Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Autorització pels establiments que realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing


Els centres no sanitaris que realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació o pírcing han de disposar d'autorització sanitària municipal de funcionament per desenvolupar la seva activitat, d'acord amb el Decret 90/2008, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Un cop presentada la sol·licitud, i previ pagament de la taxa corresponent, el servei responsable farà una inspecció per verificar el compliment de les condicions sanitàries previstes en el Decret 90/2008.

* Guia higienicosanitària per a professionals del tatuatge, pírcings i micropigmentació


* Informació del servei de Medi ambient i sostenibilitat - Protecció de la salut


» Informació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones responsables dels centres no sanitaris que realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació o pírcing.

Documentació que cal presentar

Per a cada persona aplicadora, cal la següent documentació:

Documentació relativa a la informació, el control i el registre de l'activitat:

(*) Els models dels impresos editats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, incorporen informació per a la persona usuària i requisits de traçabilitat dels materials i les pràctiques efectuades (estan disponibles a l'apartat d'impresos d'aquesta pàgina)

Altra documentació:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

2020: 139,19 euros (Ordenança Fiscal 3.33, article 10è, punt 10.1)
Aquest import correpon a primera visita de control inicial o periòdic i que comprèn les inspeccions i visites de control sanitari. S'aplica en l'import mínim.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

3 mesos

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Observacions

Formació del personal aplicador
Capítol V, art. 21 a 26, Decret 90/2008:
- Certificació de la formació expedida per un centre de formació homologat Art. 21.1 a), art. 22.1, annex 3A)
- Alternatives:
. Formació convalidada per l'Institut d'Estudis de la Salut (altres titulacions -web IES- i cursos autoritzats en altres comunitats autònomes) Art 21.1. b), art. 23
. Certificació de formació homologada a l'empar del Decret 28/2001, més certificació del mòdul formatiu d'ampliació Art. 21.1 c), art 22.2; annex 3B); termini 1 any, Disposició transitòria segona
.Titulació exempta de l'obligació d'acreditar la formació anterior Art. 21.2
- Renovació del certificat de formació o convalidació (vigència 10 anys), mòdul d'actualització de la formació Art. 24, art. 22.3, art. 23.4, annex 3C)
- Centres formatius que realitzen formació homologada.

Informació actualitzada el dia 27-5-2019

La meva carpeta ciutadana