Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de beques de recerca per a estudiants de centres universitaris


Convocatòria de beques de recerca adreçades a estudiants dels centres universitaris de Terrassa per l'any 2021, amb l'objectiu de potenciar la recerca al Campus Universitari de Terrassa i contribuir a la potencialitat del nostre territori en aquest camp.

Poden optar a aquestes beques totes les persons físiques i agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que, a títol individual o col·lectiu, presentin projectes relatius a treballs de recerca sobre la ciència, la tecnologia o l'humanisme social. En cas de participar de manera col·lectiva es nomenarà una persona responsable del projecte a efectes de comunicació i representació. També es pot nomenar com a representant el centre universitari corresponent.

Els treballs han de ser originals i es valoraran aspectes com la innovació, el rigor i la creativitat.

El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.


» Beques de recerca

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol estudiant d'algun dels centres universitaris amb seu a la ciutat de Terrassa.

En el cas de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) només podran presentar treballs les persones matriculades que resideixin a Terrassa.

Documentació que cal presentar

Documentació general

Documentació sobre el projecte

La memòria descriptiva del projecte no pot sobrepassar les 15 planes i pot estar redactada en català, castellà o anglès.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

Tramitació gratuïta

Termini de presentació

Del 01-10-2021 al 31-10-2021

Compromís en el termini de resolució

El termini d'atorgament de les beques finalitzarà el 30 de novembre de 2021. Abans d'aquesta data es convocarà un acte a on es farà pública la decisió del jurat i es lliuraran els premis als treballs guanyadors.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Servei d'Universitat
Ca dels Telers, 5 2 -1 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 363 023
terrassauniversitat@terrassa.cat

Observacions

Publicació de les resolucions atorgament de les beques
Es recull a les bases aprovades per a cada convocatòria.

La realització de les comunicacions i notificacions, previstes en aquesta convocatòria, es realitzaran de forma telemàtica per correu electrònic o per SMS. A tal efecte es farà constar en la sol·licitud el correu electrònic i el número de telèfon mòbil . Sense perjudici del que recull l'art. 13 de les bases pel que fa a la publicació a la Seu Electrònica de l'atorgament de les subvencions.

Propietat i publicació de treballs
- L'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d'edició dels treballs becats un cop finalitzats.
- La persona i/o persones autores mantenen els drets de propietat intel·lectual sobre la seva obra i es comprometen a revisar i adequar el treball per a la publicació, si es creu convenient.
- En les publicacions i altres actuacions resultants que es puguin produir gràcies a la convocatòria cal fer referència al suport del Servei d'Universitat de l'Ajuntament de Terrassa.

Informació actualitzada el dia 1-10-2021

La meva carpeta