Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Participació en la convocatòria per mobilitat funcionarial del lloc d'Interventor/a municipal


Sol·licitud de participació en la convocatòria per mobilitat funcionarial, mitjançant Comissió de Serveis, del lloc d'Interventor/a de l'Ajuntament de Terrassa, de conformitat amb el què preveuen els articles 92 bis 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim juridic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, i el Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, en relació als nomenament provisionals de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, així com les comissions de serveis.

Durada: la durada de la comissió de serveis serà fins la provisió del lloc de forma definitiva pel procés que legalment correspongui, o com a màxim un any.

Requisits de participació: Aquells previstos per al personal funcionari de carrera del grup de classificació A, subgrup A1. Els participants han de trobar-se en situació de servei actiu.

Com es pot tramitar

Per Internet
El tràmit està fora de termini, consulteu el període de tramitació

Qui el pot demanar?

Personal funcionari de carrera del grup de classificació A, subgrup A1, en situació de servei actiu.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Termini de presentació

Del 15-09-2021 al 21-09-2021

Servei responsable

Organització i Recursos Humans
Pl Didó, 5 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000
selecciorrhh@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 14-9-2021

La meva carpeta