Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Presentació de candidatures per al procés d'elecció de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa


El Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, aprovat pel Ple en sessió plenària celebrada el dia 30 de juny de 2016 i publicat definitivament al BOP del dia 22 de setembre de 2016 estableix que "El/La Síndic/a Municipal de Greuges és escollit/da pel Ple de l'Ajuntament, a proposta de l'Alcalde, escoltada la Junta de Portaveus, i prèvia la realització d'un procés de participació ciutadana i de convocatòria pública, de com a mínim 30 dies, perquè la ciutadania de Terrassa presenti candidatures al càrrec.

També podran presentar un candidat o candidata les associacions i/o els col·lectius de la ciutat.

Amb aquest procediment es pot formalitzar la presentació de la candidatura per al càrrec de Síndic/a municipal de Greuges de Terrassa.

Requisits
(1) Persones físiques que vulguin presentar la seva pròpia candidatura i que reuneixin, a la data d'inici del termini de presentació de propostes, les condicions d'elegibilitat següents:
a) Ésser major d'edat.
b) Gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
c) Tenir la condició política catalana, d'acord amb el què estableix l'art. 7 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
d) Ser veí o veïna de Terrassa.

(2) Les associacions i els col·lectius de la ciutat que s'especifiquen a continuació sempre que la persona proposada reuneixi les condicions d'elegibilitat:
- Entitats i associacions de la ciutat que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC)
- Persones jurídiques no compreses en el punt anterior, sempre que estiguin inscrites en el Registre de Grups d'Interès de Catalunya en l'àmbit territorial de Terrassa.
- Altres col·lectius de la ciutat, entenent per aquests, a l'efecte d'aquest procés, les plataformes, les xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que no disposin de personalitat jurídica i que estiguin inscrites en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania.


Dades de contacte per a consultes sobre aquest tràmit:
Adreça electrònica: sindicaturagreuges.proces22@terrassa.cat


Consulteu les fases i el calendari del procés d'elecció de la Sindicatura de Greuges» Més Informació

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
Presencialment

Qui el pot demanar?

- Persones físiques que vulguin presentar la seva pròpia candidatura i que reuneixin, a la data d'inici del termini de presentació de propostes, les condicions d'elegibilitat.
- Associacions i col·lectius de la ciutat, sempre que la persona proposada reuneixi les condicions d'elegibilitat.

Documentació que cal presentar

Quan és una entitat la que presenta la proposta de candidatura, a més a més de la documentació anterior, s'ha de presentar també:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Observacions
El projecte ha d'anar signat per la persona que presenta la candidatura o per la persona proposada a la candidatura per part d'una entitat.

En cas de presentació telemàtica, els documents a presentar hauran de ser en format pdf. S'haurà de presentar també la fotografia en format digital.

En cas de presentació presencial, els documents s'hauran de presentar mitjançant un suport electrònic (llapis de memòria o similar) i en format "pdf". S'haurà de presentar també la fotografia en format digital.

Quan és una entitat la que presenta la proposta de candidatura, a més a més s'haurà de fer constar a la Declaració Responsable l'acceptació per part de la persona proposada.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Termini de presentació

La presentació de candidatures per al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa es podrà formalitzar des del dia 26 de setembre fins el 4 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Impresos

Servei responsable

Direcció de l'Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Informació actualitzada el dia 23-9-2022

La meva carpeta ciutadana