Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Pla d'adequació gradual (PAG) i permís d'augment de límit (PAL) d'abocament d'aigües residuals


L'usuari té l'obligació de realitzar un Pla d'adequació gradual dels seus abocaments quan els afluents no compleixen les condicions i limitacions que s'hi estableixen.

PLA D'ADEQUACIÓ GRADUAL (PAG): Pla d'actuació sobre els abocaments industrials que haurà de realitzar l'usuari, per tal d'adequar els seus afluents a les condicions i limitacions establertes en l'Ordenança municipal del servei públic de proveïment i sanejament d'aigües així com en el Decret 130/03, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

El PAG suposa una situació excepcional en la qual, durant un període de temps concret i determinat, es permet un nivell d'abocaments específic per alguns dels paràmetres contaminants establerts, amb la finalitat que aquests siguin adequats de forma progressiva a la normativa.

L'aprovació del PAG per part de l'Ajuntament suposa l'atorgament d'un permís provisional i condicionat d'abocament.

Durant la fase d'adequació els serveis tècnics controlaran el procés d'adaptació en base als paràmetres i criteris tècnics establerts en el permís provisional, per tal d'evitar possibles danys a l'entorn.

Transcorregut el termini d'execució del PAG, l'Ajuntament ha d'emetre informe sobre les actuacions realitzades.

En el cas de millores tècniques que redueixin el cabal abocat pot sol·licitar-se un Pla d'ampliació de límit d'abocament a sistema de clavegueram.

PLA D'AMPLIACIÓ DE LÍMITS (PAL): l'ens gestor, amb comunicació a l'Agència Catalana de l'Aigua, podrà adoptar limitacions diferents a les establertes quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, s'aconsegueixi que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal abocat considerat en el permís d'abocament decrementi a causa de l'estalvi d'aigua per part de l'establiment.

L'autorització de PAL resta sotmesa a les següents condicions:
" S'han de mantenir els nivells d'estalvi d'aigua declarats.
" Anualment s'ha d'aportar al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat els documents acreditatius de les mesures del consum d'aigua a l'activitat i de la càrrega contaminant abocada.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques, entitats i empreses que vulguin adequar els seus abocaments d'aigües residuals a la normativa i a les condiciones establertes al permís d'abocament.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa per serveis ambientals 2020: ........ 305,41 euros
(art. 12.5 de l'ordenança fiscal núm. 3.33)

Termini legal de resolució i silenci administratiu

6 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 8-1-2019

La meva carpeta