Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Inscripció a la Borsa de treball temporal de personal tècnic de Foment de Terrassa


Aquest tràmit està adreçat a les persones que volen formar part de la Borsa de treball temporal de personal tècnic de Foment de Terrassa.

L'objecte d'aquesta convocatòria és el de crear tres borses de treball, amb la possibilitat d'establir un procediment àgil per a les contractacions de caràcter temporal tècnic. Els llocs de treball a cobrir són de les següents especialitats:

 • Tècnic/a d'orientació professional i laboral
 • Tècnic/a de formació per a l'ocupació
 • Tècnic/a d'intermediació i relació amb empreses
 • Consulteu les Convocatòries obertes i les respectives bases.

  El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

  Com es pot tramitar

  Per Internet
  El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

  Qui el pot demanar?

  Poden accedir a la Borsa de personal tècnic, en funció del lloc de treball, les persones amb titulació mínima de Grau universitari, Diplomatura o LLicenciatura, que habilitin per a l'exercici de les funcions i tasques dels llocs de treball a cobrir.

  Documentació que cal presentar

  Per acreditació de l'experiència professional:

  En el cas de formació:

  La documentació acreditativa dels mèrits ja aportats en anteriors processos selectius de Foment de Terrassa i/o l'Ajuntament de Terrassa no caldrà que es torni a aportar, sempre i quan la persona interessada indiqui a l'apartat d'Observacions del formulari la convocatòria a la qual es va presentar.

  Sí que serà imprescindible indicar a la relació de mèrits tots aquells que hagin de ser valorats.

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Els mèrits insuficientment acreditats o no incorporats a la relació sol·licitada en el document de model de presentació de mèrits, no seran valorats.

  Termini de presentació

  Del 15-10-2019 al 04-11-2019

  Compromís en el termini de resolució

  2 mesos màxim des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

  També es determinarà la composició del Tribunal i les persones suplents, i el lloc i la data de realització de la prova de català i/o castellà, si s'escau..

  Impresos

  Servei responsable

  Foment de Terrassa S.A.
  Cr de Martorell, 95 BA (08224 Terrassa)
  Telèfon: 937 891 111
  foment@terrassa.cat

  Observacions

  Cada aspirant ha d'indicar en el formulari de sol·licitud els llocs de treball als quals es vol presentar. Per a cada lloc al qual es presenti, ha d'adjuntar la relació de mèrits (segons imprès definit) corresponent al lloc de treball específic.

  Informació actualitzada el dia 14-10-2019

  La meva carpeta ciutadana