Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de beques de mobilitat per realitzar pràctiques o estudis a l'estranger. Erasmus+


L'Ajuntament de Terrassa convoca beques de mobilitat per a pràctiques i estudis a l'estranger d'FP inicial, per a estudiants de cicles formatius de grau superior, que han obtingut una beca Erasmus+, per millorar-ne la quantitat econòmica.

La convocatòria inclou 16 beques d'un import fixe de 150 euros cada una i d'un import variable resultat de distribuir la resta de dotació pressupostària de forma inversament proporcional a la renda per càpita familiar.

Les condicions per sol·licitar ser admès/a al concurs per a la concessió de les beques, són les següents:

 • Ser alumnat que durant l'any 2019 estigui estudiant, finalitzi o en procés de finalització del cicle formatiu de Grau Superior en un centre educatiu de la ciutat

 • Haver estat persona seleccionada pel centre educatiu en l'obtenció d'una beca Erasmus+ de mobilitat, i que:
  . ja pot haver-la gaudit, en el moment de fer la sol·licitud, o bé
  . estigui pendent de gaudir-la, en el moment de fer la sol·licitud, o bé
  . sigui una persona que va ser seleccionada a partir del 6 de juliol de 2018 (data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de l'edició del 2018),

 • Realitzar l'estada durant el 2019 o haver-la realitzat el 2018 en el cas d'haver estat seleccionat/da després del 6 de juliol de 2018. Excepcionalment, l'alumnat que no li ha estat possible la realització durant aquest any, podrà prorrogar el període de realització, un cop estudiat el cas. El calendari específic per realitzar l'estada a l'estranger l'estableix cada centre educatiu.

 • Ser major d'edat, o fer els 18 anys l'any d'atorgament de la beca.


  Presentació de sol·licituds:

  - directament a les oficines del Servei d'Educació, aportant la documentació requerida
  - per internet, accedint al formulari d'aquest tràmit si es disposa de certificat digital o l'IdCat mòbil, adjuntant la documentació necessària per a la tramitació

  El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

  Com es pot tramitar

  Per Internet
  El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
  Presencialment

  Qui el pot demanar?

  Alumnes de cicles formatius de grau superior que realitzan la formació a Terrassa i que tinguin concedida una beca Erasmus+.

  Documentació que cal presentar

  • Imprès de sol·licitud , en el cas de tramitació presencial, que incorpora l'autorització de consulta de dades a altres Administracions Públiques (original)
  • Certificat del centre educatiu en el qual consti el currículum acadèmic dels estudis, amb les qualificacions numèriques obtingudes i la nota mitjana, inclòs el curs 2018-2019 (original)
  • Certificat del centre educatiu que acrediti que la persona té una beca Erasmus+ (original)

  En el cas de la presentació de la sol·licitud per internet, cal adjuntar també al formulari, el següent imprès signat i escannejat:

  • Autorització per a la consulta de dades a altres Administracions Públiques (1) (còpia)

  (1) En cas de no signar l'autorització per a la consulta de dades, la persona sol·licitant ha de presentar:

  • Declaració de renda familiar, o bé (còpia)
  • Certificat d'IRPF de l'Agència Tributària, si s'està exempt de fer la declaració (còpia)

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Termini de presentació

  Del 17-06-2019 al 05-07-2019

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  3 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu

  Impresos

  • Sol·licitud de beques de mobilitat per a pràctiques o estudis a l'estranger per alumnat de cicles formatius de grau superior (en cas de tramitació presencial)
  • Autorització de consulta de dades altres AA PP en la sol·licitud de beques d'estudis per realitzar pràctiques/estudis a l'estranger (en cas de tramitació per internet).

  Servei responsable

  Servei d'Educació
  Ca de la Rasa, 24 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 803 511
  educacio@terrassa.cat

  Observacions

  Per a la concessió de les 16 beques, la Comissió tindrà en compte l'expedient acadèmic. Les condicions socioeconòmiques personals i familiars serviran en cas d'empat de notes i serà la renda més baixa la que beneficiarà l'alumne/a.

  En cas que la persona premiada cancel·li la seva participació al programa Erasmus+, haurà de retornar el complement de beca concedit per l'Ajuntament de Terrassa. En aquest cas la beca s'assignarà a la següent persona de la llista d'espera per rigorós ordre de selecció.

  L'Ajuntament de Terrassa farà les comprovacions oportunes, mitjançant els centres educatius, de la realització efectiva de les estades a l'estranger.

  Informació actualitzada el dia 6-6-2019

 • La meva carpeta