Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Subvencions per a la realització de Casals d'Estiu 2021


La finalitat d'aquestes subvencions és la de facilitar la realització de projectes de casals d'estiu que donin una resposta educativa a l'impacte emocional i social, provocat per la situació i les mesures per fer front a la pandèmia sobre la majoria de criatures i joves, a través i en col·laboració amb el teixit associatiu de la ciutat.

El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas d'entitats que no disposin de certificat electrònic i per facilitar la tramitació, el President o representant legal de l'entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) o bé el sistema idCAT mòbil per acreditar la identitat i signar.

La representació de l'entitat s'ha d'acreditar amb el RMEAC actualitzat o amb la documentació corresponent (Inscripció en registres oficials d'entitats, poders notarials, actes oficials de la Junta...).

En cas que la vostra entitat sigui la primera vegada que sol·licita subvenció o hagi canviat el número de compte corrent des de l'anterior sol·licitud, haureu de comunicar el nou número a través del següent formulari Comunicació de número de compte corrent

Requisits que han de reunir les entitats o associacions:

 • Que el seu objectiu i finalitat sigui l'educació en el lleure d'infants i joves o bé la realització de projectes i activitats d'acció social i educativa o de suport per a infants i famílies
 • Estar degudament registrada al registre que correspongui i a l'RMEAC
 • Dur a terme altres activitats de lleure durant l'any
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social
 • No trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions
 • No patir cap inhabilitació per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne subvenció
 • Disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
 • Els projectes a més, hauran de reunir els requisits establerts al decret de convocatòria.

  Més informació


  Com es pot tramitar

  Per Internet
  El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

  Qui el pot demanar?

  Podran presentar sol·licitud de subvenció les entitats o associacions sense ànim de lucre que reuneixin els requisits descrits a l'apartat anterior.
  La sol·licitud haurà d'anar signada pel president o la presidenta de l'entitat sol·licitant o per la persona que actuiï en representació legal.

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Termini de presentació

  Per a la convocatòria del 2021 s'ha ampliat el termini fins el 8 de juny de 2021, inclòs,

  Impresos

  Servei responsable

  Servei d'Educació
  Ca de la Rasa, 24 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 803 511
  educacio@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 4-6-2021

  La meva carpeta ciutadana