Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Ajut econòmic, de caràcter extraordinari, destinat al pagament de l'Impost sobre béns immobles

Ajut econòmic, de caràcter extraordinari, destinat al pagament de l'Impost sobre béns immobles


Ajut destinat al pagament de l'impost sobre béns immobles que s'hagi meritat durant l'any 2018, estigui pendent o pagat en el moment de la sol·licitud, de les persones que es troben en una situació de necessitat econòmica

Requisits de la persona sol·licitant
- Estar empadronada a la ciutat de Terrassa. L'immoble bonificat ha de ser el de la residència habitual,
- Ser el subjecte passiu del tribut obligat al pagament.
- Ni la persona sol·licitant, ni cap persona que visqui a l'habitatge, no podrà disposar d'altres immobles, rendes, propietats, immobles arrendats excepte l'habitatge propi.
- En el cas que tingui deutes pendents amb una antiguitat superior a la que cobreixen les bonificacions o d'altres conceptes, haurà d'adoptar un compromís de pagament de la resta en forma de fraccionament.
- La persona sol·licitant haurà de tenir uns ingressos inferiors als límits de renda que s'indiquen més avall.

L'import de l'ajut s'establirà en funció dels ingressos de la persona o família, així com, del valor cadastral de l'habitatge. (*)

S'aplicaran els ajuts a les persones que hagin obtingut durant l'any 2017 uns ingressos anuals iguals o inferiors als que s'estableixen en el següent quadre:

Residents Cobertura
100%
Cobertura
75%
Cobertura
50%
Cobertura
25%
Límit de renda Límit de renda Límit de renda Límit de renda
1 7.967,68 10.357,98 11.951.52 12.748,29
2 10.357,98 13.465,38 15.536,98 16.572,77
3 12.748,29 16.572,77 19.122,43 20.397,26
4 15.138,59 19.680,17 22.707,89 24.221,75
5 17.528,90 22.787,56 26.293,34 28.046,23
6 19.919,20 25.894,96 29.878,80 31.870,72
Més de 6 22.309,50 29.002,36 33.464,26 35.695,21

(*) Hi ha, però, una limitació en l'import de l'ajut depenent del valor cadastral de l'immoble:

Valor cadastral Màxim de l'ajut
Fins 75.000 euros 100%
De 75.001 a 95.000 euros 75%
De 95.001 a 130.000 euros 50%
De 130.001 a 175.000 euros 25%
A partir de 175.001 euros 0

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Ajut econòmic, de caràcter extraordinari, destinat al pagament de l'Impost sobre béns immobles amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 1 - Ca de la Unió, 36 ( 08221 Terrassa)
SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 2.1 - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 2.2 - Ca de Salamanca, 35 ( 08227 Terrassa)
SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 3.1 - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 3.2 - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 4.1 - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 4.2 - Pl del Tint, 4 ( 08224 Terrassa)
SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 5.1 i 5.2 - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 6.1, 6.2 i 6.3 - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)

Documentació que cal presentar

  • Instància de la sol·licitud, fent constar la situació que la motiva (original)
  • Autorització de consulta de dades a altres administracions públiques, signada per totes les persones majors d'edat que resideixen en el domicili.(1) (original)

Documentació acreditativa que justifiqui la situació económica:

  • Documentació acreditativa que justifiqui altres ingressos : Pirmi, ajuts d'ONG, ... (original)
  • Extractes dels comptes corrents dels últims tres mesos (original)

Atès que la documentació serveix per acreditar la situació econòmica actual de la unitat familiar amb la qual conviu la persona sol·licitant, com més completa i exhaustiva sigui més completa serà l'avaluació de cada cas.

(1) En cas de no signar l'autorització per a la consulta de dades, les persones sol·licitants han de presentar:

  • Certificat d'IRPF de l'Agència Tributària (original)
  • Certificat de prestacions per desocupació del SEPE / INEM (original)
  • Certificat de l'INSS que acrediti les prestacions socials públiques que es perceben (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini de presentació

Del 15-01-2018 al 31-12-2018

Compromís en el termini de resolució

3 mesos

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

  • Model general d'instància, per a la tramitació presencial
  • Autorització per a la consulta a altres AAPP per a la sol·licitud d'ajut econòmic, de caràcter excepcional, pel pagament de l'impost sobre béns immobles

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

Certificat del Servicio Público de Empleo (SEPE)

Informació per a l'obtenció dels certificats / Cita prèvia

Obtenció de certificats

Telèfon cita prèvia per a la ciutadania

Com sol·licitar cita prèvia

Informació actualitzada el dia 15-2-2018

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

Gestió Tributària i Recaptació

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)