Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de prestació econòmica per a activitats extraescolars pel curs 2023-2024

Tramit extern, sereu redireccionats automàticament...

La finalitat d'aquesta convocatòria és afavorir i fomentar l'accés i l'assistència d'infants i joves a les diverses activitats socioeducatives que s'organitzen a la ciutat de Terrassa, amb l'objectiu de millorar la seva socialització i integració, contribuir preventivament en la disminució de processos de desigualtat social i mitigar els riscos d'exclusió social.

Aquestes prestacions econòmiques van destinades a contribuir al finançament de les despeses per a activitats dirigides a infants i joves, i organitzades a la ciutat de Terrassa:

 • Activitats extraescolars en el curs escolar 2023-2024:
 • L'import màxim de la prestació atorgada serà de 300 euros per infant o jove.
  L'import màxim de prestació per unitat familiar serà de 750 euros.

  No serà objecte d'aquesta modalitat prestacions per a activitats d'estiu o d'altres activitats realitzades durant períodes de vacances.

  Aquestes prestacions no contemplen les activitats extraescolars de titularitat municipal, que poden sol·licitar la reducció de tarifa establerta per a aquella activitat.

  En el cas de custòdia compartida, si la prestació econòmica, només la sol·licita un sol progenitor/a, la prestació serà el 50% de l'import que correspongui.
  En tots els casos d'atorgament de prestacions amb un import màxim, si el preu d'inscripció és inferior a aquest import, la prestació s'ajustarà al cost real.
  En el cas que la prestació atorgada no cobreixi la totalitat del cost de l'activitat, la família haurà d'assumir el copagament de la part restant.


  » Més informació

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d'infants, fins els 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa. Excepcionalment, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l'edat de la persona beneficiaria s'amplia fins els 22 anys.

  En casos de custòdia compartida, si la prestació la necessiten els dos progenitros, s'ha de presentar una única sol·licitud conjunta, amb la declaració responsable de les dades d'ambdues persones.

  Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove per convocatòria.

  Documentació que cal presentar

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Termini de presentació

  Del 28-09-2023 al 27-10-2023

  Impresos

  Servei responsable

  Oficina de Prestacions Socials
  Ca de Torres García, 35 4 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 93 736 66 95
  prestacionssocials@terrassa.cat

  Observacions

  Un cop baremades les sol·licituds, les persones sol·licitants rebran via SMS al mòbil facilitat, una comunicació del tram de prestació al que tenen dret. Les persones interessades hauran de fer ús de la prestació atorgada, formalitzant la inscripció a l'activitat escollida: Cal presentar-se a l'entitat organitzadora de l'activitat, amb el SMS que comunica el tram de prestació al que es té dret.
  La no formalització de la inscripció suposarà la renúncia explícita a la prestació. Un cop formalitzades les inscripcions, les entitats organitzadores hauran de presentar una relació de les persones beneficiàries inscrites a les seves activitats, mitjançant el model normalitzat disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament, i en el tràmit que s'habilitarà per aquesta gestió.

  Informació actualitzada el dia 18-9-2023

  La meva carpeta ciutadana