Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Autorització pels establiments que realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Autorització pels establiments que realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing


Per a què els establiments no sanitaris que realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing puguin desenvolupar la seva activitat, han de disposar de l'autorització sanitària de funcionament, d'acord al Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Un cop presentada la sol·licitud, el servei responsable fa una inspecció per a verificar el compliment de les normes sanitàries previstes en el Decret 90/2008, previ pagament de la corresponent taxa.


» Informació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Les persones titulars dels establiments no sanitaris que realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

Documentació que cal presentar

 • Document d'Identitat de la persona titular de l'establiment (original)
 • Memòria de l'activitat i de les instal·lacions: descripció de l'equipament i l'instrumental usat, i si escau, descripció del material de subjecció que s'implanta i de les tintes i pigments emprats. (original)

Per a cada persona aplicadora, cal la següent documentació:

 • Document d'Identitat (original i còpia)
 • Certificat de la formació, expedit per un centre de formació homologat, o bé, Certificat de formacions alternatives (original i còpia)
 • Certificat o carnet de la vacunació de l'hepatitis B i del tètan (original i còpia)

Documentació relativa a la informació, el control i el registre de l'activitat:

 • Full de consentiment informat de tatuatge, pírcing i micropigmentació (*) (original)

(*) Els models dels impresos editats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, incorporen informació per a la persona usuària i requisits de traçabilitat dels materials i les pràctiques efectuades (estan disponibles a l'apartat d'impresos d'aquesta pàgina)

 • Documentació acreditativa dels serveis realitzats (original i còpia)
 • Documentació acreditativa del registre de control de l'activitat, el producte i el lot usat per a cada servei (original i còpia)

Altra documentació:

 • Documentació acreditativa del control i registre del procés de neteja, desinfecció i esterilització de les instal·lacions, de l'equipament, dels estris i del material emprat, així com de la gestió dels residus sanitaris. (original i còpia)
 • Rebut o albarà (l'últim) de l'empresa de gestió de residus sanitaris. (còpia)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

2018: 133,79 euros (Ordenança Fiscal 3.33, article 10è, punt 10.1)
Aquest import correpon a Primera visita de control inicial o periòdic i que comprèn les inspeccions i visites de control sanitari. S'aplica en l'import mínim.

Compromís en el termini de resolució

3 mesos

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

 • Model general d'instància, per a la tramitació presencial
 • Imprès de consentiment informat de tatuatge
  imprès
 • Imprès de consentiment informat de pírcing
  imprès
 • Imprès de consentiment de micropigmentació
  imprès

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Observacions

Formació del personal aplicador
Capítol V, art. 21 a 26, Decret 90/2008:
- Certificació de la formació expedida per un centre de formació homologat Art. 21.1 a), art. 22.1, annex 3A)
- Alternatives:
. Formació convalidada per l'Institut d'Estudis de la Salut (altres titulacions -web IES- i cursos autoritzats en altres comunitats autònomes) Art 21.1. b), art. 23
. Certificació de formació homologada a l'empar del Decret 28/2001, més certificació del mòdul formatiu d'ampliació Art. 21.1 c), art 22.2; annex 3B); termini 1 any, Disposició transitòria segona
.Titulació exempta de l'obligació d'acreditar la formació anterior Art. 21.2
- Renovació del certificat de formació o convalidació (vigència 10 anys), mòdul d'actualització de la formació Art. 24, art. 22.3, art. 23.4, annex 3C)
- Centres formatius que realitzen formació homologada

Informació actualitzada el dia 6-2-2017

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)