Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació d'alta, baixa o variacions en l'Impost d'Activitats Econòmiques


L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un tribut municipal, la gestió censal del qual correspon a l'Administració Tributària Estatal i que en el cas de les activitats realitzades en el terme municipal de Terrassa la gestió està delegada a l'Ajuntament de Terrassa.

Per realitzar la comunicació d'alta, baixa o variacions en l'Impost d'Activitats Econòmiques heu d'emplenar el model d'imprès municipal que trobareu a l'apartat d'Impresos, seguint les instruccions que us facilitem en el mateix apartat, i presentar-lo a qualssevol de les oficines d'atenció ciutadana.

Com es pot tramitar

Presencialment

Qui el pot demanar?

Són subjectes passius de l'IAE les persones físiques (autònoms), persones jurídiques (entitats) i entitats sense personalitat jurídica (societats civils i comunitats de béns) sempre que realitzin en territori nacional activitats empresarials, professionals i artístiques. No s'inclouen les agrícoles, les ramaderes depenents, les forestals ni les pesqueres.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Observacions

Instruccions per emplenar el formulari de declaració

No han de presentar declaració les persones exemptes per aquest impost, en particular:
- Les persones físiques.
- Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que tinguin un import net de xifra de negoci (INCN) inferior a 1.000.000 euros. L'INCN amb caràcter general serà el del penúltim any anterior al de la meritació de l'impost.

Informació actualitzada el dia 4-2-2014

La meva carpeta