Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Autorització per a la instal·lació d'una parada de venda per a festivitats tradicionals


La venda no sedentària s'autoritza per a la instal·lació de parades en mercats esporàdics o periòdics que es celebren a la via pública amb motiu de festivitats tradicionals, esdeveniments populars o per a la venda de productes específics en fires d'artesania.

A Terrassa, les activitats per a les quals es pot sol·licitar l'autorització per la venda no sedentària són:

Per festivitats tradicionals:
- Venda de llibres i roses per Sant Jordi. Consulteu tràmit específic .
- Venda de palmes, palmons i rams de llorer per Rams
- Venda de castanyes per Tots Sants (paradetes)
- Venda de flors al Cementiri per Tots Sants
- Venda de globus durant la Festa Major
- Venda d'artesania nadalenca per Santa Llúcia

En mercats periòdics:
- Mercat de Flors de la Rambla
- Paradetes d'artesania del Portal de Sant Roc

Altres:
- Xurreries
- Fires d'Artesania

Amb motiu de la celebració de la Castanyada i Tots Sants, es podrà sol·licitar l'autorització per a la instal·lació de parades no permanents a la via pública destinades, exclusivament, a la venda de castanyes i de flors al Cementiri.


Venda de Castanyes:


Les sol·licituds d'autorització de venda de castanyes a la via pública per a la festivitat de la Castanyada en podran presentar fins el dia 6 d'octubre de 2023, inclòs.
El període de venda de castanyes serà des de divendres dia 20 d'octubre fins al dimecres dia 1 de novembre de 2023, ambdós inclosos.


Condicions de la parada:

 1. La mida màxima per parada serà de 3 metres lineals i en cap cas es podrà sobrepassar.
 2. La instal·lació de la parada es farà respectant la ubicació indicada a l'autorització i no s'impedirà l'accés per part dels vianants al mobiliari urbà o a d'altres serveis públics.
 3. La persona titular serà la responsable que el sistema estructural de la parada tingui la consistència suficient i les condicions de seguretat adequades per evitar riscs i accidents de tot tipus.
 4. Col·locació de protecció al terra de qualsevol material ignífug, damunt de la qual s'instal·larà el fogó.
 5. No es podrà col·locar un tendal o qualsevol altra estructura a la parada i només podrà tenir el taulell.
 6. S'haurà de mantenir l'espai atorgat en les condicions de neteja, salubritat i seguretat que estableixien les ordenances municipals i altre normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit.
 7. Les parades s'ajustaran a les mides i a la ubicació que es determini a l'autorització.
 8. L'Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu on constarà el nom de la festivitat, el número de l'autorització, ubicació de la parada i metres, nom del titular, i el període autoritzat. Aquest distintiu haurà de ser exhibit de manera visible i permanent a la parada de venda.

Condicions de l'autorització i altres:

 1. L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.
 2. L'horari d'ocupació i venda serà entre les 9:00h i les 21:00h dels dies que s'hagi autoritzat.
 3. Només s'autoritzarà una parada per sol·licitant.
 4. No es podrà instal·lar cap parada sense la corresponent autorització.
 5. El titular de l'autorització podrà vendre únicament els productes autoritzats.
 6. El titular de l'autorització serà el responsable de mantenir l'espai otorgat en les condicions de neteja i salubritat i seguretat que estableixen les ordenances municipals i altra normativa aplicable.


Venda de flors al Cementiri:


Lloc d'ubicació de les parades: S'oferirà la instal·lació d'un màxim de 10 parades en total en aquest espai.
Les sol·licituds d'autorització de venda de flors al cementiri per a Tots Sants es podran presentar fins el dia 6 d'octubre de 2023, inclòs.
El període de venda de flors al cementiri serà des de divendres dia 20 d'octubre fins al dimecres dia 1 de novembre de 2023, ambdós inclosos.


