Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Ajut econòmic, de caràcter extraordinari, destinat al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles


Ajut destinat al pagament del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI), de l'any en curs, estigui pendent o pagat en el moment de la sol·licitud, de les persones que es troben en una situació de necessitat econòmica

Requisits de la persona sol·licitant
- Estar empadronada a la ciutat de Terrassa. L'immoble bonificat ha de ser el de la residència habitual,
- Ser el subjecte passiu (persona física) del tribut obligat al pagament.
- Ni la persona sol·licitant, ni cap persona que visqui a l'habitatge, no podrà disposar d'altres immobles, rendes, propietats, immobles arrendats excepte l'habitatge propi.
- En el cas que tingui deutes pendents amb una antiguitat superior a la que cobreixen les bonificacions o d'altres conceptes, haurà d'adoptar un compromís de pagament de la resta en forma de fraccionament.
- La persona sol·licitant haurà de tenir uns ingressos inferiors als límits de renda que s'indiquen més avall.

L'import de l'ajut s'establirà en funció dels ingressos de la persona o família, així com, del valor cadastral de l'habitatge. (*)

S'aplicaran els ajuts a les persones d'acord als ingressos anuals obtinguts i que consten a l'Agència Tributària, iguals o inferiors als que s'estableixen en el següent quadre:

Residents Cobertura
100%
Cobertura
75%
Cobertura
50%
Cobertura
25%
Límit de renda Límit de renda Límit de renda Límit de renda
1 7.967,68 10.357,98 11.951.52 12.748,29
2 10.357,98 13.465,38 15.536,98 16.572,77
3 12.748,29 16.572,77 19.122,43 20.397,26
4 15.138,59 19.680,17 22.707,89 24.221,75
5 17.528,90 22.787,56 26.293,34 28.046,23
6 19.919,20 25.894,96 29.878,80 31.870,72
Més de 6 22.309,50 29.002,36 33.464,26 35.695,21

(*) Hi ha, però, una limitació en l'import de l'ajut depenent del valor cadastral de l'immoble:

Valor cadastral Màxim de l'ajut
Fins 75.000 euros 100%
De 75.001 a 95.000 euros 75%
De 95.001 a 130.000 euros 50%
De 130.001 a 175.000 euros 25%

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
Presencialment

Documentació que cal presentar

Documentació acreditativa que justifiqui la situació económica:

Atès que la documentació serveix per acreditar la situació econòmica actual de la unitat familiar amb la qual conviu la persona sol·licitant, com més completa i exhaustiva sigui més completa serà l'avaluació de cada cas.

(1) En cas de no signar l'autorització per a la consulta de dades, les persones sol·licitants han de presentar:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini de presentació

Fora de termini

Compromís en el termini de resolució

3 mesos

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Observacions

Certificat del Servicio Público de Empleo (SEPE)

Informació per a l'obtenció dels certificats / Cita prèvia

Obtenció de certificats

Telèfon cita prèvia per a la ciutadania

Com sol·licitar cita prèvia

Informació actualitzada el dia 15-11-2021

La meva carpeta ciutadana