Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de la beca Impulsa 2024/25 de la Fundació Impulsa


És molt important abans de fer qualsevol acció llegir detingudament tota la informació de com tramitar i quina documentació cal presentar


La Fundació Impulsa promou la igualtat d'oportunitats dels joves a través de l'acompanyament en la seva formació i el seu creixement personal. La Beca Impulsa dota als nois i noies seleccionats de recursos econòmics i humans per acompanyar el seu creixement a nivell formatiu i humà.

En concret, se'ls ofereix una beca per als estudis (entre 60 i 160 euros / mes), un ordinador (possibilitat a valorar), formació en competències transversals, i l'acompanyament d'una persona mentora de referència.

Les persones destinatàries de les beques són l'alumnat de 4rt d'ESO seleccionat pels tutors/es dels centres educatius de Terrassa, amb motivació i interès en estudiar formació professional a Terrassa o fora de Terrassa..


Formalització de la sol·licitud

La tramitació de la sol·licitud la farà el centre educatiu, a nom de l'alumne/a seleccionat/ada


La sol·licitud s'ha de presentar, preferiblement, per internet a través del formulari de la Seu Electrònica, disponible més avall.

Excepcionalment, les persones que no puguin fer la sol·licitud per internet o mitjançant correu electrònic, ho podran fer presencialment (sempre amb cita prèvia), al Servei d'Educació, C/ La Rasa, 24.
Sol·licitud de CITA PRÈVIA:
- Per internet: servei de cita prèvia
- Telèfon: trucant al 010 Informació i Tràmits per Telèfon (telèfon gratuït)

Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

El centre educatiu és el responsable de fer arribar la sol·licitud (Annex 1A) i la documentació (Annex 1B) a l'Ajuntament de Terrassa.

El sol·licitant sempre anirà a nom de l'alumne.
Cada centre pot presentar un màxim de 3 alumnes candidats/es a la beca. S'ha de presentar una sol·licitud per alumne/a.

Documentació que cal presentar

Annex 1. A.- Documentació obligatòria a adjuntar a la sol·licitud

Declaració i autorització dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, majors de 25 anys, per la tramitació de la Beca Fundació Impulsa, curs 2023/24 següent:

Annex 1.B: Documentació general

(1) En cas de no signar l'autorització per a la consulta de dades, les persones sol·licitants han de presentar:

i) Documentació econòmica de tots els membres computables de l'unitat familiar laboralment en actiu.

En cas de no tenir obligació de fer la declaració d'IRPF, o en el cas que s'hagi modificat substancialment la situació econòmica, es pot aportar:

En cas que un (o varis) membres estiguin desocupats:

ii) Documentació relativa a l'habitatge:

iii) Documenació específica relativa en el nucli familiar, si s'escau:

L'Ajuntament de Terrassa farà la consulta de dades al Padró Municipal d'Habitants a fi i efecte de comprovar la residència de tots els membres de la unitat familiar de la persona sol·licitant. En el cas d'alumnes residents a altres municipis s'haurà de presentar:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Termini de presentació

La presentació de sol·licituds serà del 9 de novembre al 18 de desembre de 2023, ambdós inclosos.
Excepcionalment, s'ha ampliat el termini de presentació fins el 12 de gener de 2024, inclòs.

Compromís en el termini de resolució

Al juny de 2024 la Fundació Impulsa comunicarà a l'alumnat, a l'Ajuntament de Terrassa i als centres educatius la resolució final de les beques.

Impresos

  • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona, en la sol·licitud de la Beca Impulsa "Formació Professional i Humana"
  • Autorització per a la consulta de dades a altres administracions públiques, en la sol·licitud de la Beca Impulsa "Formació Professional i Humana"
  • Fitxa de sol·licitud de l'alumne de la Beca Fundació Impulsa

Servei responsable

Servei de Formació i Orientació Professional
Ca de la Rasa, 24 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 405
orientacioiformacioprofessional@terrassa.cat

Observacions

(1) L'autorització de consulta de dades a altres administracions públiques, autoritza la consulta de les següents dades:
- Consulta de les dades de l'IRPF que posseeix l'Agència Estatal d'Administració Tributària
- Consulta de les prestacions per desocupació a l'Institut Nacional d'Ocupació (SEPE-INEM)
- Consulta al Departament de Benestar Social i Família del Títol de Família Nombrosa
- Consulta al Departament de Benestar Social i Família del Títol de Família Monoparental
- Consulta a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del certificat del reconeixement de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició

Informació actualitzada el dia 20-12-2023

La meva carpeta ciutadana