Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Instal·lació de terrasses de barEl mes d'agost no serà hàbil per a la tramitació de terrasses de bar.La instal·lació de terrasses de bar en els espais públics i els privats d'ús públic requereixen d'una llicència municipal, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari.

Per tramitar la sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública caldrà tenir en compte el següent:

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones titulars de bars, restaurants i establiments de restauració o assimilats i que disposin de la legalització corresponent, que determina la normativa d'activitats vigent en el moment de la sol·licitud i estiguin al corrent del pagament amb l'Ajuntament dels deutes tributaris relacionats amb l'establiment vinculat a la terrassa.

Documentació que cal presentar

En tots els casos:

- la superfície a ocupar i número de mòduls,
- el mobiliari auxiliar a instal·lar,
- els elements de mobiliari urbà que poguessin existir en la zona d'influència de la terrassa, i
- l'amplada de la façana del local i la distància als accessos de les finques contigües.

(En el cas de sol·licituds de terrassa a ubicar en espais privats d'ús públic, a on hi consti la voluntat d'autoritzar la instal·lació i l'exercici de l'activitat de terrassa, així com la durada d'aquesta autorització)

En les terrasses amb estufes:

En les terrasses amb jardineres o testos:

En les terrasses en calçada:

Es podrà sol·licitar una terrassa a la calçada sempre que hi hagi una zona d'estacionament de vehicles davant de l'establiment. En aquest cas s'haurà dadjuntar a la sol·licitud:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Documentació a presentar una vegada autoritzada la llicència:

En les terrasses que disposin d'enllumenat:
En un termini de quinze dies comptadors (des de l'endemà de la notificació de la llicència, caldrà presentar el butlletí de l'empresa installadora on s'acrediti que la installació compleix el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries que li són d'aplicació, (original)

Preu

Per a la tramitació de la llicència o la seva modificació(*) cal abonar prèviament la taxa d'administració de documents (OF 3.01).
Un cop concedida caldrà abonar la taxa per a l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública (OF 3.11).
Si la terrassa ocupa places d'estacionament regulat, el titular ha de liquidar la taxa de zona blava (OF 3.17).
Les terrasses en calçada, una vegada obtinguin la llicència, hauràn de fer l'ingrés de la fiança corresponent.
(*) Veure Observacions

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

1 mes , i,
2 mesos en el cas de les sol·licituds de terrasses en calçada

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Servei responsable

Via Pública
Ca de la Mare de Déu del Mar, 49 BA (08222 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
via.publica@terrassa.cat

Observacions

(*) Taxa de tramitació de modificacions de llicència: en el cas de sol·licituds de modificació de la llicència, envieu prèviament un correu a via.publica@terrassa.cat, explicant breument la modificació que voleu fer i us informarem de l'autoliquidació que correspon.

La durada de l'autorització de terrasses podrà ser mensual o anual.

En festivitats especials es podran autoritzar ocupacions addicionals per períodes de temps de curta durada.

Informació actualitzada el dia 8-6-2023

La meva carpeta ciutadana