Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics


L'ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis urbanístics determina diversos supòsits d'exempció de pagament de comunicacions i llicències urbanístiques.


Supòsits d'exempció del pagament de la taxa


Exempcions generals:

 1. Llicències urbanístiques promogudes per l'Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Consorcis en els quals figuri l'Ajuntament de Terrassa i organitsmes o ens dependents

 2. Llicències urbanístiques promogudes per organismes autònoms de l'Ajuntament de Terrassa i les societats municipals amb capital íntegre de l'Ajuntament de Terrassa


Exempcions de comunicacions i llicències d'obres:

 1. Obres d'arranjament i embelliment de façanes, parets mitgeres, cobertes i terrats, i celoberts

 2. Obres de rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals (cal justificar-ho documentalment)

 3. Obres per a la instal·lació de plaques solars, panells fotovoltaics i receptors d'energies eòliques, i en general, qualsevol altra instal·lació d'aquest tipus captadora d'energies dolces, i que no siguin obligades per cap normativa (cal justificar-ho documentalment)

 4. Obres de reforma destinades a afavorir les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat (cal justificar-ho documentalment)

 5. Construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges de protecció oficial o habitatges declarats protegits quan més del 80% de la superfície destinada a habitatge estigui acollida a alguna figura de protecció (cal justificar-ho documentalment)

 6. Obres de reforma i/o rehabilitació promogudes per particulars en edificis d'ús residencial destinats que siguin o hagin de ser el seu habitatge habitual, i que s'acullin als ajuts previstos en el vigent pla al dret de l'habitatge (cal justificar-ho documentalment)

 7. Obres promogudes per fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades d'utilitat pública, i les entitats sense ànim de lucre, d'acord amb les especificacions de l'article 16.1.7 (cal justificar-ho documentalment)

No estan exemptes les legalitzacions d'obres iniciades / realitzades no emparades en una llicència atorgada o en una comunicació prèvia validada.

Tampoc estan exemptes les obres executades a requeriment de l'administració, conseqüència de l'incompliment del deure legal de conservació i rehabilitació del sòl i les construccions.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

El / la sol·licitant de la llicència d'obres, o representant legal.

Documentació que cal presentar

 • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial) (original)
 • Documentació acreditativa i/o justificants de l'exempció sol·licitada. (original)

En el cas d'actuar com a representant de persona jurídica:

 • Targeta d'identificació fiscal (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gratuït

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

 • Declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics (presencial)

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

La declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics és independent de la sol·licitud de bonificació i/o exempció del pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Informació actualitzada el dia 3-2-2014

La meva carpeta ciutadana