Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Revisió de la quota a les escoles bressol municipals


De manera excepcional i justificada, quan es produeixi un canvi substancial de la situació econòmica de la família, que pugui justificar una modificació en el tram de tarificació social que té assignat, es podrà revisar la seva situació.

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar el nou sistema de tarificació social per les escoles bressol municipals, que comportarà que les famílies paguin més o menys segons el seu nivell d'ingressos.

La revisió de la quota es podrà fer una sola vegada al curs i es presentarà durant el mes de gener 2024.

L'Ajuntament de Terrassa podrà revisar, quan ho consideri oportú, les quotes d'alumnes, per adaptar-les als possibles canvis de situació econòmica de les famílies.

Les revisions s'aplicaran a partir de la data en que es fa la sol·licitud (és a dir, gener 2024). En cap cas seran amb caràcter retroactiu.


Més informació escoles bressol
- Tarificació social per infants curs 2023-2024

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Famílies dels infants que assisteixen a les escoles bressol municipals on s'hagi produït una variació en el seu nivell d'ingressos.

Documentació que cal presentar

L'Ajuntament de Terrassa comprovarà les dades consignades en aquesta sol·licitud en les bases de dades pròpies i d'altres administracions, sempre que s'autoritzi expressament.
En cas de no autoritzar la consulta, s'haurà de presentar la següent documentació:

En cas d'alumnes amb pares en situació de separació o divorci:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

S'informa que d'acord amb la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament de Terrassa realitzarà la consulta de les dades de renta vigent a l'Agència Tributària de la persona sol·licitant, així com de la unitat familiar i de les persones residents en el mateix domicili, quan el procediment ho requereixi per tal de resoldre la present sol·licitud.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini de presentació

Del 01-01-2024 al 31-01-2024

Compromís en el termini de resolució

45 dies

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Servei Escoles Bressol Municipal
Ca de la Rasa, 24 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 081
escoles.bressol@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 27-12-2023

La meva carpeta ciutadana