Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Modificació de l'esborrany de sol·licitud d'ajut per a menjador escolar


Les famílies que van sol·licitar un ajut de menjador pel curs actual, rebran un document d'esborrany de sol·licitud d'ajuts per a menjador escolar amb les dades de les persones membres de la unitat familiar, pel proper curs.
En el cas que les dades no siguin correctes i hi hagi variacions respecte les dades del curs anterior, poden fer les esmenes a l'esborrany de sol·licitud de l'ajut a través d'aquest tràmit.

Qui son els membres computables de la unitat familiar?
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquest ajut, són membres computables l'alumne/a sol·licitant, progenitors (pare i mare) tutors legals del/de la menor, germans/nes solters/res menors de 25 anys i avis que convisquin al mateix domicili..


La modificació de les dades de l'esborrany es farà per internet a través del formulari de la Seu Electrònica durant el període de presentació de sol·licituds establert (del 22 d'abril al 10 de maig de 2024, ambdós inclosos).


El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil. Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.


Dades de contacte per a consultes sobre aquest tràmit
Servei responsable: Oficina de prestacions socials
Adreça electrònica: bequesmenjador@terrassa.cat


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet d'alumnat d'educació infantil i primària i d'educació secundària obligatòria de centres educatius que disposin de servei de menjador, resident a Terrassa.

Documentació que cal presentar

A la sol·licitud de modificació de l'esborrany s'ha de fer constar el codi identificador de l'alumne/a sol·licitant -IDALU-, assignat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i que ha de facilitar el centre educatiu. Els alumnes de I3 no en disposen. Per la resta és una dada obligatòria.

En el cas que la unitat famililar es trobi amb una situació específica, cal que aporti la documentació que ho acrediti:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Preu

Gestió gratuïta

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini de presentació

Per internet: del 22 d'abril al 10 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Servei responsable

Oficina de Prestacions Socials
- No Consta, 0 (00000 Terrassa)
Telèfon: 93 736 66 95
prestacionssocials@terrassa.cat

Observacions

Per a la concessió dels ajuts es tenen en compte les condicions socioeconòmiques i familiars de l'alumne/a, mitjançant un barem establert anualment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

El tràmit telemàtic incorpora l'autorització per a la consulta de dades a altres administracions públiques de totes les persones de la família majors d'edat que convisquin al domicili. La persona sol·licitant es fa responsable d'informar a la resta de persones membres de la unitat familiar.

Qualsevol modificació que no estigui degudament acreditada NO es tramitarà.

Informació actualitzada el dia 15-4-2024

La meva carpeta ciutadana