Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació d'alta, baixa o variacions en l'Impost d'Activitats Econòmiques


L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un tribut municipal, la gestió censal del qual correspon a l'Administració Tributària Estatal i que en el cas de les activitats realitzades en el terme municipal de Terrassa la gestió està delegada a l'Ajuntament de Terrassa.

Per realitzar la comunicació d'alta, baixa o variacions en l'Impost d'Activitats Econòmiques és imprescindible emplenar el model d'imprès municipal que trobareu a l'apartat d'Impresos, seguint les instruccions que també us facilitem en el mateix apartat, i adjuntar-lo al següent formulari electrònic.


IMPORTANT !!!
En cas de no visualitzar l'imprès de la Declaració d'alta, variació o baixa en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) un cop clicat l'enllaç, cal desar/descarregar la pàgina (amb l'advertiment de formulari no compatible) en el vostre ordinador (unitat C:/ o similar). I posteriorment, obrir l'arxiu desat en el vostre ordinador amb el programa Acrobat Reader o similar (NO amb el navegador).


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Són subjectes passius de l'IAE les persones físiques (autònoms/es), persones jurídiques (empreses, entitats) i entitats sense personalitat jurídica (societats civils i comunitats de béns) sempre que realitzin en territori nacional activitats empresarials, professionals i artístiques. No s'inclouen les agrícoles, les ramaderes depenents, les forestals ni les pesqueres.

No han de presentar declaració les persones exemptes per aquest impost, en particular:
- Les persones físiques.
- Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que tinguin un import net de xifra de negoci (INCN) inferior a 1.000.000 euros. L'INCN amb caràcter general serà el del penúltim any anterior al de la meritació de l'impost.

Documentació que cal presentar

És imprescindible adjuntar aquest document al formulari electrònic.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
recaptacio@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 5-2-2024

La meva carpeta ciutadana