Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Autorització per a la instal·lació d'una parada de venda per a festivitats tradicionals


La venda no sedentària s'autoritza en mercats esporàdics o periòdics que se celebren a la via pública amb motiu de festes o esdeveniments populars o per a la venda de productes específics (artesania, llibres, flors, etc.) (*1)

Aquestes activitats estan subjectes a la concessió de la corresponent autorització, i al pagament de la taxa recollida a l'Ordenança Fiscal 3.11.

A Terrassa, les activitats per a les quals es pot sol·licitar l'autorització per la venda no sedentària són:

Per festivitats tradicionals:
- Venda de llibres i roses per Sant Jordi. Consulteu tràmit específic .
- Venda de palmes i palmons per Rams
- Venda de castanyes per Tots Sants (paradetes)
- Venda de flors al Cementiri per Tots Sants
- Venda de globus durant la Festa Major
- Venda d'artesania nadalenca per Santa Llúcia

En mercats periòdics:
- Mercat de Flors de la Rambla
- Paradetes d'artesania del Portal de Sant Roc

Altres:
- Xurreries
- Fires d'Artesania (*1)

Requisits
- Comerços, han de disposar de llicència d'activitats per a la venda de flors i llibres
- Entitats, han d'estar inscrites al registre municipal d'entitats (RMEAC)
Les entitats registrades a l'RMEAC que hagin fet canvis de junta i persones i que no ho hagin comunicat al servei gestor hauran d'acreditar als seus nous representants.
Els representats de les entitats no registrades a l'RMEAC, així com les empreses mercantils, també hauran d'acreditar la seva representació.
*** El servei responsable farà la consulta a les Bases de dades municipals per a comprovar que es compleixen els requisits.
- Alumnes de centres educatius: han d'aportar un certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l'escola.

En el cas de la Fira de Santa Llúcia, les persones interessades hauràn d'adreçar-se a l'Associació d'Amics de la Fira de Santa Llúcia per rebre més informació.

Per a la instal·lació de paradetes al Portal de Sant Roc, les persones interessades han de contactar amb el servei de Via Pública.

(*1) Les Fires Tradicionals d'Artesania d'hivern (Nadal) o d'estiu (Festa Major) les organitza l'Associació d'Artesans de Terrassa.Les persones interessades en participar en la fira s'hauran d'adreçar, directament, a l'Associació d'Artesans mitjançant el correu electrònic de l'associació paradetes@yahoo.es .

Requisits a complir per les parades:
- La mida mínima per parada serà de 2 metres lineals i la mida màxima serà de 3 metres lineals.
- Col·locació de protecció al terra de qualsevol material ignífug, damunt de la qual s'instal·larà el fogó.
- No es podrà col·locar tendal o qualsevol altra estructura a la parada i només podrà tenir el taulell, els estris d'elaboració de castanyes i la matèria prima.

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Venda de llibres i roses per a la festivitat de Sant Jordi. Consulteu tràmit específic .

Venda de palmes i palmons: activitats donades d'alta Model 036/037 d'Hisenda i estar al corrent del seu pagament.

Venda de castanyes (paradetes):
- entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats,
- centres educatius,
- alumnat de centres educatius, amb autorització del centre

Venda de flors al Cementiri: activitats donades d'alta Model 036/037 d'Hisenda i estar al corrent del seu pagament (més informació a l'apartat d'Observacions).

Venda de globus: qualsevol persona interessada

Mercat de Flors de la Rambla: floristeries

Xurreries: qualsevol persona interessada

Documentació que cal presentar

En la sol·licitud de venda de flors al cementiri per Tots Sants i de venda de palmes i palmons per Rams:

En el cas d'empreses mercantils:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

2020:
- Parades de venda per festivitats tradicionals: 6,58 euros ml/dia, més una fiança de 30,00 euros per a les parades de venda de palmes i palmons, i una fiança de 60,00 euros per a la venda de castanyes.
- Parades de venda en mercats periòdics: 0,23 euros/m/dia
- Parades de venda en fires: 2,14 euros/ml/dia
- Altres: 4,06 euros m²/dia

Termini de presentació

Les sol·licituds d'autorització de venda de flors en el cementiri municipal per la festivitat de Tots Sants i d'autorització de venda de castanyes, es poden presentar del 10 al 14 d'octubre de 2020 ambdós inclosos, mitjançant, únicament, per la Seu Electrònica.

Compromís en el termini de resolució

15 dies des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a les autoritzacions de venda no sedentària dins del període establert.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

2 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Servei responsable

Via Pública
Av de les Glòries Catalanes, 3 (08223 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
via.publica@terrassa.cat

Observacions

Venda de palmes i palmons per Rams (2019)
Tindran preferència en l'assignació en l'ordre de les parades, els paradistes que ocupin més dies de venda.
L'assignació es farà per sorteig el dia 2 d'abril de 2019 a les 11 h del matí a les oficines del Servei de Via Pública, a l'Avinguda de les Glòries Catalanes, núm. 3.
El període de venda serà del 8 fins al 14 d'abril de 2019, ambdós inclosos.

Venda de flors en el cementiri i de les castanyes a la via pública (2020)
De venda de flors, hi ha haurà un màxim de 6 parades. El sorteig per a la distribució de les parades de venda de flors al cementiri s'efectuarà el divendres dia 16 d'octubre de 2020 a les 11:00 hores a les dependències del Complex Funerari Municipal, Carretera de Montcada, 678, Terrassa.
El període de venda de flors al cementiri i de les castanyes a la via pública serà del divendres 23 d'octubre fins el diumenge 1 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

NO es podrà fer el pagament de la taxa sense la prèvia autorització per a la instal·lació de la parada de venda per part del servei responsable.

Una vegada obtinguda l'autorització i a l'hora de fer el pagament s'haurà d'aportar un número de compte bancari per tal de fer la devolució de l'import de la fiança un cop finalitzada l'activitat.

Pagament de la taxa i de la fiança
El pagament de la taxa i de la fiança es fa a través d'aquesta Seu Electrònica. (Consulteu tràmits relacionats).


Donada la situació causada per la Covid-19, l'acceptació de les peticions queda supeditada a les possibles restriccions que estableixi el Govern i al compliment de la normativa de seguretat aprovada pel PROCICAT.

Informació actualitzada el dia 9-10-2020

La meva carpeta