Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Aplicació de la quota mínima de la taxa de gestió de residus


Sol·licitud de la quota mínima d'aquesta taxa per efectuar la gestió integral de tots els residus, demostrable documentalment, trobant-se l'activitat dintre de l'àmbit de prestació del servei de recollida municipal de residus.

Tributaran per quota mínima de 138,94: (art 15.a de l'OF 3.37)
- Les activitats subjectes al règim de recollida obligatòria i al pagament de la taxa, que acreditin disposar d'un sistema integral de gestió de tots els residus que produeixin, per empresa degudament autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya.
- Les indústries ubicades fora dels polígons industrials, localitzades dins l'àmbit del servei de recollida obligatòria, que disposin d'un sistema propi de gestió.
- Les activitats classificades en el Grup C amb una superfície igual o inferior als 70 metres quadrats, que acreditin, mitjançant declaració responsable, que les característiques de la seva activitat comporten una generació irrellevant de paper degut a processos d'informatització i/o modernització.
- Els habitatges d'ús turístic, els quals es troben classificats en la secció 1ra epígraf 685 de la tarifa de l'impost sobre activitats econòmiques, atès que la naturalesa dels residus que generen és assimilable a la de l'àmbit residencial.


Tributaran per quota mínima de 69,47: (art 15.b de l'OF 3.37)
- Els locals o establiments d'activitat sense activitat donada d'alta en el moment en que el tribut merita.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones titulars d'activitats que es trobin dintre de l'àmbit de prestació del servei de recollida de residus municipals, que puguin acreditar que gestionen, amb empreses autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya, la totalitat dels residus que produeixen.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

2024:
- Quota mínima 138,94 euros (art 15.a de l'Ordenança fiscal 3.37)
- Quota mínima 69,47 euros (art 15.b de l'Ordenança fiscal 3.37)

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

3 mesos

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Servei responsable

Medi Ambient i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
mediambient@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 21-5-2024

La meva carpeta ciutadana