Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Comunicació prèvia d'obres de serveis i instal·lacions


Comunicació que es fa a l'Ajuntament per a la realització a la via pública de qualssevol de les actuacions següents que afectin a serveis i instal·lacions de llum, aigua, gas i cable, i a escomeses particulars:

Més informació


Com es pot tramitar

Per Internet
Presencialment

Qui el pot demanar?

Empreses de serveis que hagin d'efectuar petites obres a la via pública.
Particulars que hagin de reparar l'escomesa de connexió al clavegueram.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa
Comunicació prèvia (art.8.1.2.1 - OF 3.2) ......... 58,29 €
Comunicació prèvia (art.8.1.2.2 - OF 3.2) ........ 160,89 €

Fiances
 • Reposició de vorera .......... 30,05 €/ml
 • Reposició de calçada ........ 90,15 €/ml
 • Gestió de residus .............. 11,00 €/tona

 • Compromís en el termini de resolució

  Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

  El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Impresos

  Servei responsable

  Serveis d'Urbanisme
  Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 336 900
  urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

  Observacions

  Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en l'article 10.3 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques. Sempre s'han de tramitar prèviament a la seva execució.

  Les obres no poden iniciar-se fins que s'efectuï el pagament de la taxa.

  El justificant de pagament de la liquidació acredita, davant d'una inspecció, de l'obtenció d'autorització municipal per fer les obres.

  Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat.

  Si la càrrega i descàrrega de materials o les obres a executar poden tenir incidència en el trànsit rodat, s'haurà d'avisar prèviament a la Policia Municipal, via Seu electrònica (Autorització per a tall de carrer) o via telefònica (93 780 55 55) i obtenir la seva autorització.

  Per poder fer la coordinació i seguiment de les obres a la via pública, el titular de l'autorització ha de sol·licitar l'assenyalament de dates, document on consten les dades bàsiques dels treballs a executar i les dates d'inici i finalització de les mateixes. Aquesta sol·licitud s'ha de formular amb la suficient antelació a efectes de coordinació dels treballs a la via pública.

  Informació actualitzada el dia 12-1-2017

  La meva carpeta