informació escoles bressol
  - Tarifació social per infants del 2021 i 2020
  - Bonificació de quota per infants del 2019

  Com es pot tramitar

  Per Internet
  El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
  Presencialment

  Qui el pot demanar?

  Famílies dels infants que assisteixen a les escoles bressol municipals on s'hagi produït una variació en el seu nivell d'ingressos.

  Documentació que cal presentar

  • Rebut de l'última nòmina anterior al mes en què es realitza la revisió de quota, o en el seu defecte la més propera a la data de sol·licitud de revisió de quota, per calcular els ingressos actuals, en el cas de persones assalariades (original)
  • Justificant de pagament /s fraccionats -IRPF- (tots els de l'any en curs i/o posteriors a l'última declaració de renda), en el cas de persones autònomes (original)

  L'Ajuntament de Terrassa comprovarà les dades consignades en aquesta sol·licitud en les bases de dades pròpies i d'altres administracions, sempre que s'autoritzi expressament.

  • Autorització per a la consulta de dades a altres administracions, (en cas de tramitació presencial) (1) Descarregueu-vos el model a l'apartat d'Impresos. (original)

  En cas de no autoritzar la consulta, s'haurà de presentar la següent documentació:

  • Títol de família nombrosa (original)
  • Títol de família monoparental (original)
  • Certificat d'inscripció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) (original)
  • Certificat de prestacions per desocupació del Servicio Público de Empleo (SEPE) (original)
  • Certificat de l'INSS , en el cas de percebre prestacions socials públiques (original)
  • Informe de vida laboral (original)
  • Certificat del reconeixement de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. (original)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  S'informa que d'acord amb la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament de Terrassa realitzarà la consulta de les dades de renta vigent a l'Agència Tributària de la persona sol·licitant, així com de la unitat familiar i de les persones residents en el mateix domicili, quan el procediment ho requereixi per tal de resoldre la present sol·licitud.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Gestió gratuïta

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit o Bizum.

  Termini de presentació

  Fora de termini

  Compromís en el termini de resolució

  15 dies

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  • Autorització per a la consulta de dades a altres Administracions Públiques, per dur a terme la sol·licitud de Revisió de la quota a les Escoles Bressol Municipals

  Servei responsable

  Servei Escoles Bressol Municipal
  Ca de la Rasa, 24 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 081
  escoles.bressol@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 29-6-2022

 • La meva carpeta ciutadana