Ajuntament de Terrassa

Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge
Seu Electrònica » Tràmits » Sol·licitud de devolució de fiança

Sol·licitud de devolució de fiança


A l'acabament de les obres objecte d'algun expedient urbanístic que es tramiten al Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Terrassa i acomplerts els termes objecte de la fiança dipositada, es pot sol·licitar la seva devolució.

Els Serveis Tècnics municipals examinaran la documentació aportada acreditativa de l'acompliment de les garanties i/o realitzarà l'oportuna inspecció per les comprovacions pertinents.

Com es pot tramitar

Per Internet Tramitació de Sol·licitud de devolució de fiança amb identificacació Ompliu el formulari (id. obligatòria)
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat - Ca del Pantà, 20 2 ( 08221 Terrassa)

Qui el pot demanar?

La persona qui diposità la fiança, és a dir, aquella de la qual consten les seves dades fiscals al full d'autoliquidació / carta de pagament emesa.

Documentació que cal presentar

 • Documentació acreditativa i/o fotografies en les quals es constati la correcta reposició dels elements afiançats (vorera, calçada, enjardinament de pati protegit, retirada de provisionals d'obra ...) un cop acabades les obres.

  (original)

 • Factura original o certificat d'abocador autoritzat, on es justifiqui el volum i/o tonatge de l'abocament controlat efectuat; indicant la procedència i el tipus de material abocat (runes, terres), i l'expedient de referència (per al retorn de fiances d'abocament de runes i/o terres)

  (original)

 • Full de transferència bancària per al retorn de les fiances dipositades en metàl·lic. Aquest full ha d'estar diligenciat per l'entitat bancària del sol·licitant si aquest actua en representació d'una persona jurídica (empresa, entitat, etc).

  (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gratuït

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

 • Model general d'instància, per a la tramitació presencial
 • Sol·licitud de transferència bancària per pagaments

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

Advertiment: en cas de no coincidència entre el promotor i el dipositant de la fiança, sempre es tenen en compte les dades fiscals que consten al document justificant de pagament.

Informació addicional

Les sol·licituds de retorn de fiança dipositades en metàl·lic per empreses, entitats, etc han d'anar acompanyades del full de transferència bancària diligenciat per l'entitat bancària corresponent (certificat de compte).

En la cancel·lació d'avals bancaris, cal que la persona que reculli el document físic acrediti la seva indentitat (DNI/NIE), i aporti l'escriptura de poders conforme pot recollir-lo (o autorització signada per la persona que ostenta el poder i còpia del document d'identificació de la persona autoritzant).

En els canvis de denominació jurídica del dipositant de la fiança cal aportar les escriptures dels canvis i els poders.

En les cessions de cobrament a terceres persones, cal aportar:
 • full de cessió elevat a públic

 • còpia del document d'identificació del cedent

 • escriptures en cas de persones jurídiques.
 • Informació actualitzada el dia 3-2-2014

   
   

  Normativa

  Tràmits relacionats

  Dubtes i suggeriments

  INFORMACIÓ EN UN "CLIC"


  Ajuda nou signador
  Admesos i exclosos a escoles
  Presentació de factures electròniques
  Tauler d'anuncis i edictes
  Site (Sistema integrado TablonEdictal BOE)
  Notificació electrònica

  Atenció al ciutadà

  ATENCIÓ AL CIUTADÀ Escoltem les teves opinions

  Ajuntament de Terrassa

  Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona)
  Tel. 93 739 70 00 / Tel. informació: 010 / 900 922 010 (fora de Terrassa)