Enviant dades d'identificaciķ

Identificaciķ en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificaciķ, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del trāmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre trāmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pāgina

Enviant dades del trāmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre trāmit

Estem signant i registrant el vostre trāmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pāgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'estā generant el document que s'haurā de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre trāmit.
 
Aquesta operaciķ pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informaciķ obligatōria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Solˇlicitud d'autoritzaciķ tall de carrer o modificaciķ de l'autoritzaciķ atorgada


Només s'autoritzarā un tall parcial o un tall total del carrer quan no sigui viable, segons el criteri de la Policia Municipal o del Servei de Mobilitat, la realitzaciķ d'una reserva d'estacionament.


Mitjanįant aquest trāmit es pot solˇlicitar l'ocupaciķ de la via pública, amb interrupciķ o no del trānsit rodat, per cārrega i descārrega de materials, mudances i similars.


Aquest trāmit també s'adreįa a les persones físiques i jurídiques que ja disposen d'autoritzaciķ per a la realitzaciķ d'un tall de carrer o reserva d'estacionament i que han de fer una modificaciķ o canvi respecte a l'autoritzaciķ atorgada.


Presentaciķ de les solˇlicituds

Tall de carrer
Es tracta de la interrupciķ rodada del trānsit per a tasques de cārrega i descārrega de materials, mudances i similars. En ambdķs casos, si pel carrer que es vol tallar circula el servei d'autobús, cal presentar la peticiķ amb un mínim de deu dies hābils.
Els talls de carrer solˇlicitats amb una antelaciķ inferior a set dies hābils, tindran consideraciķ d'urgent.
Qualsevol tall de carrer queda subjecte a la inspecciķ de la policia municipal i l'autoritzaciķ pot ser revocada en qualsevol moment per raons d'interčs públic i sense dret a indemnitzaciķ.

Reserva d'estacionament
Per a la solˇlicitud d'ocupaciķ temporal d'estacionament per a tasques de cārrega i descārrega de materials, mudances i similars, i per activitats a la via pública autoritzades, s'ha de presentar la peticiķ com a mínim amb set dies hābils d'antelaciķ.

En el cas que la mudanįa solˇlicitada es realitzi en un carrer pertanyent a una de les noves ārees de vianants o zones de circulaciķ restringida, una vegada obtingut el permís per la realitzaciķ de la mudanįa, s'ha de solˇlicitar l'accés temporal a una d'aquestes zones mitjanįant el trāmit d'Autoritzaciķ temporal per accedir amb vehicle a zones de circulaciķ restringida i ārees de vianants.

La reserva d'estacionament ha de ser senyalitzada per la persona solˇlicitant amb un mínim de 48 hores d'antelaciķ. Disposeu d'un model de cartell a l'apartat de Més Informaciķ. Una vegada senyalitzada la zona a reservar, s'haurā de trucar al Servei de Policia Municipal al telčfon 93 780 55 55 per al seu coneixement i efectes derivats. S'han de seguir les seves indicacions.

La reserva queda subjecta a la inspecciķ de la Policia Municipal i l'autoritzaciķ pot ser revocada en qualsevol moment per raons d'interčs públic i sense dret a indemnitzaciķ.

Si es tracta d'espais senyalitzats com a places d'estacionament amb horari limitat, es derivarā la peticiķ a Egarvia SA i comportarā el pagament de la taxa corresponent.


Horaris restringits a l'ocupaciķ

Cap ocupaciķ podrā fer-se entre les:
8,30 i les 9,30 h.
12,15 i les 13,30 h.
14,45 i les 15,30 h.
16,30 i les 17,30 h.
Les ocupacions a realitzar dins de les ārees de circulaciķ restringida, es faran en l'horari de cārrega i descārrega establert i sense afectaciķ a les entrades i sortides de les escoles.


Senyalitzaciķ

En relaciķ als talls de carrer, la persona titular de l'autoritzaciķ haurā de senyalitzar, al seu cārrec, les interrupcions del trānsit amb tanques i/o cons.
El Servei de Policia Municipal es reserva el dret d'ampliar aquesta condiciķ i solˇlicitar personal a cārrec del demandant pel control del trānsit.

La reserva d'estacionament ha de ser senyalitzada per la persona solˇlicitant amb un mínim de 48 hores d'antelaciķ. Disposeu d'un model de cartell a l'apartat de Més Informaciķ. Una vegada senyalitzada la zona a reservar, s'haurā de trucar al Servei de Policia Municipal al telčfon 93 780 55 55 per al seu coneixement i efectes derivats. S'han de seguir les seves indicacions .


Seguretat dels vianants

S'han d'adoptar les mesures i proteccions necessāries per a garantir la seguretat dels vianants i dels vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública; prendre les precaucions adequades per no deteriorar el paviment existent i colˇlocar les proteccions i el material apropiat a cada cas.

