Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Autorització d'instal·lació de parades per a la Diada de Sant Jordi


La venda de llibres i flors per a la Diada de Sant Jordi és una activitat que requereix autorització municipal i duu associada el pagament d'una taxa. Amb aquest tràmit podeu fer la sol·licitud d'instal·lació de parada/es

Les persones interessades, poden sol·licitar l'autorització per a l'instal·lació de parades, pel dia 23 d'abril de 2020.

El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.


Condicions per a sol·licitar l'ocupació de la via pública per a la Diada de Sant Jordi

 • Qualsevol sol·licitud presentada després del termini no tindrà validesa.
 • No es garanteix la ubicació a l'emplaçament sol·licitat.
 • No es garanteix la concessió dels metres sol·licitats.
 • En el cas que en un espai hi hagi més sol·licituds que disponibilitat es prioritzarà l'atorgament de la llicència d'acord amb el criteri següent:
 • 1. Floristeries o llibreries amb llicència d'activitat i domicili social a Terrassa.
 • 2. Entitats cíviques, socials i culturals inscrites a l'RMEAC
 • 3. Altres

 • És podrà sol·licitar un màxim de 3 parades per petició i de 3 metres lineals cadascuna.

 • Condicions de les parades una vegada autoritzada la seva instal·lació

 • Tota llicència per exercir la venda en aquesta Diada és personal i intransferible i a més ha d'estar a les parades a disposició dels i de les agents de l'autoritat i dels inspectors i inspectores de l'Ajuntament que ho sol·licitin.
 • L'horari d'instal·lació de les parades serà a partir de les 8 hores i el desmuntatge fins a les 22 hores com a màxim.
 • L'obertura de les parades podrà ser entre les 9 i les 21 hores.
 • Les parades s'ajustaran a les mides i a la ubicació que es determini a l'autorització.
 • Només es podrà vendre els articles per als quals s'hagi autoritzat la parada (roses i llibres).
 • No es podrà realitzar cap activitat de venda, publicitat o promoció fora de l'espai autoritzat per a la parada.
 • No es podrà repartir fulls, volants o tríptics de caràcter publicitari a la via pública.
 • No es pot penjar o subjectar pancartes, ornaments ni cap altre element publicitari als elements del mobiliari urbà, arbrat o enllumenat públic.
 • La persona titular de la llicència és la responsable de mantenir l'espai públic afectat, les instal·lacions i la zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.
 • L'Ajuntament de Terrassa exigirà a les persones titulars de la llicència, la instal·lació de papereres o contenidors en qualsevol moment.

 • Limitacions de les parades

 • El centre de la ciutat és un espai limitat, per tant la superfície que ocupin les parades ha de ser de 3 metres lineals, les que s'ubiquin a la Plaça Vella i al Raval de Montserrat, seran com a màxim de 6 metres lineals, restant condicionada la seva autorització a la disponibilitat de l'espai.
 • A d'altres punts de la ciutat es podrà tenir en consideració d'altres mides.
 • Com es pot tramitar

  Per Internet
  El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

  Qui el pot demanar?

  Paradetes de venda de roses:

 • Entitats cíviques, socials i culturals inscrites al registre municipal d'entitats (RMEAC).
 • Floristeries que disposin de llicència d'activitats per a la venda de flors i domicili social a Terrassa.
 • Centres educatius(*). En cap cas els/les sol·licitants poden ser menors en edat escolar obligatòria.


 • Paradetes de venda de llibres:

 • Entitats cíviques, socials i culturals inscrites al registre municipal d'entitats (RMEAC).
 • Llibreries que disposin de llicència d'activitats per a la venda de llibres i domicili social a Terrassa.
 • Comerços que venguin llibres relacionats amb el seu producte habitual i domicili social a Terrassa.
 • Editorials o empreses que tinguin llicència d'activitats per a la venda al major de llibres i domicili social a Terrassa.
 • Centres educatius(*). En cap cas els/les sol·licitants poden ser menors en edat escolar obligatòria.
 • Documentació que cal presentar

  (*) En les parades sol·licitades per centres educatius

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Preu

  2020:
  Parades de venda per festivitats tradicionals: 6,58 euros ml/dia.

  NO es podrà fer el pagament de la taxa sense la prèvia autorització per a la instal·lació de la parada de venda per part del servei responsable.

  Termini de presentació

  Del 21-01-2020 al 23-03-2020

  Compromís en el termini de resolució

  15 dies des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a les autoritzacions de venda no sedentària dins del període establert.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  2 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Servei responsable

  Via Pública
  Av de les Glòries Catalanes, 3 (08223 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000
  via.publica@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 26-2-2020

  La meva carpeta