Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Inscripció als cursos i tallers d'Artesania, Cuina i Moda de l'Escola Municipal La Llar


Els ensenyaments no reglats són cursos adreçats a les persones adultes que volen una formació i ocupació del temps lliure. Són cursos d'una durada d'entre 66 o 99 hores anuals, el que equival a 2 o 3 hores setmanals segons el curs, a excepció del curs de cuina que té una durada de 50 hores anuals, que equival a 1:30 hores setmanals.
Les especialitats dels Ensenyaments No Reglats de l'escola es distribueixen en tres grups: artesanies, cuina i moda.

Oferta curs 2021-2022 :
- Enquadernació, llibre d'artista i cal·ligrafia
- Joieria
- Patchwork
- Pintura de roba
- Scrap amb lettering
- Cuina
- Taller de postres
- Tall i costura, patronatge


Formalització de la inscripció pel curs 2021-2022
Quan?
- Alumnat de continuïtat (alumnat inscrit en la mateixa especialitat en el curs 20/21): inscripció anual del 16 al 22 de setembre de 2021, ambdós inclosos
- Places vacants: inscripció anual del 23 al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos
- Inscripció trimestral:
. 1r trimestre del 23 al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos
. 2n trimestre del 14 al 21 de desembre de 2021, ambdós inclosos
. 3r trimestre del 16 al 25 de març de 2022, ambdós inclosos

Com?
- Alumnat de continuïtat: presencialment, a partir del 15 de setembre de 2021, demanant cita prèvia al telèfon 93.788.18.86, o al correu electrònic llar@terrassa.cat
- Places vacants: presencialment, a partir del 23 de setembre de 2021, demanant cita prèvia al telèfon 93.788.18.86, o al correu electrònic llar@terrassa.cat

Accediu aquí per més informació de cadascuna de les especialitatsS'informa l'alumnat que en funció de l'estat de la pandèmia en cada moment (i no només a l'inici el curs), caldrà tenir en compte:
 • Que l'escola, adoptarà i adaptarà les mesures de seguretat en funció de la distribució del centre i la disponibilitat del professorat
 • Que la capacitat de places de la Escola Municipal La Llar pot quedar reduïda temporalment en aplicació de les instruccions que estableixi el PROCICAT. En aquest cas, es prendran les mesures que calguin en funció dels criteris que s'estableixin des del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i des del propi servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa.

Com es pot tramitar

Presencialment

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Matrícula i/o quotes de cada curs: Es poden consultar els preus de matrícula i les quotes de cada curs en l'ordenança fiscal 3.25 Taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal (article 7è, punt 7.2.B Formació de persones adultes)

Termini de presentació

Formalització de la inscripció pel curs 2021-2022: del 16 al 22 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Places vacants: del 23 al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Inscripció trimestral:
. 1r trimestre, del 23 al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos
. 2n trimestre, del 14 al 21 de desembre de 2021, ambdós inclosos
. 3r trimestre, del 16 al 25 de març de 2022, ambdós inclosos.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

Immediat dintre del període d'inscripció.

No s'aplica el silenci administratiu

Impresos

Servei responsable

Escola Municipal La Llar
Pc de Rosa Puig, 1 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 881 886
llar@terrassa.cat

Observacions

Avís: En el moment de fer la matrícula heu de facilitar el número de compte corrent per tal de fer el càrrec de les quotes corresponents.

Es poden consultar els preus de matrícula i les quotes de cada curs en l'ordenança fiscal 3.25 Taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal (article 7è, punt 7.2.A Formació de persones adultes)

Bonificacions
Tipus de bonificació que es pot sol·licitar
(consulteu els quadres corresponents a l'Ordenança i en el cas de voler sol·licitar bonificació, empleneu l'imprès corresponent i la declaració jurada)

 • Bonificació per Família Nombrosa
 • Bonificació per Família Monoparental
 • Bonificació per Raó de Capacitat Econòmica

 • - Excepcionalment, s'aplicara una bonificació del 67% en cas de 3 germans o més matriculats en centres docents de titularitat municipal, no acumulable amb d'altres.

  La matrícula es fa per ordre d'arribada, prèvia cita de dia i hora. Per evitar les cues i facilitar el tràmit, s'ofereixen tres opcions diferents per a obtenir el número amb el dia i hora per a formalitzar la matrícula:

  a) Totes les persones interessades poden recollir 1 número per persona a consergeria per a formalitzar la matrícula personalment o a través d'una altra persona, a partir de les 9 hores del primer dia de matrícula.
  b) Poden també sol·licitar-lo per telèfon: 937881886, a partir de les 9,30 hores del matí del primer dia de matrícula i durant el període de matriculació.
  c) També es podrà sol·licitar dia i hora de matrícula a través del correu electrònic: llar@terrassa.cat a partir del primer dia de matrícula. Per aquest sistema, s'obtindrà resposta en el decurs de les 12h. següents a la recepció del correu. (No s'acceptaran els correus rebuts abans de l'nici del període de matriculació).

  Informació actualitzada el dia 2-6-2021

  La meva carpeta