Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Sol·licitud de beques de recerca per a estudiants universitaris

Sol·licitud de beques de recerca per a estudiants universitaris


Convocatòria de tres beques de recerca adreçades a estudiants universitaris de Terrassa per l'any 2017, amb l'objectiu de potenciar la recerca al Campus Universitari de Terrassa i contribuir a la potencialitat del nostre territori en aquest camp.

Poden optar a aquestes beques totes les persons físiques i agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que, a títol individual o col·lectiu, presentin projectes relatius a treballs de recerca sobre la ciència, la tecnologia o l'humanisme social. En cas de participar de manera col·lectiva es nomenarà una persona responsable del projecte a efectes de comunicació i representació.

Els treballs han de ser originals i es valoraran aspectes com la innovació, el rigor i la creativitat.

De les tres beques, una s'atorgarà a un treball en la categoria de doctorat i dues en la categoria de treballs de grau i/o master.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de setembre fins el 12 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones - Cr de Montcada, 596 ( 08223 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Qualsevol estudiant universitari que estigui matriculat en algun dels centres universitaris amb seu a la ciutat de Terrassa.

Documentació que cal presentar

Documentació general

 • Certificat del Centre Universitari en el qual consti el currículum acadèmic, amb les qualificacions numèriques obtingudes, inclòs el curs 2016-17, així com també la nota mitjana del currículum (original)
 • Currículum de la persona o persones sol·licitants (original)
 • Matrícula del centre del curs 2017-2018. (original)
 • Llistat de treballs, publicats o inèdits, realitzats per la persona o persones sol·licitants, amb mostres característiques , si escau (original)
 • Declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits (original)

Documentació sobre el projecte

 • Memòria del projecte en la qual es justifiqui la recerca a desenvolupar, amb referències específiques sobre antecedents i estat actual del tema objecte de la recerca.
  Haurà de contenir un resum, de com a màxim un full, amb la metodologia i pla de treball, calendari d'execució, resultats previstos i títol. (original)

La memòria descriptiva del projecte no pot sobrepassar les 15 planes i pot estar redactada en català o castellà.

 • Pressupost de les despeses de la recerca amb especificació del material inventariable original (fotografies, enregistraments sonors o audiovisuals, etc...). Si aquest excedeix l'import de la beca s'haurà d'indicar les altres fons de finançament del projecte. (original)
 • Declaració que manifesti que s'han sol·licitat les autoritzacions necessàries a les persones titulars dels drets de propietat intel·lectual, en el cas que s'utilitzin textos, música, imatges o qualsevol altre element susceptible de generar drets d'autor. (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Tramitació gratuïta

Termini de presentació

Del 23-09-2017 al 12-10-2017

Compromís en el termini de resolució

Les persones guanyadores es donaran a conèixer abans del 30 de novembre de 2017.
El lliurament de la 1a part de la beca es farà el desembre de 2017, i la resta al finalitzar el projecte.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

 • Model general d'instància, per a la tramitació presencial

Servei responsable

Servei d'Universitat
Ca dels Telers, 5 2 -1 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 363 023
terrassauniversitat@terrassa.cat

Observacions

- L'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d'edició del treball becat un cop finalitzat.
- La persona i/o persones autores mantenen els drets de propietat intel·lectual sobre la seva obra i es comprometen a revisar i adequar el treball per a la publicació, si es creu convenient.
- Els treballs no seleccionats poden ser recuperats per les persones titulars durant els tres primers mesos següents a la publicació dels resultats.

Informació actualitzada el dia 27-9-2017

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)