Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Subvencions per a projectes de cooperació

Subvencions per a projectes de cooperació


Sol·licitud de subvenció adreçada a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament, promoguts per ONG i entitats solidàries locals en països del Sud, amb la finalitat de promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l'eradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats.

Les entitats només podran sol·licitar subvenció per a un sol projecte.

 • Informació general sobre subvencions municipals
 • Fitxes de les línies específiques , segons àmbit del projecte.
 • Requisits de la sol·licitud :
  (Punt 6 de les Bases de la Convocatòria - Consultar a Normativa relacionada)

 • En el cas de persones jurídiques la sol·licitud haurà d'anar signada pel president o la presidenta de l'entitat sollicitant o per la persona que actuiï en representació legal.
 • En el cas de les persones físiques, per la persona sol·licitant.
 • .../...

  La realització de les comunicacions i notificacions, previstes en aquesta convocatòria, es realitzaran de forma telemàtica per correu electrònic o per SMS. A tal efecte es farà constar en la sol·licitud el correu electrònic i el número de telèfon mòbil. Sense perjudici del que recull l'art. 16 de les bases pel que fa a la publicació a la Seu Electrònica de l'atorgament de les subvencions

  Notificació d'atorgament de la subvenció
  D'acord amb l'article 15 de les bases de subvencions i en compliment dels articles 10 i 11 de la Llei 29/2010 d'impuls dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i l'article 20.8.a) de la Llei General de Subvencions en la nova redacció donada per la Llei 15/2014 de Racionalització del sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa, les resolucions d'atorgament de les subvencions es publicaran a la Seu Electrònica de l'Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
  Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació, i a aquest efecte, es comunicarà als beneficiaris a través de mitjans electrònics.

  Per altres notificacions sobre aquest procediment
  (Llei 39/2015, art. 14.2 i art 41 - Consultar a Normativa relacionada)

 • Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica seran notificades electrònicament. A tal efecte han de fer constar a la sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil.
 • Les persones físiques sol·licitants, per optar a la notificació electrònica, han de marcar expressament l'opció a la sol·licitud, i fer constar el correu electrònic i el telèfon mòbil.
 • "El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas d'entitats que no disposin de certificat electrònic i per facilitar la tramitació, el President o representant legal de l'entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) o bé el sistema idCAT mòbil per acreditar la identitat i signar.
  La representació de l'entitat s'ha d'acreditar amb el RMEAC actualitzat o amb la documentació corresponent (Inscripció en registres oficials d'entitats, poders notarials, actes oficials de la Junta...).

  En el cas de subvencions per un import superior a 60.000 euros NO es podrà utilitzar el sistema idCAT mòbil."

  Més informació


  Com es pot tramitar

  Per Internet Tramitació de Subvencions per a projectes de cooperació amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
  Presencialment
  Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
  Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)
  Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)
  Servei d'Educació - Ca de la Rasa, 24 ( 08221 Terrassa)
  Via Pública - Av de les Glòries Catalanes, 3 ( 08223 Terrassa)

  Qui el pot demanar?

  Toles les persones físiques o jurídiques que realitzin activitats d'utilitat pública o d'interès social, que tinguin entre els seus objectius la realització d'activitats de cooperació per al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l'ajuda humanitària en l'àmbit internacional.

  Documentació que cal presentar

  • Imprès de sol·licitud o formulari de la web si ho feu a través de la xarxa (original)
  • Memòria del projecte (original)
  • Altra documentació específica complementària a la memória i determinada en la fitxa específica de cada subvenció (original)
  • Sol·licitud de transferència bancària per pagaments , només en el cas que s'hagi canviat el número de compte des del moment de la presentació de la sol·licitud. (original)

  Trimestralment: l'entitat receptora de l'ajut haurà de lliurar un breu informe de l'estat d'execució i progrés del projecte.

  Finalitzat el projecte: en un termini màxim de 2 mesos des de la finalització del projecte, s'haurà de presentar la justificació final, tot i que, la data de justificació dels projectes de Cooperació al desenvolupament podrà ser determinada en el mateix acord d'atorgament.

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria anual, és del 18 d'abril al 24 de maig de 2017, ambdós inclosos.
  El tràmit, però, restarà disponible per a les peticions extraordinàries o d'ajuda humanitària d'emergència.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  • Sol·licitud de subvenció (per a la tramitació presencial)
  • Guió de la memòria del projecte de cooperació al desenvolupament
  • Sol·licitud de transferència bancària per pagaments

  Servei responsable

  Solidaritat i Cooperació Internacional
  Pl de Josep Freixa i Argemí, 11 (08224 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 035 - - 937 397 000
  solidaritat@terrassa.cat

  Informació actualitzada el dia 23-11-2017

   
   

  Normativa

  Tràmits relacionats

  Dubtes i suggeriments

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)