Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Concurs per a la transmissió de llicències de venda no sedentària al Mercadal Martí l'Humà


Les llicències per exercir la venda no sedentària al Mercadal Martí l'Humà, que s'instal·la tots els dimecres de l'any a l'avinguda de Béjar, de 9 a 13h i compta amb més de 295 parades, es van concedir fins el 6 d'octubre de 2025 i durant el termini de vigència de les autoritzacions, s'han rebut sol·licituds de transmissió de les llicències per diversos motius, ja sigui per jubilacions o cessament voluntari de l'activitat.

La forma de transmissió d'aquestes llicències de venda no sedentària al Mercadal Martí l'Humà és mitjançant un procediment de concurs, en el que pot participar tota persona física que treballi per compte propi o persona jurídica legalment constituïda, i que acompleixi els requisits indicats al punt 3 de les bases del concurs.


Per participar en el present concurs i optar a l'adjudicació d'una parada, cal tenir en consideració que:

 • La tipologia de les parades ofertades, els metres i els imports estan indicats a les bases del concurs.
 • Només es pot accedir a una parada i, per aquest motiu, a la sol·licitud s'ha d'indicar el número de parada a la qual es vol optar com a adjudicatària. Tanmateix, també es dona l'opció d'indicar altres parades en ordre de preferència per si no s'aconsegueix la parada sol·licitada en primer lloc.
 • En el cas que només hi hagi una única persona interessada per vacant, l'adjudicació serà directa sempre que es compleixin els requisits. Si hi haguessin diverses persones interessades, s'adjudicarà per sorteig.
 • Qui finalment accedeixi a una parada del mercadal, únicament estarà autoritzada a vendre els productes especificats a la tipologia que consti a les bases.


  Per a més informació, consulteu les bases de la convocatòria.

  Com es pot tramitar

  Per Internet
  El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

  Qui el pot demanar?

  Les persones físiques que treballin per compte propi o persones jurídiques legalment constituïdes, que compleixin les condicions per a l'exercici de la venda no sedentària i els requisits del punt 3 de les bases que regeixen el concurs.

  Documentació que cal presentar

  En el supòsit que la persona que tramita la sol·licitud no sigui la persona titular de la parada cal aportar:

  • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona (còpia)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Preu

  Tràmit gratuït.

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és del 28 de setembre al 17 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.

  Ampliació del termini de sol·licitud per rectificació d'error material: del 24 al 28 d'octubre de 2022, ambdós inclosos (més informació a l'apartat Normativa).

  Compromís en el termini de resolució

  3 mesos

  El termini màxim per resoldre serà de 3 mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu.

  Impresos

  • Autorització per tramitar en nom d'una altra persona

  Servei responsable

  Comerç
  Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 407
  comerciants@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 21-10-2022

 • La meva carpeta ciutadana