Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Adjudicació mitjançant concurs públic per al lloguer d'un local destinat a local social


Presentació de la documentació requerida per a l'adjudicació mitjançant concurs públic per al lloguer d'un local destinat a local social de l'Associació de Diables de La Maurina.

L'Associació Diables de La Maurina no té una seu pròpia on poder desenvolupar la seva activitat i l'Ajuntament no disposa de cap espai municipal que s'adeqüi a les necessitats de l'entitat.

En els plecs que regeixen el concurs, s'indica els criteris de valoració que haurà de seguir el procediment de concurs. Serà objecte de puntuació l'import de la renda i disponibilitat del mateix per ser ocupat en la major brevetat possible.

S'estipula una durada del contracte d'arrendament per quatre anys des de la seva formalització. No es preveuen pròrrogues. L'Ajuntament de Terrassa podrà resoldre dit acord un cop hagin transcorregut com a mínim sis mesos des de la seva execució, amb un preavís de trenta dies a la part arrendadora i sense que aquesta tingui cap dret a indemnització.

S'estableix un pressupost base de licitació (renda mensual) per import de 700 euros, IVA inclòs, durant tota la vigència del contracte i que pot ser millorat a la baixa pels licitadors.

Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Pot concórrer a la present licitació qualsevol persona física o jurídica amb plena capacitat d'obrar i que compleixi amb els requisits exigits als plecs.

Documentació que cal presentar

1. Declaració responsable (model per a persones físiques i jurídiques disponible a l'apartat d'impresos)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

ADVERTÈNCIA: Els documents esmentats i imprescindibles per tal de participar en el procediment de concurs (Declaració responsable i proposició econòmica; annex 1 i 2) han d'estar signats mitjançant certificat digital i tramitats en format pdf a la Seu Electrònica.

Preu

No es preveu cap pagament per concórrer en el procediment.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini de presentació

Del 13-05-2023 al 12-06-2023

Impresos

Servei responsable

Servei de Patrimoni i Manteniment
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
patrimoni@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 12-5-2023

La meva carpeta ciutadana