Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Instal·lació de terrasses de bar

Instal·lació de terrasses de bar


La instal·lació de terrasses de bar en els espais públics i els privats d'ús públic requereixen d'una llicència municipal, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari.

Per tramitar la sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública caldrà tenir en compte el següent:

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Instal·lació de terrasses de bar amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria) Simulació de Instal·lació de terrasses de bar Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)
Via Pública - Av de les Glòries Catalanes, 3 ( 08223 Terrassa)
Per telèfon
010 - - 900 922 010 - 010 Informació i Tràmits per Telèfon

Qui el pot demanar?

Les persones titulars de bars, restaurants i establiments de restauració o assimilats i que disposin de la legalització corresponent, que determina la normativa d'activitats vigent en el moment de la sol·licitud i estiguin al corrent del pagament amb l'Ajuntament dels deutes tributaris relacionats amb l'establiment vinculat a la terrassa.

Documentació que cal presentar

En tots els casos:

 • Poders notarials o autorització expressa quan el signant actuï per representació (original)
 • Assegurança de Responsabilitat Civil vigent, del local , extensiva als elements instal·lats pel mateix en la via pública (original)
 • Plànol de situació del local, que indiqui la seva ubicació i la distància a la qual es troben els habitatges més propers (original)
 • Plànol de la planta de la terrassa a escala, preferentment 1:50, indicant:
  - la superfície a ocupar i número de mòduls,
  - el mobiliari auxiliar a instal·lar,
  - els elements de mobiliari urbà que poguessin existir en la zona d'influència de la terrassa, i
  - l'amplada de la façana del local i la distància als accessos de les finques contigües. (original)
 • Autorització expressa de la propietat en el cas de sol·licituds de terrassa a ubicar en espais privats d'ús públic, a on hi consti la voluntat d'autoritzar la instal·lació i l'exercici de l'activitat de terrassa, així com la durada d'aquesta autorització (original)

S'haurà d'indicar el número de compte bancària per a la domiciliació de la taxa.

En les terrasses amb estufes:

 • Plànol de planta i secció de la terrassa indicant la ubicació de les estufes (original)
 • Memòria relativa a les característiques tècniques, físiques i estètiques de l'estufa (original)
 • Certificat d'homologació de l'estufa (original)

En les terrasses amb jardineres o testos:

 • Plànol amb indicació de la situació de les jardineres o testos, i del nombre d'elements a col·locar (original)
 • Memòria descriptiva dels tipus de jardineres o testos a col·locar acompanyada de fotografies o catàleg dels elements que es vulguin instal·lar (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Documentació a presentar una vegada autoritzada la llicència:

En les terrasses que disposin d'enllumenat:
En un termini de quinze dies comptadors (des de l'endemà de la notificació de la llicència, caldrà presentar el butlletí de l'empresa installadora on s'acrediti que la installació compleix el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries que li són d'aplicació, (original)

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Per a la tramitació de la llicència o la seva modificació(*) cal abonar prèviament la taxa d'administració de documents (OF 3.01).
Un cop concedida caldrà abonar la taxa per a l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública (OF 3.11).
Si la terrassa ocupa places d'estacionament regulat, el titular ha de liquidar la taxa de zona blava (OF 3.17).

(*) Consulteu l'apartat d'observacions.

Compromís en el termini de resolució

1 mes

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

 • Model general d'instància, per a la tramitació presencial

Servei responsable

Via Pública
Av de les Glòries Catalanes, 3 (08223 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
via.publica@terrassa.cat

Observacions

(*) Taxa de tramitació de modificacions de llicència: en el cas de sol·licituds de modificació de la llicència, envieu prèviament un correu a via.publica@terrassa.cat, explicant breument la modificació que voleu fer i us informarem de l'autoliquidació que li correspon.

La durada de l'autorització de terrasses podrà ser mensual, trimestral o anual.

En festivitats especials es podran autoritzar ocupacions addicionals per períodes de temps de curta durada.

Informació actualitzada el dia 1-3-2016

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)