Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud de devolució de fiança


A l'acabament de les obres objecte d'algun expedient urbanístic, que es tramiten al Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Terrassa, i acomplerts els termes objecte de la fiança dipositada, es pot sol·licitar la seva devolució.

Els serveis tècnics municipals examinaran la documentació aportada acreditativa de l'acompliment de les garanties i/o realitzarà l'oportuna inspecció per les comprovacions pertinents.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

La persona que va dipositar la fiança, és a dir, aquella de la qual consten les seves dades fiscals al full d'autoliquidació / carta de pagament emesa.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar com a representant de persona jurídica:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gratuït

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu

Impresos

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

Advertiment: en cas de no coincidència entre el/la promotor/a i el/la dipositant de la fiança, sempre es tenen en compte les dades fiscals que consten al document justificant de pagament.

Informació addicional
Les sol·licituds de retorn de fiança dipositades en metàl·lic per empreses, entitats, etc han d'anar acompanyades del full de transferència bancària diligenciat per l'entitat bancària corresponent (certificat de compte).

En la cancel·lació d'avals bancaris, cal que la persona que reculli el document físic acrediti la seva indentitat (DNI/NIE), i aporti l'escriptura de poders conforme pot recollir-lo (o autorització signada per la persona que ostenta el poder i còpia del document d'identificació de la persona autoritzant).

En els canvis de denominació jurídica del dipositant de la fiança cal aportar les escriptures dels canvis i els poders.

En les cessions de cobrament a terceres persones, cal aportar:
  • full de cessió elevat a públic

  • còpia del document d'identificació del cedent

  • escriptures en cas de persones jurídiques.
  • Informació actualitzada el dia 3-2-2014

    La meva carpeta ciutadana