Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència d'obres menors de serveis i instal·lacions


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de qualsevol de les obres que es detallen a continuació:

Més informació


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Companyies de subministradores dels serveis d'aigua, cable, electricitat i gas, empreses constructores i particulars.

Documentació que cal presentar

Les sol·licituds de canalitzacions elèctriques particulars han d'anar acompanyades de:

Les sol·licituds de canalitzacions per escomeses al clavegueram han d'anar acompanyades de:

Altres documents:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxes
 • quota base ....................... 256,21 €
 • més de 15 ml .................... 6,06 € per cada ml

 • Fiances
 • reposició de vorera .......... 30,05 €/ml
 • reposició de calçada ........ 90,15 €/ml
 • gestió de residus ............. 11,00 €/tona

 • ICIO
 • 3,57% del cost d'execució de l'obra

 • Termini legal de resolució i silenci administratiu

  1 mes.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Negatiu quan afecta el domini o servei públic; es tracta d'obra nova que incompleix la normativa i planejament urbanístic; manquen informes preceptius i vinculants d'altres administracions; són obres d'implantació d'instal·lacions de nova planta.

  Positiu en la resta de supòsits.

  Impresos

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

  Una vegada atorgada la llicència i per tal de que els serveis tècnics puguin fer la coordinació i seguiment de les obres a la via pública, el titular de la llicència ha de sol·licitar l' assenyalament de dates, document on consten les dades bàsiques de la llicència i les dates d'inici i finalització de les mateixes. Aquesta sol·licitud s'ha de formular amb la suficient antelació a la data d'inici dels treballs, a efectes de coordinació.

  Amb el document d'assenyalament de dates que es lliura al titular de la llicència i que ha d'estar a disposició de l'autoritat municipal a peu d'obra, s'adjuntaran diverses etiquetes identificatives que han d'estar ben visibles a les tanques de protecció. L'execució de les obres sense haver obtingut l'assenyalament de dates oportú serà objecte de sanció.

  Si la càrrega i descàrrega de materials o les obres a executar poden tenir incidència en el trànsit rodat, s'haurà d'avisar prèviament a la Policia Municipal, via Seu electrònica (Autorització per a tall de carrer) o via telefònica (93 780 55 55) i obtenir la seva autorització.

  Informació actualitzada el dia 20-3-2018

  La meva carpeta