Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Comunicació d'alta, baixa o variacions en l'Impost d'Activitats Econòmiques

Comunicació d'alta, baixa o variacions en l'Impost d'Activitats Econòmiques


L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un tribut municipal, la gestió censal del qual correspon a l'Administració Tributària Estatal i que en el cas de les activitats realitzades en el terme municipal de Terrassa la gestió està delegada a l'Ajuntament de Terrassa.

Per realitzar la comunicació d'alta, baixa o variacions en l'Impost d'Activitats Econòmiques heu d'emplenar el model d'imprès municipal que trobareu a l'apartat d'Impresos, seguint les instruccions que us facilitem en el mateix apartat, i presentar-lo a qualssevol de les oficines d'atenció ciutadana.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) - Ca dels Telers, 5 1 -2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Són subjectes passius de l'IAE les persones físiques (autònoms), persones jurídiques (entitats) i entitats sense personalitat jurídica (societats civils i comunitats de béns) sempre que realitzin en territori nacional activitats empresarials, professionals i artístiques. No s'inclouen les agrícoles, les ramaderes depenents, les forestals ni les pesqueres.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

  • Formulari de Declaració de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)
    imprès
  • Instruccions per emplenar el formulari de declaració de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

Instruccions per emplenar el formulari de declaració

No han de presentar declaració les persones exemptes per aquest impost, en particular:
- Les persones físiques.
- Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que tinguin un import net de xifra de negoci (INCN) inferior a 1.000.000 euros. L'INCN amb caràcter general serà el del penúltim any anterior al de la meritació de l'impost.

Informació actualitzada el dia 4-2-2014

 
 

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

Gestió Tributària i Recaptació

Telèfon: 937 397 000

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)