Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Certificat / Volant del Padró Municipal d'Habitants ( mesures urgents per fer front al COVID-19 )És molt important que abans de fer qualsevol acció llegiu detingudament tota la informació de com tramitar i quina documentació cal presentar.


Justificant emès per l'Ajuntament de Terrassa que acredita l'empadronament, segons les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants, per poder tramitar els diversos supòsits contemplats al RD-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i al RD-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, i que requereixen de l'acreditació de la situació padronal.


Hi ha dues modalitats:

Individual: acredita la residència de la persona sol·licitant.
Col·lectiu: acredita la residència de totes les persones empadronades en el domicili de la persona sol·licitant.


Opcions de sol·licitud

Per internet: disposeu de dues opcions, en funció si disposeu o no de certificat digital i/o IdCat mòbil:
1ra opció: Generació del certificat/volant al moment: us podeu descarregar directament el certificat/volant accedint a l'apartat GENEREU EL VOLANT (Id. Obligatòria). Opció disponible només si es disposa de certificat digital (idCAT, DNIe, ...). En cas de no disposar-ne, es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil de forma immediata i sense sortir de casa.

2na opció: Formulari de sol·licitud, accedint a l'apartat OMPLIU EL FORMULARI. Aquesta opció només és per a les persones que no disposen de certificat digital i que no els hi ha estat possible obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . En aquest cas s'ha d'emplenar el formulari telemàtic disponible més avall i, una vegada verificades les dades pel servei del Padró, el certificat/volant s'envia per correu electrònic a l'adreça electrónica que consta a la sol·licitud.
És OBLIGATORI, sempre, adjuntar al formulari telemàtic el document d'identitat de la persona sol·licitant. En el cas que la sol·licitud la faci un/a representant, caldrà adjuntar també una autorització expresa de la persona sol·licitant i el document d'identitat del/de la representant. Si no s'adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà enviar el Certificat/Volant.

Presencialment: només per aquelles persones que hagin demanat cita prèvia.. Es lliura de forma immediata prèvia acreditació de la persona sol·licitant.
En el cas d'actuar en representació d'una altra persona, s'ha de presentar autorització (original) de la persona titular, degudament firmada, juntament amb fotocòpia del DNI, Tarjeta de Residència o Passaport.


A continuació cliqueu l'opció GENEREU EL VOLANT (Id. Obligatòria) que permet la descàrrega immediata; o bè l'opció d'OMPLIU EL FORMULARI si no disposeu de cap sistema de certificació digital.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat, empadronada en el municipi de Terrassa.

Documentació que cal presentar

Si la sol·licitud la fa un/a representant de la persona sol·licitant, també caldrà aportar:

IMPORTANT: És OBLIGATORI, sempre, adjuntar el document d'identitat de la persona sol·licitant. En el cas que la sol·licitud la faci un/a representant, caldrà adjuntar també una autorització expresa de la persona sol·licitant i el document d'identitat del/de la representant.

Si no s'adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà enviar el Certificat/Volant.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gratuït

Compromís en el termini de resolució

15 dies hàbils.
Es lliura el document per correu electrònic a l'adreça electrònica que consta a la sol·licitud.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

Servei responsable

Padró Municipal d'Habitants
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
padro.habitants@terrassa.cat

Observacions


El tràmit té un caràcter temporal per tal de donar resposta a les excepcionals circumstàncies creades per la declaració de l'estat d'alerta i considerant que en aquesta situació ha de prevaler l'atenció als drets de la ciutadania per tal que pugui accedir a les prestacions que els hi correspongui:
RDL_8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19
- Moratòria crèdit hipotecari vivenda habitual (Art. 11.1.c.ii)
RDL_11/2020, de 31 demarç, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19
- Moratòria o ajuda de lloguers de la vivenda habitual (Art. 6.1.c.ii)
- Moratòria hipotecària i del crèdit de financiació no hipotecària (Art. 17.1.c.ii)
- Ajuts treballadors autònoms (Art. 28.4)

Per als dos primers supòsits, els articles 6.2 i 17.2 estableixen que "si la persona solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras del apartado anterior podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado."


Truqueu al 010 (900 922 010 -gratuït- ) per a qualsevol consulta sobre la sol·licitud del justificant.

Informació actualitzada el dia 29-7-2020

La meva carpeta