Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Llicència de divisió horitzontal


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per tal de constituir un règim de propietat horitzontal o la seva modificació.

Més informació


Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Les persones propietàries de l'edificació o el/la responsable legal.

Documentació que cal presentar

En el supòsit que el projecte tècnic no estigui visat pel corresponent Col·legi Professional, cal aportar:

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Taxa:
- Per habitatges uni i bifamiliars: 250,987 euros
- Per habitatges plurifamiliars i altres usos:

  1. Quota base: 250,87 euros
  2. Per cada unitat (habitatge, local, nau ind.): 12,54 euros

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit o Bizum.

Termini legal de resolució i silenci administratiu

1 mes.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Negatiu (art. 11 del RDL 7/2015)

Impresos

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

Prèviament a la sol·licitud de la llicència, caldrà aportar o sol·licitar als Serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament, els antecedents de llicències d'obres de les entitats objecte de la divisió horitzontal de l'immoble i posteriorment sol·licitar visita amb el personal tècnic municipal responsable, per analitzar la viabilitat de la tramitació o no de la llicència.

Nota:
Com a criteri específic, s'estableix que les edificacions construïdes amb posterioritat al Pla General d'Ordenació de 1983 (15/04/1983), quina edificació no s'adeqüi a la llicència atorgada en el seu dia per a la seva construcció, hauran de sol·icitar nova llicència d'obres de legalització de la realitat existent, que serà document suficient per a formalitzar posteriorment la Divisió en Règim de Propietat Horitzontal.

Informació actualitzada el dia 2-3-2022

La meva carpeta ciutadana