Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Domiciliació d'impostos o taxes


La domiciliació bancària a un número de compte és la forma més còmoda, eficaç i segura de pagar els impostos i les taxes municipals. Domiciliant els rebuts de l'Ajuntament evitareu desplaçaments o cues i assegureu que el rebut es paga en el termini previst. Per fer efectiva la domiciliació d'impostos s'ha de facilitar el número del compte corrent a on fer el càrrec dels pagaments.

AVANTATGES FISCALS I DE GESTIÓ:
- Podeu fraccionar el pagament en terminis segons el tribut a pagar.
- Disposeu de la modalitat de pagament avançat per a la liquidació d'alguns tributs, que permet domiciliar el pagament en un sol termini amb l'aplicació d'una bonificació de la quota.
- Podeu facilitar un número de compte corrent global per a tots els tributs i taxes que pagueu de forma periòdica, i en el moment que doneu d'alta un nou tribut quedarà domiciliat sense que tingueu la necessitat de fer la gestió.

Bonificacions de la quota en el cas d'acollir-se a la modalitat de pagament avançat:
- IBI: en el cas dels habitatges, una bonificació del 2% de la quota. La resta d'usos tindran una bonificació de l'1%.
-Taxa de Residus: una bonificació de l'1'5% de la quota.
- Impost de Vehicles: una bonificació de l'1'5% de la quota.
- Impost sobre Activitats Econòmiques: una bonificació de l'1'5% de la quota
-Taxa de guals: una bonificació de l'1% de la quota

EFECTES DE LA DOMICILIACIÓ
- Podeu comunicar les noves domiciliacions o els canvis de número de compte en qualsevol moment.
- La domiciliació d'impostos serà per aquest any sempre que aquesta es faci dintre del termini de domiciliació de cada impost, sinó, serà pel proper any i següents.
Les domiciliacions de l'Impost de Béns Immobles que es facin a partir del 26 de febrer del 2021, tindran efectes a partir de l'any 2022. El termini de pagament únic pel 2021 finalitza el dia 1 de febrer de 2021.
- En el cas de pagament en terminis, les modificacions del compte corrent tindran efecte pel termini actual o pels terminis posteriors, depenent de la data de la sol·licitud.
- La modalitat de pagament avançat fins el moment de la generació del primer termini del rebuts domiciliats.

Els terminis de cada tribut i les dates de càrrec al compte corrent estan recollits en el Calendari fiscal que es publica anualment.

Quan els rebuts estan domiciliats, no s'envia la notificació de pagament al domicili del/de la contribuent; és l'entitat financera qui enviarà el comprovant del càrrec en compte. Aquest comprovant acredita el pagament del rebut a tots els efectes.

Com es pot tramitar

Per Internet
Presencialment
Per telèfon

Qui el pot demanar?

La domiciliació la pot demanar qualsevol persona major d'edat, titular d'un tribut municipal.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Tràmit gratuït.

Compromís en el termini de resolució

Immediat

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Observacions

Si feu la sol·licitud per internet l'últim dia del termini de domiciliació heu de fer-ho en aquests horaris:
- de dilluns a dijous: envieu el formulari abans de les 18:00 hores i divendres abans de les 14:00h
- del 15 de juny al 15 de setembre de dilluns a divendres abans de les 14:00h.

La domiciliació tindrà validesa mentre no sigui donada de baixa per la persona interessada, o no es produeixi la devolució dels càrrecs per part de l'entitat bancària. Així mateix, el canvi de la titularitat del rebut implicarà la necessitat de tramitar una nova domiciliació.

Les domiciliacions de la Taxa pel servei de manteniment i conservació del cementiri municipal també prodran fer-se a les oficines d'Atenció al Visitant del Cementiri Municipal.

Truqueu al 010 (900 922 010 -gratuït-) per a qualsevol consulta sobre la sol·licitud de domiciliació.

Informació actualitzada el dia 11-1-2021

La meva carpeta