Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Inscripció al curs de preparació de la prova d'accés a la Universitat


Aquest tràmit permet fer la inscripció per accedir al curs de preparació per a la prova d'accés a la Universitat per als majors de 25 i majors de 45 anys.

Prèviament es farà una orientació per part d'una persona qualificada de l'escola per determinar si la persona interessada compleix els requistis per accedir al curs.

La inscripció es farà per ordre de rebuda de la sol·licitud i fins a la cobertura de places.

Formalització de la inscripció pel curs 2021-2022
Quan?
- Del 29 del juny al 9 de juliol de 2021, ambdós inclosos, i
- Del 2 al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Com?
Presencialment, demanant cita prèvia al telèfon 93.788.18.86 o bé al correu electrònic llar@terrassa.cat.


Més informació Formació persones adultes.S'informa l'alumnat que en funció de l'estat de la pandèmia en cada moment (i no només a l'inici el curs), caldrà tenir en compte:
 • Que l'escola, adoptarà i adaptarà les mesures de seguretat en funció de la distribució del centre i la disponibilitat del professorat
 • Que la capacitat de places de la Escola Municipal La Llar pot quedar reduïda temporalment en aplicació de les instruccions que estableixi el PROCICAT. En aquest cas, es prendran les mesures que calguin en funció dels criteris que s'estableixin des del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i des del propi servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa.

Com es pot tramitar

Presencialment

Qui el pot demanar?

Aquelles persones que:
- tinguin 25 anys o més abans de l'1 d'octubre de l'any de la prova
- no tinguin el títol de batxillerat (LOGSE) o equivalent
- no tinguin superat el COU

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Matrícula i/o quotes de cada curs: Es poden consultar els preus de matrícula i les quotes de cada curs en l'ordenança fiscal 3.25 Taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal (article 7è, punt 7.2.B Formació de persones adultes)

Termini de presentació

Del 29 de juny al 9 de juliol de 2021, ambdós inclosos, i
del 2 al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Impresos

Servei responsable

Escola Municipal La Llar
Pc de Rosa Puig, 1 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 881 886
llar@terrassa.cat

Observacions

Informació sobre els preus de la matrícula i les quotes de cada curs

Es poden consultar els preus de matrícula i les quotes de cada curs en l'ordenança fiscal 3.25 Taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal (article 7è, punt 7.2.B Formació de persones adultes)

Bonificacions
Tipus de bonificació que es pot sol·licitar
(consulteu els quadres corresponents a l'Ordenança i en el cas de voler sol·licitar bonificació, empleneu l'imprès corresponent i la declaració jurada)

 • Bonificació per Família Nombrosa
 • Bonificació per Família Monoparental
 • Bonificació per Raó de Capacitat Econòmica

 • - Excepcionalment, s'aplicara una bonificació del 67% en cas de 3 germans o més matriculats en centres docents de titularitat municipal, no acumulable amb les altres bonificacions

  Les bonificacions anteriors són incompatibles entre si, de manera que el gaudiment d'una exclou el de les altres.

  La sol·licitud de bonificació s'haurà de fer en el moment de formalitzar la matrícula. Es farà reserva de plaça a l'espera de l'atorgament de la bonificació .

  Informació actualitzada el dia 2-6-2021

  La meva carpeta