Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Sol·licitud de beques ERASMUS+ de pràctiques professionals a l'estranger

Sol·licitud de beques ERASMUS+ de pràctiques professionals a l'estranger


La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, el Consell de la Formació Professional de Terrassa i els centres educatius col·laboren per a la promoció de la mobilitat europea.

És en el marc d'aquesta col·laboració que:
a) ) La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa disposa per l'any 2016 de 11 beques per a grau mitjà i 12 beques per a grau superior finançades per la Comissió Europea i adreçades a persones recent graduades en cicles formatius de formació professional a realitzar-se entre els diferents períodes: l'alumnat de CFGM entre setembre i desembre de 2016 i l'alumnat de CFGS entre setembre de 2016 i juny de 2017.
La Cambra de Terrassa s'encarregarà de la gestió de totes les fases de projecte (preparació, realització, seguiment, avaluació i difusió) i pagament de les beques. .

b) El Consell de la Formació Professional de Terrassa és l'òrgan encarregat de la convocatòria i bases així com de la selecció dels participants que gaudiran d'aquesta beca

c) Els centres educatius de formació professional de Terrassa membres dels Consorci participen en la sensibilització i motivació de l'alumnat dels seus centres.

Objecte de la beca
La beca inclou:
- preparació pedagògica, lingüística i cultural
- recerca d'una empresa d'acollida a països de la UE d'acord amb el perfil professional de la persona guardonada.
- acollida i seguiment de l'alumnat al país de destí per part d'una organització coordinadora d'acollida escollida per la Cambra de Terrassa
- suport per a la recerca d'un allotjament adient
- seguiment i avaluació de les estades
- un ajut económic que s'indica a l'epigraf 2 de les bases

Requisits
- ser estudiant d'últim curs d'un cicle formatiu de grau mitjà o superior en el moment de fer la sol·licitud dels centres detallats a l'epígraf 4 de les bases de la convocatòria.
- ser major d'edat o fer els 18 anys l'any d'atorgament de la beca. Caldrà tenir 18 anys en el període de realització de les pràctiques a l'estranger.
- tenir la nacionalitat d'un dels països participants en el programa Erasmus+ o bé ser-ne resident permanent
- tenir coneixement suficient d'anglès o altres idiomes de la UE que sigui la llengua vehicular de les pràctiques professionals
- aportar la documentació requerida, en el termini establert
- declarar disponibilitat personal per a realitzar les pràctiques a l'estranger en el període que es pugui concretar posteriorment a la concessió dels ajuts, en el cas de l'alumnat de CFGM entre setembre i desembre de 2016, i de l'alumnat de CFGS entre setembre de 2016 i juny de 2017.

Més informació» Informació del Consell de la Formació Professional de Terrassa

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol estudiant d'últim curs dels cicles de grau mitjà o grau superior dels centres:
- Col·legi Joaquima de Vedruna,
- Escola Cultura Pràctica,
- Salesians Terrassa,
- INS Cavall Bernat,
- INS Nicolau Copèrnic,
- INS Santa Eulàlia,
- INS Terrassa,
- INS Montserrat Roig, i
- Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa,
major d'edat o que faci els 18 anys l'any d'atorgament de la beca, que obtingui el títol de tècnic/a o tècnic/a superior durant el curs 2015/2016 i que compleixi els requisits establerts al punt 3 de les bases (consulteu espai de Normativa)

Documentació que cal presentar

 • Formulari de sol·licitud (original)

Documentació obligatòria a presentar juntament amb la sol·licitud

 • Currículum Vitae Europass en català. (consulteu l'espai d'impresos d'aquest tràmit) (còpia)
 • Currículum Vitae Europass en anglès. (consulteu l'espai d'impresos d'aquest tràmit)
  (còpia)
 • Passaport Lingüístic Europass. (consulteu l'espai d'impresos d'aquest tràmit) (còpia)
 • Pla d'activitats del cicle formatiu cursat en català, que lliurarà el centre educatiu a la persona sol·licitant (còpia)
 • Pla d'activitats del cicle formatiu cursat en anglès, que lliurarà el centre educatiu a la persona sol·licitant (còpia)
 • Certificat del centre educatiu (Secretaria) en el qual consti l'expedient acadèmic dels estudis. Aquest document haurà d'anar signat i segellat pel centre educatiu (original)

Documentació opcional a presentar juntament amb la sol·licitud

 • Currículum Vitae Europass en altres idiomes de la UE (còpia)
 • Certificat /s acreditatiu/s sobre el nivell de coneixement de llengua/llengües estrangera/es (còpia)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gestió gratuïta

Termini de presentació

Del 19-04-2016 al 20-05-2016

Impresos

 • Currículum Vitae Europass i Passaport Lingüístic Europass
  imprès

Servei responsable

Consell de la Formació Professional de Terrassa
Ca de la Rasa, 24 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 405
consellfp@terrassa.cat

Observacions

Calendari del procés selectiu
Les persones preseleccionades hauran d'assistir obligatòriament a una prova escrita i oral d'idiomes, així com a una entrevista personal en el dia i l'hora que li assigni el Consell de la Formació Professional..

Dates de les estades de pràctiques
El termini de temps per realitzar les pràctiques serà: l'alumnat de CFGM entre setembre i desembre de 2016, i l'alumnat de CFGS entre setembre de 2016 i juny de 2017.

Informació actualitzada el dia 19-4-2016

 
 

Normativa

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)