S'ha de vetllar perquč aquestes ocupacions no suposin molčsties al veīnat, respectant les entrades i sortides dels guals, així com disposar d'elements facultatius a la circulaciķ de les persones amb mobilitat reduīda.

S'haurā d'adoptar un recorregut alternatiu per als vianants degudament senyalitzat i perimetrat amb tanques. Una vegada finalitzada la ocupaciķ es restablirā la situaciķ inicial de l'espai.

S'ha de mantenir la zona d'actuaciķ neta i en bones condicions.


Responsabilitat sobre els danys

El/la titular o titulars de l'autoritzaciķ es faran cārrec de les despeses dels desperfectes que es produeixin al paviment o a instalˇlacions de la via pública, o bé de la seva reparaciķ.


Obres

L'ocupaciķ de la via pública amb qualsevol dels mitjans auxiliars emprats a les obres s'ha de fer preferentment, si és possible, a l'interior de la zona tancada d'obres. En els altres casos s'ha de solˇlicitar aprovaciķ de la situaciķ que es proposi.


Modificaciķ de l'autoritzaciķ un cop atorgada

Les modificacions que es poden realitzar mitjanįant aquest trāmit sķn:

Canvis de tipus d'ocupaciķ: Hauran de solˇlicitar-se amb cinc dies hābils d'antelaciķ
 • Talls parcials
 • Talls totals
 • Reserves d'estacionament
Canvis de data per a:
 • Talls parcials: A solˇlicitar amb un mínim de 48 hores d'antelaciķ abans de la data autoritzada.
 • Talls totals: Hauran de solˇlicitar-se amb cinc dies hābils d'antelaciķ.
 • Reserves d'estacionament: A solˇlicitar amb un mínim de cinc dies hābils d'antelaciķ abans de la data autoritzada.
Modificaciķ de l'horari: A solˇlicitar amb un mínim de 48 hores d'antelaciķ abans de la data autoritzada.

Per a demanar un canvi d'ubicaciķ per a realitzar l'ocupaciķ de la via pública, s'haurā de realitzar una nova peticiķ en aquest mateix trāmit escollint l'opciķ d'Autoritzaciķ de tall de carrer, sempre que es compleixin els terminis establerts.


Més informaciķ


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica interessada.

En el cas de ja disposar d'autoritzaciķ per a realitzar un tall de carrer o reserva d'estacionament i voler fer una modificaciķ, podran solˇlicitar-ho les persones físiques o jurídiques que van fer la solˇlicitud inicial.

Documentaciķ que cal presentar

 • Solˇlicitud d'autoritzaciķ per a tall de carrer (original)
 • Plānol , si s'escau (original)

En el cas d'actuar en representaciķ legal de la persona solˇlicitant, s'ha de presentar la documentaciķ acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestiķ en l'atenciķ presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Per al pagament de la taxa per a talls de carrers consulteu Ordenanįa Fiscal 3.11 - Taxa per a l'aprofitament del sōl, vol i subsōl de la via pública.

En el supōsit que la gestiķ del trāmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el trāmit, a través de la pāgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrōnica amb targeta de crčdit/dčbit.

Compromís en el termini de resoluciķ

- En general per als talls de carrer parcials i totals, l'autoritzaciķ es confirmarā en el termini de dos dies hābils, sempre i quan s'hagi presentat tota la documentaciķ requerida i s'hagi complert amb els terminis de presentaciķ d'instāncies. Aquest compromís no es podrā complir per als talls parcials i totals de carācter urgent.
- En el cas de les reserves d'estacionament, l'autoritzaciķ es confirmarā en el termini de tres dies hābils, sempre i quan s'hagi presentat tota la documentaciķ requerida i s'hagi complert amb els terminis de presentaciķ d'instāncies.

Termini legal de resoluciķ i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resoluciķ, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

 • Model general d'instāncia, per a la tramitaciķ presencial

Servei responsable

Via Pública
Ca de la Mare de Déu del Mar, 49 BA (08222 Terrassa)
Telčfon: 937 397 000
via.publica@terrassa.cat

Observacions

Cal tenir en compte que...

 • En els carrers considerats rellevants per a la circulaciķ, Policia Municipal, indicarā el dia i l'horari en quč es poden realitzar les ocupacions dels mateixos.
 • Les urgčncies que es puguin donar quedaran sota l'aprovaciķ del responsable del Servei de Policia Municipal.
 • En tot moment, Policia Municipal, es reserva la facultat d'ordenar la retirada o el desplaįament dels elements de la via pública, sense dret a indemnitzaciķ.
 • La reserva d'estacionament o tall de carrer no dificultarā la instalˇlaciķ de les terrasses de bar i restaurant legalment autoritzades.
 • En el cas de les reserves d'estacionament autoritzades degudament senyalitzades, si fos necessari el trasllat d'un vehicle pel Servei de Grúa (EGARVIA SA), les despeses de la retirada anirien a cārrec del titular del vehicle.
 • Informaciķ actualitzada el dia 3-4-2023

  La meva carpeta ciutadana