Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Informe sobre la innecessarietat d'obtenció de llicència de primera utilització i ocupació


Dona informació sobre si una edificació concreta està obligada legalment a comunicar la primera utilització i ocupació.

Normalment el titular sol·licita aquesta informació de cara a acreditar davant les empreses subministradores de serveis la innecessarietat d'aquesta comunicació.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica o la persona que la representi legalment.

Preu

2020: 129,52 euros (art. 6.3.10 de l'Ordenança fiscal núm. 3.1)

Compromís en el termini de resolució

1 mes

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu (art. 24 de la Llei 39/2015)

Impresos

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

A la sol·licitud cal indicar per quin mitjà es vol rebre l'informe:
  1. personalment, recollint-lo a les oficines del Servei d'urbanisme (contactaran telefònicament abans), o
  2. per correu postal

En la recollida de l'informe, cal mostrar algun document d'identificació (DNI, passaport, NIE, ...).



El termini màxim de tramitació és de tres mesos, segons determina l'art. 21.3 de la Llei 39/2015. Si al venciment d'aquest termini no s'ha emès i lliurat l'informe, la sol·licitud ha d'entendre's estimada per silenci administratiu (art. 24 de la Llei 39/2015).

Informació actualitzada el dia 8-1-2019

La meva carpeta