Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Bonificació de la taxa per la utilització dels horts municipals


Sol·licitud que poden efectuar les persones adjudicatàries d'una parcel·la dels horts municipals (físiques i jurídiques) per a ésser bonificats en el pagament de la taxa corresponent. L'ordenança fiscal 3.20, reguladora d'aquesta taxa, contempla tres motius de bonificació:

1. Per raó de la capacitat econòmica de la persona adjudicatària. La bonificació pot ser d'entre el 25% i el 70% de la taxa en funció dels ingressos anuals. Cal que es reuneixin els requisits següents:

  1. no superar el límits dels ingressos anuals (consulteu el quadre de bonificacions a l'apartat d'Observacions)

  2. no estar en possessió d'altres immobles, excepte de l'habitatge propia, i

  3. estar empadronat/da en el municipi de Terrassa.

2. Per a entitats, grups i col·lectius adjudicataris, inscrits o no en el registre municipal d'entitats. La bonificació és del 100% de l'import de la taxa.

3. Per a la instal·lació i posada en funcionament de sistema de reg eficient que estalvïi aigua, aplicable tan sols l'any de posada en funcionament del sistema. La bonificació és del 25%. Cal que es reuneixin les condicions següents:

  1. els usuaris ho hauran de sol·licitar per escrit, i

  2. disposar d'autorització prèvia dels serveis tècnics municipals.

Per a més informació, consulteu l'ordenança fiscal núm. 3.20.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Tota persona adjudicatària d'una parcel·la d'hort municipal o la seva representació legal.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Observacions

En les sol·licituds de bonificació per raó de capacitat econòmica, l'Ajuntament realitzarà la consulta de les dades fiscals vigents a l'Agència Tributària per tal de poder resoldre-la, a partir dels nivells de renda obtinguts de la persona sol·licitant, i quan la normativa ho determini, de les persones residents en el mateix domicili.

Quadre de bonificacions:

Residents Bonificació 70%
Límit ingressos
Bonificació 55%
Límit ingressos
Bonificació 40%
Límit ingressos
Bonificació 25%
Límit ingressos
1 7.967,68 10.357,98 11.951,52 12.748,29
2 10.357,98 13.465,38 15.536,98 16.572,77
3 12.748,29 16.572,77 19.122,43 20.397,26
4 15.138,59 19.680,17 22.707,89 24.221,75
5 17.528,90 22.787,56 26.293,34 28.046,23
6 19.919,20 25.894,96 29.878,80 31.870,72
Més de 6 22.309,50 29.002,36 33.464,26 35.695,21

Informació actualitzada el dia 13-2-2017

La meva carpeta