Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de subvencions per a projectes de cooperació 2024

Tramit extern, sereu redireccionats automàticament...


» Més informació

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Toles les persones físiques o jurídiques que realitzin activitats d'utilitat pública o d'interès social, que tinguin entre els seus objectius la realització d'activitats de cooperació per al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l'ajuda humanitària en l'àmbit internacional.

 • En el cas de persones jurídiques la sol·licitud haurà d'anar signada pel president o la presidenta de l'entitat sol·licitant o per la persona que actuï en representació legal.
 • En el cas de les persones físiques, per la persona sol·licitant.
 • Documentació que cal presentar

  Trimestralment: l'entitat receptora de l'ajut haurà de lliurar Informe breu sobre l'estat de l'execució i progrés del projecte

  Finalitzat el projecte: en un termini màxim de 2 mesos des de la finalització del projecte, s'haurà de presentar la justificació final, tot i que, la data de justificació dels projectes de Cooperació al desenvolupament podrà ser determinada en el mateix acord d'atorgament.

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Termini de presentació

  Pendent de la publicació de la convocatòria al BOP

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  Servei responsable

  Solidaritat i Cooperació Internacional
  Pl de Josep Freixa i Argemí, 11 (08224 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 035 - - 937 397 000
  solidaritat@terrassa.cat

  Observacions

  Notificació d'atorgament de la subvenció
  D'acord amb l'article 15 de les bases de subvencions i en compliment dels articles 10 i 11 de la Llei 29/2010 d'impuls dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i l'article 20.8.a) de la Llei General de Subvencions en la nova redacció donada per la Llei 15/2014 de Racionalització del sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa, les resolucions d'atorgament de les subvencions es publicaran a la Seu Electrònica de l'Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

  Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació, i a aquest efecte, es comunicarà als beneficiaris a través de mitjans electrònics.

  Per altres notificacions sobre aquest procediment
  La realització de les comunicacions i notificacions, previstes en aquesta convocatòria, es realitzaran de forma telemàtica per correu electrònic o per SMS. A tal efecte es farà constar en la sol·licitud el correu electrònic i el número de telèfon mòbil. (Llei 39/2015, art. 14.2 i art 41 - Consultar a Normativa relacionada)

 • Informació sobre altres convocatòries de subvencions
 • Informació actualitzada el dia 10-1-2023

  La meva carpeta ciutadana