Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud d'autorització tall de carrer o modificació de l'autorització atorgada


Només s'autoritzarà un tall parcial o un tall total del carrer quan no sigui viable, segons el criteri de la Policia Municipal o del Servei de Mobilitat, la realització d'una reserva d'estacionament.


Mitjançant aquest tràmit es pot sol·licitar l'ocupació de la via pública, amb interrupció o no del trànsit rodat, per càrrega i descàrrega de materials, mudances i similars.


Aquest tràmit també s'adreça a les persones físiques i jurídiques que ja disposen d'autorització per a la realització d'un tall de carrer o reserva d'estacionament i que han de fer una modificació o canvi respecte a l'autorització atorgada.


Presentació de les sol·licituds

Tall de carrer
Es tracta de la interrupció rodada del trànsit per a tasques de càrrega i descàrrega de materials, mudances i similars. En ambdós casos, si pel carrer que es vol tallar circula el servei d'autobús, cal presentar la petició amb un mínim de deu dies hàbils.
Els talls de carrer sol·licitats amb una antelació inferior a set dies hàbils, tindran consideració d'urgent.
Qualsevol tall de carrer queda subjecte a la inspecció de la policia municipal i l'autorització pot ser revocada en qualsevol moment per raons d'interès públic i sense dret a indemnització.

Reserva d'estacionament
Per a la sol·licitud d'ocupació temporal d'estacionament per a tasques de càrrega i descàrrega de materials, mudances i similars, i per activitats a la via pública autoritzades, s'ha de presentar la petició com a mínim amb set dies hàbils d'antelació.

En el cas que la mudança sol·licitada es realitzi en un carrer pertanyent a una de les noves àrees de vianants o zones de circulació restringida, una vegada obtingut el permís per la realització de la mudança, s'ha de sol·licitar l'accés temporal a una d'aquestes zones mitjançant el tràmit d'Autorització temporal per accedir amb vehicle a zones de circulació restringida i àrees de vianants.

La reserva d'estacionament ha de ser senyalitzada per la persona sol·licitant amb un mínim de 48 hores d'antelació. Disposeu d'un model de cartell a l'apartat de Més Informació. Una vegada senyalitzada la zona a reservar, s'haurà de trucar al Servei de Policia Municipal al telèfon 93 780 55 55 per al seu coneixement i efectes derivats. S'han de seguir les seves indicacions.

La reserva queda subjecta a la inspecció de la Policia Municipal i l'autorització pot ser revocada en qualsevol moment per raons d'interès públic i sense dret a indemnització.

Si es tracta d'espais senyalitzats com a places d'estacionament amb horari limitat, es derivarà la petició a Egarvia SA i comportarà el pagament de la taxa corresponent.


Horaris restringits a l'ocupació

Cap ocupació podrà fer-se entre les:
8,30 i les 9,30 h.
12,15 i les 13,30 h.
14,45 i les 15,30 h.
16,30 i les 17,30 h.
Les ocupacions a realitzar dins de les àrees de circulació restringida, es faran en l'horari de càrrega i descàrrega establert i sense afectació a les entrades i sortides de les escoles.


Senyalització

En relació als talls de carrer, la persona titular de l'autorització haurà de senyalitzar, al seu càrrec, les interrupcions del trànsit amb tanques i/o cons.
El Servei de Policia Municipal es reserva el dret d'ampliar aquesta condició i sol·licitar personal a càrrec del demandant pel control del trànsit.

La reserva d'estacionament ha de ser senyalitzada per la persona sol·licitant amb un mínim de 48 hores d'antelació. Disposeu d'un model de cartell a l'apartat de Més Informació. Una vegada senyalitzada la zona a reservar, s'haurà de trucar al Servei de Policia Municipal al telèfon 93 780 55 55 per al seu coneixement i efectes derivats. S'han de seguir les seves indicacions .


Seguretat dels vianants

S'han d'adoptar les mesures i proteccions necessàries per a garantir la seguretat dels vianants i dels vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública; prendre les precaucions adequades per no deteriorar el paviment existent i col·locar les proteccions i el material apropiat a cada cas.

