Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud d'assenyalament de dates per realitzar obres a la via pública


Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per establir les dates d'execució d'obres i instal·lacions de serveis a la via pública. És un tràmit imprescindible per a poder executar obres al carrer.

Amb posterioritat a l'atorgament de la llicència o de la presentació de la comunicació d'obres, i per tal que els serveis tècnics puguin fer la coordinació i seguiment de les obres a la via pública, el/la titular de la llicència o comunicació prèvia d'obres ha de sol·licitar l'assenyalament de dates, document on consten les dades bàsiques de l'autorització i les dates d'inici i finalització de les mateixes.

Aquesta sol·licitud s'ha de formular amb la suficient antelació a la proposta d'inici dels treballs, a efectes de coordinació.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Companyies subministradores dels serveis d'aigua, cable, electricitat i gas, empreses constructores i particulars que hagin obtingut llicència d'obres menors per executar obres i instal·lacions de serveis en la via pública, o hagin comunicat prèviament les obres.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

Gratuït

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Compromís en el termini de resolució

2 dies

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Impresos

Servei responsable

Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
urbanisme.oficinaadministrativa@terrassa.cat

Observacions

Amb el document d'assenyalament de dates que es lliura al/a la titular de la llicència i que ha d'estar a disposició de l'autoritat municipal a peu d'obra, s'adjunten diverses etiquetes identificatives que han d'estar ben visibles a les tanques de protecció de la zona d'execució.

L'execució de les obres sense haver obtingut l'assenyalament de dates oportú serà objecte de sanció.

Informació actualitzada el dia 4-5-2016

La meva carpeta ciutadana