Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Preinscripció al curs de preparació de les proves d'accés a grau superior


Aquest tràmit permet fer la preinscripció per accedir al Curs de Preparació de les proves d'accés a cicles formatius de Grau Superior.

En el cas que la demanda sigui superior a l'oferta de places, el sistema d'adjudicació de plaça serà per sorteig. Té preferència l'alumnat que resideix o treballa a Terrassa o en un municipi proper on no hi hagi Oferta Pública d'educació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten.

Calendari curs 2017-2018
Preinscripció i matriculació alumnat nou:
Preinscripció: del 19 al 27 de juny de 2017
Publicació de la llista provisinal d'admesos: 4 de juliol
Al·legacions: 4, 5 i 6 de juliol
Publicació de les llistes definitives de l'alumnat admès i exclòs: 12 de juliol
Matriculació: preinscrits del 4 al 8 de setembre, i places vacants a partir del 12 de setembre (consulteu la informació sobre el procés de matriculació, el preu de la matrícula i de les quotes de cada curs, a l'apartat d'Observacions d'aquesta fitxa)

Preinscripció i matriculació alumnat propi de l'escola:
Sol·licitud de continuïtat a l'escola: 13 i 14 de Juny de 2017
Publicació de la llista de l'alumnat admès: 16 de juny
Matriculació de l'alumnat propi: del 16 al 20 de juny.

Com es pot tramitar

Presencialment

Qui el pot demanar?

- Les persones que hagin complert 19 anys o bé que els compleixin durant l'any de la prova (2018).
- Les persones que hagin complert 18 anys o bé que els compleixin durant l'any de la prova (2018) i que tinguin el títol de Tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional o d'ensenyaments esportius de grau mitjà, del mateix grup d'itineraris

Documentació que cal presentar

Per a la preinscripció heu de presentar la següent documentació:

En cas d'adjudicació de plaça, heu de presentar per a la matriculació la següent documentació:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Preinscripció gratuïta
Matrícula i/o quotes de cada curs: Es poden consultar els preus de matrícula i les quotes de cada curs en l'ordenança fiscal 3.25 Taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal (article 7è, punt 7.2.B Formació de persones adultes)

Termini de presentació

Alumnat propi de l'escola: 13 i 14 de juny de 2017
Alumnat nou: del 19 al 27 de juny de 2017

Compromís en el termini de resolució

Es resol amb la publicació de la llista d'admesos en el termini segons el calendari.

Impresos

Servei responsable

Escola Municipal La Llar
Pc de Rosa Puig, 1 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 881 886
llar@terrassa.cat

Observacions

Informació sobre el procés de matriculació, els preus de la matrícula i les quotes de cada curs

Una vegada publicada la relació de l'alumnat admès, les persones que disposin de plaça s'hauran de presentar amb la documentació requerida a la Secretaria del centre per formalitzar la matrícula (del 4 al 8 de setembre de 2017)

En el cas de menors d'edat ha de formalitzar la matrícula la mare, el pare o el/la tutor/a legal de l'alumne.

Es poden consultar els preus de matrícula i les quotes de cada curs en l'ordenança fiscal 3.25 Taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal (article 7è, punt 7.2.B Formació de persones adultes)

Bonificacions
Tipus de bonificació que es pot sol·licitar
(consulteu els quadres corresponents a l'Ordenança i en el cas de voler sol·licitar bonificació, empleneu l'imprès corresponent i la declaració jurada)

 • Bonificació per Família Nombrosa
 • Bonificació per Família Monoparental
 • Bonificació per Raó de Capacitat Econòmica

 • - Excepcionalment, s'aplicara una bonificació del 67% en cas de 3 germans o més matriculats en centres docents de titularitat municipal, no acumulable amb les altres bonificacions

  Les bonificacions anteriors són incompatibles entre si, de manera que el gaudiment d'una exclou el de les altres.

  La sol·licitud de bonificació s'haurà de fer en el moment de formalitzar la matrícula. Es farà reserva de plaça a l'espera de l'atorgament de la bonificació .

  Informació actualitzada el dia 26-6-2017

  La Meva Carpeta