S'ha de vetllar perquè aquestes ocupacions no suposin molèsties al veïnat, respectant les entrades i sortides dels guals, així com disposar d'elements facultatius a la circulació de les persones amb mobilitat reduïda.

S'haurà d'adoptar un recorregut alternatiu per als vianants degudament senyalitzat i perimetrat amb tanques. Una vegada finalitzada la ocupació es restablirà la situació inicial de l'espai.

S'ha de mantenir la zona d'actuació neta i en bones condicions.


Responsabilitat sobre els danys

El/la titular o titulars de l'autorització es faran càrrec de les despeses dels desperfectes que es produeixin al paviment o a instal·lacions de la via pública, o bé de la seva reparació.


Obres

L'ocupació de la via pública amb qualsevol dels mitjans auxiliars emprats a les obres s'ha de fer preferentment, si és possible, a l'interior de la zona tancada d'obres. En els altres casos s'ha de sol·licitar aprovació de la situació que es proposi.


Modificació de l'autorització un cop atorgada

Les modificacions que es poden realitzar mitjançant aquest tràmit són:

Canvis de tipus d'ocupació: Hauran de sol·licitar-se amb cinc dies hàbils d'antelació
 • Talls parcials
 • Talls totals
 • Reserves d'estacionament
Canvis de data per a:
 • Talls parcials: A sol·licitar amb un mínim de 48 hores d'antelació abans de la data autoritzada.
 • Talls totals: Hauran de sol·licitar-se amb cinc dies hàbils d'antelació.
 • Reserves d'estacionament: A sol·licitar amb un mínim de cinc dies hàbils d'antelació abans de la data autoritzada.
Modificació de l'horari: A sol·licitar amb un mínim de 48 hores d'antelació abans de la data autoritzada.

Per a demanar un canvi d'ubicació per a realitzar l'ocupació de la via pública, s'haurà de realitzar una nova petició en aquest mateix tràmit escollint l'opció d'Autorització de tall de carrer, sempre que es compleixin els terminis establerts.


Més informació


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica interessada.

En el cas de ja disposar d'autorització per a realitzar un tall de carrer o reserva d'estacionament i voler fer una modificació, podran sol·licitar-ho les persones físiques o jurídiques que van fer la sol·licitud inicial.

Documentació que cal presentar

 • Sol·licitud d'autorització per a tall de carrer (original)
 • Plànol , si s'escau (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Per al pagament de la taxa per a talls de carrers consulteu Ordenança Fiscal 3.11 - Taxa per a l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

- En general per als talls de carrer parcials i totals, l'autorització es confirmarà en el termini de dos dies hàbils, sempre i quan s'hagi presentat tota la documentació requerida i s'hagi complert amb els terminis de presentació d'instàncies. Aquest compromís no es podrà complir per als talls parcials i totals de caràcter urgent.
- En el cas de les reserves d'estacionament, l'autorització es confirmarà en el termini de tres dies hàbils, sempre i quan s'hagi presentat tota la documentació requerida i s'hagi complert amb els terminis de presentació d'instàncies.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

 • Model general d'instància, per a la tramitació presencial

Servei responsable

Via Pública
Ca de la Mare de Déu del Mar, 49 BA (08222 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
via.publica@terrassa.cat

Observacions

Cal tenir en compte que...

 • En els carrers considerats rellevants per a la circulació, Policia Municipal, indicarà el dia i l'horari en què es poden realitzar les ocupacions dels mateixos.
 • Les urgències que es puguin donar quedaran sota l'aprovació del responsable del Servei de Policia Municipal.
 • En tot moment, Policia Municipal, es reserva la facultat d'ordenar la retirada o el desplaçament dels elements de la via pública, sense dret a indemnització.
 • La reserva d'estacionament o tall de carrer no dificultarà la instal·lació de les terrasses de bar i restaurant legalment autoritzades.
 • En el cas de les reserves d'estacionament autoritzades degudament senyalitzades, si fos necessari el trasllat d'un vehicle pel Servei de Grúa (EGARVIA SA), les despeses de la retirada anirien a càrrec del titular del vehicle.
 • Informació actualitzada el dia 3-4-2023

  La meva carpeta ciutadana