Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Instal·lació de terrasses de bar


La instal·lació de terrasses de bar en els espais públics i els privats d'ús públic requereixen d'una llicència municipal, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari.

Per tramitar la sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública caldrà tenir en compte el següent:

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones titulars de bars, restaurants i establiments de restauració o assimilats i que disposin de la legalització corresponent, que determina la normativa d'activitats vigent en el moment de la sol·licitud i estiguin al corrent del pagament amb l'Ajuntament dels deutes tributaris relacionats amb l'establiment vinculat a la terrassa.

Documentació que cal presentar

En tots els casos:

S'haurà d'indicar el número de compte bancària per a la domiciliació de la taxa.

En les terrasses amb estufes:

En les terrasses amb jardineres o testos:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Documentació a presentar una vegada autoritzada la llicència:

En les terrasses que disposin d'enllumenat:
En un termini de quinze dies comptadors (des de l'endemà de la notificació de la llicència, caldrà presentar el butlletí de l'empresa installadora on s'acrediti que la installació compleix el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries que li són d'aplicació, (original)

Preu

Per a la tramitació de la llicència o la seva modificació(*) cal abonar prèviament la taxa d'administració de documents (OF 3.01).
Un cop concedida caldrà abonar la taxa per a l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública (OF 3.11).
Si la terrassa ocupa places d'estacionament regulat, el titular ha de liquidar la taxa de zona blava (OF 3.17).

(*) Consulteu l'apartat d'observacions.

Compromís en el termini de resolució

1 mes

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Via Pública
Av de les Glòries Catalanes, 3 (08223 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
via.publica@terrassa.cat

Observacions

(*) Taxa de tramitació de modificacions de llicència: en el cas de sol·licituds de modificació de la llicència, envieu prèviament un correu a via.publica@terrassa.cat, explicant breument la modificació que voleu fer i us informarem de l'autoliquidació que li correspon.

La durada de l'autorització de terrasses podrà ser mensual, trimestral o anual.

En festivitats especials es podran autoritzar ocupacions addicionals per períodes de temps de curta durada.

Informació actualitzada el dia 25-3-2019

La meva carpeta