Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Autorització d'instal·lació de parades per a la Diada de Sant Jordi


Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, es podrà sol·licitar l'autorització per a la instal·lació de parades no permanents a la via pública destinades, exclusivament, a la venda de roses i llibres per a comerciants minoristes de llibres i flors, associacions , entitats i centres educatius.


Dates i espais relacionats a sol·licitar

A) Professionals amb local a Terrassa
1. Les llibreries i floristeries (professionals amb local a Terrassa) podran sol·licitar efectuar la venda amb una única parada davant de la façana del seu establiment els dies 20 al 23 d'abril de 2022 ( un, dos, tres o els quatre dies).
2. Per al dia 22 d'abril es podrà sol·licitar la instal·lació d'una parada a la Plaça Vella.
3. Per al dia 23 d'abril de 2022 es podran sol·licitar parades o punts de venda a la Plaça Vella i/o a d'altres espais de la ciutat.

Els paradistes que s'instal·lin a la Plaça Vella el dia 22 d'abril podran disposar del mateix espai pel dia 23 si així ho sol·liciten.


B) Associacions, entitats i centres educatius
Podran sol·licitar un màxim de 3 parades a qualsevol punt de la ciutat si l'espai es troba disponible i reuneix les condicions.


Condicions de les parades
a. La mida mínima per parada serà de 3 metres lineals i com a màxim 9 metres lineals allà on l'espai ho permeti. En cap cas es podrà sobrepassar les mides establertes en l'autorització.
b. La instal·lació de la parada es farà respectant la ubicació indicada a la llicència i no s'impedirà l'accés per part dels vianants al mobiliari urbà o a d'altres serveis públics.
c. La persona titular serà la responsable que el sistema estructural de la parada tingui la consistència suficient i les condicions de seguretat adequades per evitar riscs i accidents de tot tipus.
d. S'haurà de mantenir l'espai atorgat en les condicions de neteja i salubritat i seguretat que estableixen les ordenances municipals i altra normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit.
e. Les parades s'ajustaran a les mides i a la ubicació que es determini a la llicència.
f. No està permesa la instal·lació de generadors elèctrics sense que compleixin els requisits tècnics i s'obtingui específicament l'autorització.


Condicions de l'autorització i altres
a. L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.
b L'horari d'ocupació per la realització del muntatge i desmuntatge serà de 7:30 a 21:30h, i l'horari de venda serà de 9:00 a 21:00h.
c. Haver obtingut l'autorització en anys anteriors, no garantitza ni dóna dret a la instal·lació d'una parada en el mateix espai.
d. No es podrà instal·lar cap parada sense la corresponent autorització.
e .El /la titular de l'autorització podrà vendre únicament els productes autoritzats.
f. S'haurà de mantenir l'espai atorgat en les condicions de neteja, salubritat i seguretat que estableixen les ordenances municipals i altra normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit.
g. L'Ajuntament de Terrassa podrà limitar el nombre de parades a instal·lar en funció de l'espai disponible i dels canvis en les mesures de contenció de la COVID-19.
h. Aquesta activitat estarà subjecta al pagament de la taxa recollida a l'Ordenança Fiscal 3.11.
i. NO es podrà fer el pagament de la taxa sense la prèvia autorització per a la instal·lació de la parada de venda per part del servei responsable.
j. En cas de desistiment per part de la persona interessada i segons l'Ordenança Fiscal 3.11, una vegada autoritzada i notificada l'activitat, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes.
k. Els/les titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant evitar els riscos i accidents de tot tipus. En especial resten obligats a preservar rutes d'entrada i sortida de vehicles d'emergència, en previsió de qualsevol eventualitat.


Informació addicional
- No es garanteix la ubicació a l'emplaçament sol·licitat
- No es garanteix la concessió dels metres sol·licitats
- En el cas de llibreries i floristeries, que durant els dies 20 al 23 d'abril podran sol·licitar una única parada davant del seu establiment, el número de metres restarà condicionat a les dimensions de la façana de l'establiment i a la idoneïtat de la instal·lació.


El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.


Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Poden sol·licitar la instal·lació de punts de venda de llibres i flors:
1. Associacions o entitats registrades al registre municipal d'entitats ( RMEAC) .
2. Centres educatius de la ciutat (no l'alumnat del centre).
3. Comerciants minoristes de flors i llibres amb local a Terrassa.
4. Editorials o empreses que tinguin llicència d'activitats per a la venda al major de llibres i tinguin domicili social a Terrassa.

Preu

Ordenança Fiscal 3.11 . - Taxa per a l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit o Bizum.

Termini de presentació

Les sol·licituds d'autorització per a la venda de roses i llibres per a la Diada de Sant Jordi es poden presentar del 4 de març a l'1 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

Compromís en el termini de resolució

15 dies des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a les autoritzacions de venda no sedentària dins del període establert.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

2 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Servei responsable

Via Pública
Ca de la Mare de Déu del Mar, 49 BA (08222 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
via.publica@terrassa.cat

Observacions


Donada la situació causada per la Covid-19, l'acceptació de les peticions queda supeditada a les possibles restriccions que estableixi el Govern i al compliment de la normativa de seguretat aprovada pel PROCICAT.

Informació actualitzada el dia 3-3-2022

La meva carpeta ciutadana