Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Pagament de la taxa per serveis urbanístics i fiança en metàl·lic (autoliquidació)


Aquest tràmit permet efectuar, via autoliquidació, el pagament de les següents taxes vinculades a urbanisme:

 1. Serveis urbanístics:
  • comunicacions d'obres
  • llicències d'obres, les seves pròrrogues, modificacions i canvis de nom
  • llicències de primera ocupació
  • llicències de divisió horitzontal
  • llicències de parcel·lació
  • expedients de segregació de sòl
  • expedients de senyalament i/o reajustament d'alineacions i/o rasants
  • expedients contradictoris de ruïna
  • rètols d'obres
  • informes a resultes de visites de comprovació i reconeixement d'edificis

 2. Aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública:
  • ocupació de la via pública per sitges, tanques, bastides i similars


El pagament de la taxa no pressuposa la sol·licitud de llicència o altre servei urbanístic: cal efectuar una sol·licitud expressa. També permet dipositar les fiances requerides en els diferents expedients de llicència d'obres, com són:

 1. fiances per garantir la reposició correcta de voreres i calçades que es poden malmetre en l'execució d'obres (rases, bastides, sitges, etc)
 2. fiances per garantir el re-enjardinament de patis protegits
 3. fiances per garantir la retirada dels pals i/o comptadors provisionals d'obra instal·lats a la vorera un cop acabades les obres.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Tothom que sol·liciti una llicència urbanística o altre servei vinculat a urbanisme.

Preu

Per conèixer en detall les tarifes i conceptes tributaris, consulteu les ordenances fiscals vigents. Així mateix, podeu consultar l'apartat  Preu  de cada un dels TRÀMITS RELACIONATS del bàner de la dreta d'aquesta pàgina web.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

Quan cal fer aquesta autoliquidació?

Quan presenteu la sol·licitud de llicència o d'altres serveis urbanístics de forma presencial a les dependències d'Urbanisme.

Quan hagueu d'efectuar un pagament complementari de taxa o un dipòsit de fiança necessaris per prosseguir la tramitació d'un expedient ja en tràmit.


Quan no cal fer aquesta autoliquidació?

Quan presenteu la sol·licitud de llicència o d'altres serveis urbanístics de forma telemàtica a través d'aquesta Seu electrònica. Els formularis electrònics ja preveuen el pagament de la taxa per serveis urbanístics i fiances en metàl·lic, i, per tant, no cal fer una autoliquidació a banda (consulteu els tràmits relacionats).


Hi ha exempcions o bonificacions?

L'Ordenança Fiscal 3.2 contempla diversos supòsits d'exempció. Si considereu que esteu exempts del pagament, o si heu pagat una taxa urbanístics i considereu a posteriori que n'estàveu exempts, haureu de presentar la declaració d'exempció indicant els motius i aportant, si s'escau, els justificants oportuns.

Trobareu tots els supòsits d'exempció en el tràmit d'"Exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics".

L'ordenança fiscal no contempla bonificacions de la taxa.


Hi ha recàrrecs?

. La legalització d'obres executades o iniciades sense comunicar-ho prèviament o sense haver obtingut la preceptiva llicència, hauran de satisfer el doble de la taxa que els corresponia liquidar, amb un quota mínima de 579,95 Euros.

Informació actualitzada el dia 23-1-2024

La meva carpeta ciutadana