Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Comunicació de primera utilització i ocupació

Comunicació de primera utilització i ocupació


Comunicació que la persona promotora fa a l'Ajuntament una vegada finalitzades les obres i abans de la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions següents:

  • Nova planta
  • Ampliacions
  • Canvi d'ús
  • Gran reforma o rehabilitació que comporti la interrupció de la seva utilització i ocupació

L'objectiu de la referida comunicació és verificar que les obres executades s'adeqüen a la llicència d'obres atorgada -o a la comunicació d'obres en casos determinats-.

S'ha de comunicar dins el mes següent a la data d'acabament de les obres.

Junt a la comunicació cal presentar l'autoliquidació definitiva de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que es calcularà a partir dels mòduls establerts en l'ordenança fiscal núm. 2.5 vigent en la data de fi d'obra.

En cas d'ocupació parcial d'un edifici o promoció immobiliària dita comunicació és substituïda per una llicència.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Comunicació de primera utilització i ocupació amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria) Simulació de Comunicació de primera utilització i ocupació Simuleu el càlcul
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

Empreses constructores i particulars que hagin obtingut prèviament llicència d'obres.

Documentació que cal presentar

 • Certificat final d'obra i d'habitabilitat (original)
 • Certificat del tècnic redactor del projecte conforme els fonaments realitzats s'adapten al projecte d'obres atorgat. En el cas que no s'adaptin, caldrà aportar plànols visats dels fonaments realitzats (original)
 • Certificat tècnic o butlletí de final d'obra que garanteixi la correcta execució del projecte de telecomunicacions, segellat per la Generalitat. (original)
 • Certificat tècnic de posta en marxa de la instal·lació de plaques solars. (original)
 • Contracte de manteniment de la instal·lació de plaques solars per a un mínim de 3 anys (original)
 • Certificat de l'abocador on s'especifiqui la quantitat de terres i runes abocades (original)
 • Plànol / s "as built" acotats (original)
 • Documentació acreditativa d'haver realitzat i lliurat als nous propietaris el "Llibre de l'edifici", signat per tècnic i promotor (original)
 • Sol·licitud de baixa del provisional d'obra (còpia)
 • Fitxa de característiques per acreditar el cost real de l'obra (original)
 • Autoliquidació definitiva de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (còpia)
 • Document de renúncia a l'ús de l'aparcament (en edificacions amb llicència mediambiental en tràmit). (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

L'Ajuntament pot descarregar-se els documents que han estat visats telemàticament pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB).

Si ens faciliteu el número de referència de cada un dels documents visats no caldrà que els adjunteu a la sol·licitud de llicència.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa per serveis urbanístics: consulteu l'art. 11è de l'ordenança fiscal 3.2

Fiança:
si cal retirar el provisional d'obres o pals en la vorera ........ 1.000 Euros/u.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

1 mes.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu (art. 23 del RDL 8/2011)

Impresos

 • Comunicació de primera ocupació (presencial)
 • Certificat de la instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Certificat visat de la instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Renúncia per no disposar de llicència ambiental d'aparcament (presencial)
 • Certificat final d'obra i d'habitabilitat (format doc)
  imprès

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

En la visita d'inspecció es comprovarà, entre d'altres, que s'ha realitzat:

 1. la millora de les xarxes de subministrament aèries, així com la retirada dels pals i palometes situats dintre de la zona d'influència de la finca
 2. la correcta reposició de la vorera
 3. la retirada de les plaques de càrrega i descàrrega
 4. la correcta execució de la rasa de connexió al clavegueram
 5. la correcta numeració del portal d'acord llicència atorgada

A l'hora de realitzar la visita d'inspecció, serà el tècnic de l'Ajuntament qui determinarà les entitats (habitatges, naus, oficines, etc) a inspeccionar, i serà responsabilitat del promotor que la visita es pugui realitzar en el dia i hora convinguts.

Informació actualitzada el dia 17-5-2016

 
 

Normativa

Tràmits relacionats

Dubtes i suggeriments

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


Ajuda nou signador
Admesos i exclosos a escoles
Presentació de factures electròniques
Tauler d'anuncis i edictes
Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
Notificació electrònica

Atenció al ciutadà

ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

Ajuntament de Terrassa

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)