Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència de taxi


Per a la prestació del servei de taxi urbà regulat és necessària l'obtenció prèvia de la llicència. Aquesta habilita per a l'exercici de l'activitat de transport de viatgers en les condicions fixades en el Reglament Municipal del Taxi i les disposicions aplicables.

Cada llicència del taxi té un/a únic/a titular i està referida a un vehicle concret.

La llicència de taxi habilita per al transport de viatgers en vehicles de cinc places i de set places, inclòs el/la conductor/a.

Les llicències s'atorguen en base al compliment dels requisits que la Llei del Taxi o el Reglament Municipal del Taxi estableix. Poden ser explotades personalment per la persona titular o mitjançant la contractació de conductors/res assalariats/ades.

L'Ajuntament de Terrassa és qui determina, en cada moment, el nombre màxim de llicències de taxi, que ve determinat per la necessitat de garantir la suficiència del servei en condicions òptimes per a la ciutadania, sense perjudici de la garantia de rendibilitat econòmica dels operadors.

Actualment es disposen de 94 llicències de taxi, de les quals 4 són amb vehicles accessibles.

El formulari de sol·licitud s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que disposi de la Credencial de Conductor d'Autotaxi i del Permís de conducció B de la Direcció General de Trànsit.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Compromís en el termini de resolució

Està subjecte a convocatòria.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Servei responsable

Mobilitat
Av de les Glòries Catalanes, 3 (08223 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
mobilitat@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 19-2-2020

La meva carpeta ciutadana