Condicions de la parada:

 1. La mida màxima per parada serà de 3 metres lineals i en cap cas es podrà sobrepassar.
 2. La instal·lació de la parada es farà respectant la ubicació indicada a l'autorització i no s'impedirà l'accés per part dels vianants al mobiliari urbà o a d'altres serveis públics.
 3. La persona titular serà la responsable que l'estructura desmuntable de la parada tingui la solidesa suficient i les condicions de seguretat adequades per evitar riscs i accidents de tot tipus.
 4. S'haurà de mantenir l'espai atorgat en les condicions de neteja, salubritat i seguretat que estableixien les ordenances municipals i altre normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit.
 5. Les parades s'ajustaran a les mides i a la ubicació que es determini a l'autorització.
 6. L'Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu on constarà el nom de la festivitat, el número de l'autorització, ubicació de la parada i metres, nom del titular, i el període autoritzat. Aquest distintiu haurà de ser exhibit de manera visible i permanent a la parada de venda.

Condicions de l'autorització i altres:

 1. L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.
 2. L'horari d'ocupació i venda serà entre les 9:00h i les 18:00h dels dies que s'hagi autoritzat.
 3. Només s'autoritzarà una parada per sol·licitant.
 4. No es podrà instal·lar cap parada sense la corresponent autorització.
 5. El titular del permís podrà vendre únicament els productes autoritzats.
 6. Els titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant evitar els riscos i accidents de tot tipus. En especial resten obligats a preservar rutes d'entrada i sortida de vehicles d'emergència, en previsió de qualsevol eventualitat, tal com determini el pla d'evacuació i emergència del mercat.


Adjudicació de les parades:


Tota sol·licitud atendrà al criteri d'antiguitat en l'edició anterior sempre i quan hagi estat així demanat. Si no és el cas, i si no hi ha més sol·licituds, els hi serà directament adjudicada i, si n'hi ha més d'una, s'atendrà a l'ordre d'entrada de la instància al registre general de l'Ajuntament de Terrassa.


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Venda de llibres i roses per a la festivitat de Sant Jordi. Consulteu tràmit específic .

Venda de palmes i palmons i rams de llorer:
Activitats econòmiques, físiques o jurídiques que exerceixen una activitata econòmica.
Caldrà aportar el certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

Venda de castanyes (paradetes):
- Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats,
- Centres educatius,
- Alumnat de centres educatius, amb autorització del centre

Venda de flors al Cementiri: activitats donades d'alta Model 036/037 d'Hisenda i estar al corrent del seu pagament.

Venda de globus: qualsevol persona interessada

Mercat de Flors de la Rambla: floristeries

Xurreries: qualsevol persona interessada

Documentació que cal presentar

En la sol·licitud de venda de flors al Cementiri:

En el cas d'empreses mercantils:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

En el cas de la instal·lació de parades de venda de flors al Cementiri, s'haurà de fer efectiu el pagament de la taxa per venda no sedentària per festivitats tradicionals.

En el cas de parades de venda de castanyes i moniatos, s'haurà de fer l'ingrés d'una fiança de 60 euros mitjançant autoliquidació.

El pagament no s'ha d'efectuar fins que no es tingui la confirmació que s'ha concedit el corresponent permís.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini de presentació

Les sol·licituds d'autorització de venda de castanyes a la via pública per la festivitat de la Castanyada, i de venda de flors al Cementiri per a Tots Sants, es podran presentar fins el dia 6 d'octubre de 2023, inclòs.

Compromís en el termini de resolució

15 dies des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a les autoritzacions de venda no sedentària dins del període establert.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

2 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Via Pública
Ca de la Mare de Déu del Mar, 49 BA (08222 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
via.publica@terrassa.cat

Observacions

Totes les peticions han d'anar acompanyades del Model únic de declaració responsable a la via pública degudament complimentat i signat.

Informació actualitzada el dia 19-9-2023

La meva carpeta ciutadana