Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de nova connexió o reparació de desguàs a la xarxa de clavegueram


Tipus de sol·licituds:

Les noves connexions de desguàs a la xarxa de clavegueram municipal i les reparacions de connexions, es poden sol·licitar per dues vies:

  1. Sol·licitant una llicència d'obres menors de serveis i instal·lacions. En aquest cas, la persona interessada en la connexió, es fa càrrec de les taxes i impostos corresponents, i del cost d'execució de l'obra. Així mateix, ha de dipositar una fiança per garantir la correcta execució, conforme el punt 4.3 de l'Ordenança fiscal núm. 2.5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
    Els serveis tècnics d'Urbanisme calcularan la fiança que cal dipositar i ho comunicaran per email a la persona interessada per a que la faci efectiva mitjançant autoliquidació. L'expedient de llicència no es resoldrà fins que s'hagi dipositat dita fiança.

  2. Sol·licitant la construcció d'escomeses particulars i connexió a la xarxa pública de clavegueram per part de l'Ajuntament: aquest tràmit és per realitzar la sol·licitud d'una nova connexió a la xarxa de clavegueram municipal, o reparació de l'existent a compte de la persona interessada i d'acord amb els preus públics vigents. Tràmit temporalment fora de servei.

En aquest segon cas, el procediment és el següent:

  1. La persona interessada ha de realitzar la sol·licitud de connexió o reparació al clavegueram mitjançant la Seu electrònica o adreçant-se a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana municipal.
  2. Rebuda la sol·licitud, el Servei de Llicències d'Obres es posa en contacte amb la persona interessada per concertar la visita i elaborar l'informe tècnic de l'actuació, que inclourà el cost estimat de l'obra d'acord amb els preus públics vigents.
  3. Un cop realitzat l'informe tècnic per part de l'Ajuntament, el Servei d'Urbanització i Obra Pública ho comunica a la persona interessada mitjançant correu electrònic.
  4. Per seguir endavant amb la sol·licitud és necessari que la persona interessada realitzi el pagament del cost estimat de l'actuació mitjançant autoliquidació, conforme el quadre de preus a l'annex 17 de l'Ordenança fiscal núm. 1.03 reguladora dels preus públics, a través del tràmit Pagament del preu públic de reparacions / connexions a la xarxa de claveguerem.
  5. Un cop s'hagi fet efectiu el pagament, el Servei d'Urbanització i Obra Pública ho comunicarà a l'empresa adjudicatària per tal que realitzi les obres en un termini màxim de 30 dies naturals.
  6. Un cop executades les obres, si hi ha algun tipus de desviació entre el cost estimat previst inicialment i el cost real, la persona interessada haurà de realitzar, en el termini de 5 dies hàbils, una autoliquidació complementària amb la diferència de l'import.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

La persona titular o propietària de l'immoble que requereix la nova connexió o la reparació, o el seu representant legal.
La persona llogatera de l'immoble, amb autorització expressa de la propietat.

Preu

Consulteu el quadre de preus a l'annex 17 de l'Ordenança fiscal núm. 1.03 reguladora dels preus públics (vegeu l'apartat de "Normativa").

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini de presentació

Temporalment fora de servei

Compromís en el termini de resolució

30 dies naturals des de la data de pagament del cost estimat de l'actuació.

Servei responsable

Servei d'Urbanització i Obra Pública
Ca del Pantà, 30 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 363 460
obra.publica@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 14-1-2022

La meva carpeta ciutadana