Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Revisió de la quota a les escoles bressol municipals


De manera excepcional i justificada, si la situació de renda de la família ha variat, es pot sol·licitar Revisió de la quota de l'escola bressol municipal en funció dels ingressos actuals, i s'ha d'acreditar, amb documentació justificativa, la nova situació econòmica.

La revisió de la quota es pot tramitar en qualsevol moment durant el curs i sempre serà efectiva a partir de la data en què la sol·liciten en cas de tenir dret a algun tipus de bonificació per nivell de renda.

Si la revisió es tramita abans del 30 de setembre, inclòs, de cada any, i el resultat dona dret a alguna bonificació, aquesta s'aplicarà a la primera quota d'escolarització i/o menjador (no a l'ampliació horària).

Les famílies que renunciïn a la plaça escolar o es donin de baixa com a màxim el primer dia escolar, inclòs, no hauran de fer cap pagament.


Més informació


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Famílies dels infants que assisteixen a les escoles bressol municipals on s'hagi produït una variació en el seu nivell d'ingressos.

Documentació que cal presentar

(1)Autorització per a la:
- Consulta del títol de Família Nombrosa o Monoparental

- Consulta de certificats d'ocupació i atur al SOC
- Consulta.de situació de desocupació, prestacions percebudes i l'import a l'Institut Nacional d'Ocupació (SEPE/INEM)

- Consulta de les prestacions socials públiques de l'INSS.
- Consulta de l'informe d'alta laboral a data concreta a la Tresoreria General de la Seguretat Social, per conèixer si les persones interessades estan en actiu

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Compromís en el termini de resolució

15 dies

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Servei Escoles Bressol Municipal
Ca de la Rasa, 24 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 081
escoles.bressol@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 16-10-2020

La meva carpeta