Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics


L'ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis urbanístics determina diversos supòsits d'exempció de pagament de comunicacions i llicències urbanístiques, sempre que no es tracti d'una legalització d'obres iniciades o realitzades sense llicència o comunicació validada.

Supòsits d'exempció del pagament de la taxa

 1. Exempcions generals:

  • Obres promogudes per l'Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Vallès Occidental o Consorcis en els quals figuri l'Ajuntament de Terrassa, relacionades amb els serveis públics que prestin (art. 16.1).

  • Obres promogudes per organisme autònom de l'Ajuntament de Terrassa o societat municipal amb capital íntegre de l'Ajuntament de Terrassa (art. 16.2).

 2. Exempcions de comunicacions i llicències urbanístiques:

  • Arranjament i embelliment de façanes, parets mitgeres i altres que afectin elements exteriors (art. 17.1).

  • Rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals (art. 17.2) [imprescindible justificació].
  • Les obres d'implantació d'energies renovables en edificis existents (art. 17.3)

  • La implantació d'energies renovables o la utilització de materials reciclables en una obra de nova construcció en què no és d'obligat compliment l'ordenança municipal per a l'aprofitament d'energia solar d'acord amb les especificacions de l'article 17.4 [imprescindible justificació].

  • La reforma i adaptació d'immoble amb supressió de barreres arquitectòniques per a millorar-ne l'accessibilitat i l'habitabilitat a discapacitats, i que no són d'obligat compliment (art. 17.5) [imprescindible justificació quan no es reculli al projecte].

  • Les construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges de protecció oficial o habitatges declarats protegits quan més del 80% de la superfície destinada a habitatge estigui acollida a alguna figura de protecció (art. 17.6) [imprescindible justificació]

  • Les obres de reforma i/o rehabilitació promogudes per particulars en edificis d'ús residencial destinats que siguin o hagin de ser el seu habitatge habitual, i que s'acullin als ajuts públics previstos en el vigent Pla de rehabilitació d'habitatges de Catalunya (art. 17.7) [imprescindible justificació]

  • Obres promogudes per una fundació, associació de caràcter benèfic o declarada d'utilitat pública o una entitat sense ànim de lucre, d'acord amb les especificacions de l'article 17.8 [imprescindible justificació]

Com es pot tramitar

Per Internet
Presencialment

Qui el pot demanar?

El / la sol·licitant de la llicència d'obres, o representant legal.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gratuït

Termini legal de resolució i silenci administratiu

3 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

La declaració d'exempció del pagament de la taxa per serveis urbanístics és independent de la sol·licitud de bonificació i/o exempció del pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Informació actualitzada el dia 3-2-2014

La meva carpeta