Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de prestació econòmica per a activitats d'estiu 2022


Aquestes prestacions econòmiques van destinades a contribuir al finançament de les despeses per a activitats d'estiu, dirigides a infants i joves, i organitzades a la ciutat de Terrassa.

La finalitat d'aquestes prestacions és afavorir i fomentar l'assistència d'infants i joves a les diverses activitats d'estiu de la ciutat, en espais socialitzadors que afavoreixin l'equitat social i la igualtat d'oportunitats..

Amb l'objectiu que aquestes prestacions donin cobertura al màxim de ciutadanes i ciutadans de Terrassa, la prestació serà per a una activitat per infant o adolescent o jove, amb una durada màxima de 5 setmanes, i finançant-se un import màxim de 275 euros (55 euros/setmana). Caldrà emplenar les dades d'aquesta activitat a l'apartat C (Dades de l'activitat d'estiu), de la sol·licitud: Activitat 1.

Només en el cas de disponibilitat pressupostària, es podran valorar i aprovar prestacions per a altres activitats d'estiu, sempre prioritzant les situacions de major necessitat. Caldrà emplenar les dades d'aquesta activitat a l'apartat C (Dades de l'activitat d'estiu), de la sol·licitud: Activitat 2 - Activitat 3.


Formalització de les sol·licituds

La sol·licitud i la documentació acreditativa s'han de presentar per internet a través del formulari de la Seu Electrònica disponible més avall.


En casos de custòdia compartida, si la prestació la necessiten els dos progenitors, s'ha de presentar una única sol·licitud conjunta, amb la documentació acreditativa d'ambdues persones.Si prestació econòmica, la sol·licita un sol progenitor/a la prestació serà el 50% de l'import que correspongui.


Les persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per fer el tràmit per internet de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d'Orientació Social per dur a terme la sol·licitud.


Dades de contacte per a consultes sobre aquest tràmit
Servei responsable: Serveis Socials
Adreça electrònica: prestacionssocials@terrassa.cat, o bé
Telèfon: 93 736 66 95, de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00h.


Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d'infants, adolescents i joves fins a 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa que s'inscriguin a activitats d'estiu organitzades a la ciutat de Terrassa. Excepcionalment, l'edat de la persona beneficiària s'amplia fins els 22 anys, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%.

Documentació que cal presentar

Documentació acreditativa obligatòria

Els impresos de la Declaració i Autorització estan disponibles més avall, a l'apartat d'Impresos

Altra documentació acreditativa (si ès el cas)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

(1) En aquest imprès, s'han de declarar els ingressos que percebin:
-L'infant/jove per qui es sol·licita la prestació
-Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin
-Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació
-Germans/es de l'infant/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familiar.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit o Bizum.

Termini de presentació

Del 28 de febrer al 18 de març de 2022, ambdós inclosos.

Compromís en el termini de resolució

Un cop resoltes les sol·licituds presentades, la seva resolució es notificarà electrònicament a la persona sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un SMS al mòbil facilitat en el moment de la presentació de la sol·licitud

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és negatiu.

Impresos

Servei responsable

Serveis Socials
Cr de Montcada, 596 (08223 Terrassa)
Telèfon: 937 315 982
ServeisSocials@terrassa.cat

Observacions

Altra informació

L'atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d'aquest Ajuntament i en base a la priorització de les situacions de major necessitat.

El pagament de les prestacions s'efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats.

En el cas que la prestació atorgada no cobreixi la totalitat del cost de l'activitat i del servei de menjador, la família haurà d'assumir el copagament de la part restant.

Per a la concessió d'aquestes prestacions, es tenen en compte les condicions econòmiques i familiars dels infants i adolescents, mitjançant el barem establert en el Decret d'Alcaldia, "Convocatòria de prestacions econòmiques per a activitats d'estiu 2022", de data 17-02-2022.

Informació actualitzada el dia 24-2-2022

La meva carpeta ciutadana