Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Comunicació prèvia d'obres de serveis i instal·lacions

Comunicació prèvia d'obres de serveis i instal·lacions


Comunicació que es fa a l'Ajuntament per a la realització a la via pública de qualssevol de les actuacions següents que afectin a serveis i instal·lacions de llum, aigua, gas i cable, i a escomeses particulars:

  • Instal·lació de comptadors provisionals d'obra, sense canalització
  • Execució de cales per avaries
  • Execució d'escomeses que no alterin la xarxa general de distribució i d'una llargada màxima de 15 metres, sense creuament de carrer
  • Reparació de tapes i d'armaris de serveis

Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Comunicació prèvia d'obres de serveis i instal·lacions Ompliu el formulari Simulació de Comunicació prèvia d'obres de serveis i instal·lacions Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Parellada - OAC - Ca d' Amèrica, 33 ( 08228 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó - OAC - Pl Didó, 5 ( 08221 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 2 - OAC - Av de Barcelona, 180 ( 08222 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 3 - OAC - Pl de Can Palet, 1 ( 08223 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 4 - OAC - Av d' Àngel Sallent, 55 ( 08224 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 5 - OAC - Pl de la Cultura, 5 ( 08225 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte 6 - OAC - Rm de Francesc Macià, 189 ( 08226 Terrassa)
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Empreses de serveis que hagin d'efectuar petites obres a la via pública.
Particulars que hagin de reparar l'escomesa de connexió al clavegueram.

Documentació que cal presentar

 • Plànol d'emplaçament (indicatiu de la situació dels pals, cales, rases, armaris, etc.).
  Descarregueu el plànol (còpia)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa
Comunicació prèvia (art.8.1.2.1 - OF 3.2) ......... 58,29 €
Comunicació prèvia (art.8.1.2.2 - OF 3.2) ........ 160,89 €

Fiances
 • Reposició de vorera .......... 30,05 €/ml
 • Reposició de calçada ........ 90,15 €/ml
 • Gestió de residus .............. 11,00 €/tona

 • Compromís en el termini de resolució

  Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Impresos

  • Comunicació d'obres a la via pública (presencial)
  • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)
  • Sol·licitud d'assenyalament de dates

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

  Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en l'article 10.3 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques. Sempre s'han de tramitar prèviament a la seva execució.

  Les obres no poden iniciar-se fins que s'efectuï el pagament de la taxa.

  El justificant de pagament de la liquidació acredita, davant d'una inspecció, de l'obtenció d'autorització municipal per fer les obres.

  Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat.

  Si la càrrega i descàrrega de materials o les obres a executar poden tenir incidència en el trànsit rodat, s'haurà d'avisar prèviament a la Policia Municipal, via Seu electrònica (Autorització per a tall de carrer) o via telefònica (93 780 55 55) i obtenir la seva autorització.

  Per poder fer la coordinació i seguiment de les obres a la via pública, el titular de l'autorització ha de sol·licitar l'assenyalament de dates, document on consten les dades bàsiques dels treballs a executar i les dates d'inici i finalització de les mateixes. Aquesta sol·licitud s'ha de formular amb la suficient antelació a efectes de coordinació dels treballs a la via pública.

  Informació actualitzada el dia 12-1-2017

   
   

  Normativa

  Tràmits relacionats

  Dubtes i suggeriments

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)