Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de Cita de tramitació per a la creació d'empreses al PAE

Pas 1 de 2: Entrada de dades

En aquest pas cal entrar les dades de la persona sol·licitant i omplir la informació relativa a allò que es demana.

Instruccions de tramitació

Entrada de dades:

  • Empleneu les vostres dades personals i la resta de dades específiques del formulari.
  • A la part inferior de la pantalla, disposeu d'una relació dels documents requerits per aquest tràmit. Afegiu-los si els teniu en format digital.
  • Premeu el botó "Continuar".

Accedireu a la pantalla de repàs de les dades del tràmit, si cal podeu modificar-les. Si les dades són correctes premeu "Confirmar".

En la pàgina final trobareu un document electrònic original en format PDF.
Aquest document és el comprovant, signat per l'Ajuntament, conforme la vostra sol·licitud, comunicació o queixa ha estat rebuda per l'Ajuntament.

Tancar instruccions

Dades personals:

Sol·licitantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)

RepresentantEntreu el número de document sense espais ni guions.
Exemples:
      12345678A (en el cas de DNI)
      A12345678 (en el cas de NIF)
      X1234567A (en el cas de NIE)Dades de contacte


Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333

Només números,
sense guions ni
punts ni espais.
Exemple:
111222333
Adreça de correu electrònic.
Exemple: seuelectronica@terrassa.cat

* Dades obligatòries ( ** dades obligatòries només en cas de persona física)
És obligatori fer constar un número de telèfon, fixe o mòbil.


Sol·licito:

Cita de tramitació al PAE (Punt d'atenció a l'emprenedor/a), per a la creació d'empreses , en relació a les següents dades:

Cita de tramitació
Cancel·lació de la cita de tramitació

Particular que vol constituir una empresa
Empreses ja constituïdes
Gestories

Com l'activitat es desenvolupa en un establiment, estic interessat a realitzar els tràmits de legalització de les instal·lacions

Per assegurar que el dia de la cita tota la documentació que es presenti és la correcta i necessària, s'ha d'adjuntar a la present sol·licitud de cita la documentació requerida, que es revisarà amb anterioritat a la cita.

* Dades obligatòries

Afegir documents

Adjunteu, en format electrònic (tamany màxim 30 MB), els documents necessaris per a la tramitació.
Cada fitxer ha de correspondre a un document. No adjunteu més d'un document en el mateix fitxer. El servei responsable es reserva el dret a requerir l'original dels documents aportats en la present sol.licitud.

Per a empresaris/àries individuals:
 »   Formulari de dades per al DUE , empresari individual (Autònom)
» Seleccioneu el fitxer
Per a societats civils privades (SCP):
 »   Formulari de dades del DUE - per Societat Civil Privada (SCP) (Societat civil privada)
» Seleccioneu el fitxer
 »   Declaració d'autorització d'utilització de dades per Societat Civil Privada (SCP) (Societat civil privada)
» Seleccioneu el fitxer
Per a societats limitades:
 »   Formulari de dades per al DUE , Societat Limitada ó SLNE
» Seleccioneu el fitxer
 »   Declaració d'autorització d'utilització de dades , soci promotor de societat mercantil
» Seleccioneu el fitxer
 »   Declaració d'autorització d'utilització de dades , soci promotor de societat mercantil (personalitat jurídica)
» Seleccioneu el fitxer
Per a tots els supòsits, si voleu donar d'alta persones treballadores, caldrà presentar:
 »   Declaració d'autorització d'utilització de dades , treballador per compte d'altri
» Seleccioneu el fitxer

En cas que el document que heu de presentar no consti en l'apartat anterior, incorporeu-lo a través de la següent opció:

Altres documents per a la tramitació
 »  Descripció breu  
» Tipus de document
» Seleccioneu el fitxer

Els tipus de fitxers acceptats son: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx, jpg, tif, mpg, avi, dwg, gml.

 
La meva carpeta