Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud d'ajut econòmic per a activitats d'estiu 2021


Aquests ajuts econòmics van destinats a contribuir al finançament de les despeses per a activitats d'estiu, dirigides a infants i adolescents, i organitzades a la ciutat de Terrassa.

La finalitat d'aquests ajuts és fomentar la participació d'infants i adolescents a les diverses activitats d'estiu de la ciutat, en espais socialitzadors que afavoreixin l'equitat social i la igualtat d'oportunitats.

Amb l'objectiu que aquests ajuts donin cobertura al màxim de ciutadanes i ciutadans de Terrassa, l'ajut serà per a una activitat per infant o adolescent o jove, amb una durada màxima de 5 setmanes, i finançant-se un import màxim de 250 euros (50 euros/setmana). Caldrà emplenar les dades d'aquesta activitat a l'apartat C (Dades de l'activitat d'estiu), de la sol·licitud: Activitat 1.

Només en el cas de disponibilitat pressupostària, es podran valorar i aprovar ajuts per a altres activitats d'estiu, sempre prioritzant les situacions de major necessitat. Caldrà emplenar les dades d'aquesta activitat a l'apartat C (Dades de l'activitat d'estiu), de la sol·licitud: Activitat 2 - Activitat 3.


En casos de custòdia compartida, si l'ajut el necessiten els dos progenitors, s'ha de presentar una única sol·licitud conjunta, amb la documentació acreditativa d'ambdues persones.Si l'ajut econòmic, el sol·licita un sol progenitor/a només ha de presentar la documentació acreditativa de qui presenti la sol·licitud i l'ajut serà el 50% de l'import que correspongui.


La formalització de les sol·licituds es farà per internet a través del formulari de la Seu Electrònica disponible més avall.

Les persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per fer el tràmit per internet de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d'Orientació Social per dur a terme la sol·licitud.


Dades de contacte per a consultes sobre aquest tràmit
Servei responsable: Serveis Socials
Adreça electrònica: prestacionssocials@terrassa.cat, o bé
Telèfon: 93 736 66 95, de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00h.


Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d'infants i adolescents fins a 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa, i excepcionalment, l'edat de la persona beneficiària s'amplia fins els 22 anys. en el cas de persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%.

Documentació que cal presentar

Documentació econòmica acreditativa de cada membre computable de la unitat familiar de convivència

Es podrà presentar justificant de qualsevol altre ingrés que percebi qualsevol membre de la unitat familiar

Documentació acreditativa de despeses deduïbles

Altra documentació acreditativa

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

Gestió gratuïta

Termini de presentació

Del 9 al 23 d'abril de 2021, ambdós inclosos

Compromís en el termini de resolució

Un cop resoltes les sol·licituds presentades, la seva resolució es notificarà electrònicament a la persona sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un SMS al mòbil facilitat en el moment de la presentació de la sol·licitud

Impresos

Servei responsable

Serveis Socials
Cr de Montcada, 596 (08223 Terrassa)
Telèfon: 937 315 982
ServeisSocials@terrassa.cat

Observacions

Acreditació dels ingressos
S'han d'acreditar els ingressos que percebin:
- L'lnfant/adolescent/jove per qui es sol·licita l'ajut
- Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin
- Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació
- Germans/es de l'infant/adolescent/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Altra informació

L'atorgament dels ajuts restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d'aquest Ajuntament i en base a la priorització de les situacions de major necessitat.

El pagament dels ajuts s'efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats.

En el cas que l'ajut atorgat no cobreixi la totalitat del cost de l'activitat i del servei de menjador, la família haurà d'assumir el copagament de la part restant.

Per a la concessió d'aquests ajuts, es tenen en compte les condicions econòmiques i familiars dels infants i adolescents, mitjançant el barem establert en el Decret d'Alcaldia, "Bases específiques i convocatòria d'ajuts econòmics per a activitats d'estiu 2021", de data 26-03-2021

Informació actualitzada el dia 8-4-2021

La meva carpeta